Vær med i FUUP – et forum for ungdomsuddannelsespsykologer

 I

Et landsdækkende netværk af psykologer tilknyttet ungdomsuddannelserne arbejder for, at unge landet over får den psykologhjælp, de har brug for og i ensartet høj kvalitet.

Af Nana Lykke, webredaktør

LouiseLindBern4Lige nu er der 60 psykologer tilknyttet Forum for UngdomsUddannelsesPsykologer (FUUP), men der er plads til og behov for langt flere, siger cand.psych. Louise Lind Bern, der som menigt medlem af netværket har påtaget sig at udbrede netværket til flere psykologer.

FUUP er et netværk af psykologer, der er tilknyttet erhvervsrettede uddannelser, gymnasier, HF/VUC, produktionsskoler og andre ungdomsuddannelsestilbud.

– Netværket har udviklet sig fra gymnasiepsykologernes netværk, efterhånden som der også er kommet psykologer på erhvervsuddannelser, produktionsskoler mv. Vi fik brug for et formelt netværk til gensidig faglig erfaringsudveksling og sparring samt et forum for at diskutere strategier til at bedre psykologhjælpen til unge i ungdomsuddannelse landsdækkende, siger Louise Lind Bern.

Behov for tilbud til unge i hele landet
– Det er ofte netop i ungdomsuddannelserne, at en række vanskeligheder bliver synlige. Derfor er det så vigtigt, at der er nogen, som kan støtte de unge her på uddannelserne, hvor de er i forvejen, hvor vi også kan klæde vejledere og undervisere på og på den måde hjælpe de unge videre i systemet. Det er meget forskelligt, hvordan vi arbejder rundt omkring i landet, men samtaler med de unge har en central rolle de fleste steder.

Louise Lind Bern beklager derfor, at der er så stor forskel på, hvor højt området prioriteres dels af uddannelsesstederne og dels kommunerne.

– Vi ønsker jo ikke, at nogen områder i Danmark – og dermed unge – får mindre hjælpe end andre, siger hun og peger på, at de unge ofte er meget motiverede til at få hjælp.

– De unge har en enorm kraft til forandring. Det giver derfor mening at arbejde med netop denne målgruppe, så man forhindrer uhensigtsmæssige spor, der trækkes med videre. Hvis de unge ikke får den rette hjælp i tide, kan det omvendt betyde, at de udvikler mere alvorlige psykiske lidelser og dropper ud af deres uddannelser – ofte gentagne gange, siger Louise Lind Bern.

Faglig sparring
FUUP består af ikke-privatpraktiserende psykologer tilknyttet uddannelsesinstitutioner på tværs af landet forankret på mange forskellige måder. Selv arbejder Louise Lind Bern i NetOpNu, der betjener ungdomsuddannelser mv. i Syd- og Sønderjylland.

– Vi er pt fire psykologer, der har base i Haderslev, men kører både til Fredericia, Kolding, Sønderborg, Esbjerg mv. Når man er ansat i NetOpNu, er FUUP en naturlig og prioriteret del af arbejdet, som vi også fortæller skoler/uddannelsessteder, som vi betjener, om.

FUUP mødes om faglig udvikling på ca. to årlige møder, hvor der er oplæg om relevante emner. Herudover er der kontakt og sparring via mails om ansættelsesforhold, måder at tilrettelægge arbejdet på, mere organisatoriske temaer og erfaringsudveksling.

– Netværket er derved med til at højne vores faglige kvalitet i arbejdet, men vi ønsker derudover også at målrette vores påvirkning af politikerne til indflydelse på, hvordan vi skaber midler til området og hvordan vi sikrer et mere ensartet tilbud på tværs af landet. Jeg er stærkt interesseret i, at FUUP også kan komme til at spille en politisk rolle ift. psykologhjælp til alle unge i uddannelse, siger Louise Lind Bern.

Læs mere på www.fuup.dk, hvis du psykolog, tilknyttet en ungdomsuddannelse og ønsker at være med eller vide mere om forummet.

– De unge har en enorm kraft til forandring. Det giver derfor mening at arbejde med netop denne målgruppe, så man forhindrer uhensigtsmæssige spor, der trækkes med videre. Hvis de unge ikke får den rette hjælp i tide, kan det omvendt betyde, at de udvikler mere alvorlige psykiske lidelser og dropper ud af deres uddannelser – ofte gentagne gange, siger Louise Lind Bern.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge