Vær med: Kast lys over psykologernes psykiske arbejdsmiljø

 I

Du kan hjælpe med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for akademikere, herunder for psykologer. – Og psykologernes arbejdsmiljø kan blive bedre. Det fremgik af flere artikler om bl.a. Dansk Psykolog Forenings karriererådgivning i forsommeren.

I alt 80.000 akademikere har fået et spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø fra Akadmikerne.

Arbejdsmiljøudvalget i Dansk Psykolog Forening vil derfor gerne opfordre alle psykologer til at tage sig tid til at besvare spørgeskemaet. 30 % af psykologerne har allerede svaret, men jo flere der svarer, jo bedre kan vi se og danne os et billede af, hvordan psykologernes arbejdsliv er. Samtidig er du med til at give et aktuelt billede af det psykiske arbejdsmiljø for de højtuddannede på tværs af sektorer, brancher, faggrupper, jobanciennitet, alder og køn.

Du bør have modtaget en mail med information og et link til undersøgelsen første gang den 19. august. Siden er der udsendt en rykker. Har du slettet mailen, kan du få et link til undersøgelsen ved at skrive til msa@ac.dk.

Det tager ikke lang tid at besvare skemaet og jo flere psykologer, der byder ind med deres erfaringer, des bedre en platform vil Dansk Psykolog Forening få arbejde ud fra.

Spørgeskemaet skal besvares inden den 14. september.

Læs også: Psykologer under belastning. (Psykolog Nyt 11/2014). Åben med sin krise (Psykolog Nyt 12/2014).

Læs mere om selve undersøgelsen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge