Vær med til at skabe borgernes foretrukne guide til psykologi

Psykologi skal formidles med høj kvalitet. Vi har brug for jer til at formidle psykologi og psykisk sundhed til borgerne og sikre den psykologfaglige kvalitet på DP’s nye borgerportal.

Af Tina Brændgaard Nissen, digital redaktør

SKRIBENTER

Har du lyst til at formidle psykologi til almindelige danskere?

 • Er du autoriseret, specialist, ph.d. eller erfaren inden for et specifikt fagområde?
 • Har du erfaring med faglig formidling?
 • Har du mod på at kaste dig ud i at skrive til nettet?


Så har vi brug for dig
. Dansk Psykolog Forening lancerer i 2017 en borgerportal om psykologi. Portalen skal yde lettilgængelig og relevant hjælp i borgernes hverdag som en kvalificeret guide til viden om psykologi, psykiske diagnoser, behandling og psykisk sundhed.

For at sikre høj faglig kvalitet på hjemmesiden ønsker vi, at indholdet skrives af psykologer. Det er også vores måde at vise, at psykologernes akademiske viden og professionelle kvalifikationer er den bedste garanti for kvalitet.

Vi søger medlemmer, der:

 • Kan formidle psykologi i et letforståeligt sprog – eller har lyst til at lære det
 • Har lyst til at bidrage med minimum 2-4 artikler årligt
 • Har lyst til at bidrage frivilligt


De vigtigste opgaver

Indholdet til hjemmesiden produceres ad flere omgange op til lancering.

I første omgang har vi har brug for skribenter, der har lyst til at skrive om de mest gængse psykiske diagnoser, herunder symptomer, behandling og hvad kan jeg selv gøre? Vi søger også skribenter til at skrive forskellige typer af artikler inden for temaerne depression, angst, stress og familieliv. Temaerne er valgt, fordi de imødekommer de emner, som borgerne søger mest efter på nettet.

Du bliver en del af et netværk af psykologer, der producerer indhold på opdrag fra redaktøren for hjemmesiden og en digital redaktionsgruppe.

Gruppen består af psykologer. Du vil ved opstart blive grundigt introduceret til udformningen af artikler og modtage en skrive-guide med eksempler på formater og sprogbrug.

Vi tilbyder mulighed for:

 • At blive synlig med din faglige viden og dit navn på en velbesøgt hjemmeside
 • Kompetenceudvikling i form af skriv-til-nettet kurser
 • Sparring på udformning af artikler, korrektur, opsætning og redigering
 • At hjælpe borgerne til den bedst mulige information om psykologiske emner

Lyder det som noget for dig, så skriv en mail til tbn@dp.dk og fortæl om din baggrund og hvilke emner, du kunne være interesseret i at skrive om. Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at komme i gang og vil gerne høre fra dig senest d. 25. januar 2017.

Vi sætter løbende produktion af indhold i gang, og der vil blive rig lejlighed til at skrive om andre emner og selv byde ind med ideer. I næste omgang vil der blive udbudt artikler inden for bipolar lidelse, demens, spiseforstyrrelser og det at miste. Du er velkommen til at byde ind allerede nu.

REDAKTØRER

Dygtige og erfarne psykologer til digital redaktionsgruppe søges!

 • Har du mange års erfaring inden for et specifikt fagområde?
 • Er du optaget af, at psykologernes faglighed skal formidles til borgerne?
 • Vil du være med til at kvalitetssikre indhold til en ny borgerportal?

Så har vi brug for dig. Dansk Psykolog Forening lancerer i 2017 en borgerportal om psykologi. Portalen skal yde lettilgængelig og relevant hjælp i borgernes hverdag som en kvalificeret guide til viden om psykologi, psykiske diagnoser, behandling og psykisk sundhed.

Indholdet på siden leveres af psykologer. Det er også vores måde at vise, at psykologernes akademiske viden og professionelle kvalifikationer er den bedste garanti for kvalitet.

For at sikre høj faglig kvalitet på portalen ønsker vi at nedsætte en digital redaktionsgruppe, der fungerer som sparringspartner og baggrundsgruppe for redaktøren for hjemmesiden.

Vi søger medlemmer, der:

 • Har fingeren på pulsen inden for dit fagområde
 • Har lyst til at sparre med redaktøren om psykologfagligt indhold
 • Brænder for at psykologi formidles seriøst og brugervenligt
 • Har lyst til at bidrage frivilligt

De vigtigste opgaver
Som medlem af redaktionsgruppens er din primære opgave er kvalitetssikre indholdet på portalen. Behandlingen af et emne skal være fagligt funderet og dækkende – samt relevant for borgerne. Redaktøren vil rådføre sig med redaktionsgruppen i forhold til, hvordan et tema bedst behandles ud fra et psykologfagligt perspektiv: Hvilke aspekter af temaet eller emnet skal beskrives? Hvad er der typisk på spil for den enkelte borger, samt henvisning til relevant og kvalificeret viden, forskning og rådgivning. Derudover:

 • Sparring på og gennemlæsning af artikler
 • Ideudvikling på artikler, emner og temaer
 • Sparring på indhold under et nyt format, som vi kalder ”Videnskaben bag”


Vi tilbyder mulighed for, at:

 • Bidrage aktivt til DPs målsætning om at formidle psykologi med høj kvalitet
 • Sætte dit præg på et helt nyt projekt, der skal brande psykologer og psykologi
 • Hjælpe borgerne til den bedst mulige information om psykologiske emner

Det er vigtigt for os, at det er nemt og fleksibelt at være med uanset, hvor du befinder dig i landet. Den primære kommunikation og sparring mellem redaktøren og gruppen foregår online i et digitalt arbejdsfællesskab, som du vil blive grundigt introduceret til.

Vi forventer, at redaktionsgruppen samlet kommer til at bruge cirka 3-5 timer om måneden, herunder et introduktionsmøde i Dansk Psykolog Forening, digitale redaktionsmøder samt ad hoc sparring på specifikke emner og temaer.

Lyder det som noget for dig, så skriv en mail til tbn@dp.dk og fortæl kort om din baggrund og motivation for at indgå i gruppen. Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at komme i gang og hører gerne fra dig senest d. 25. januar 2017.

Kontakt digital redaktør Tina Brændgaard Nissen

E- mail:tbn@dp.dk//Direkte: 3080 9077 

Vi glæder os til at høre fra jer!

billede_tastatur-mail-kontakt-arbejde

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge