#VærdigReform

 I

PRESSEMEDDELELSE
1. juni 2018

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymrede for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning.

Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter d. 1. juni:

”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.”

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension, om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension blev vedtaget 24. maj 2018 og træder i kraft fredag d. 1. juni 2018.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er ”formålet med loven at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet.”

26 af samarbejdet #VærdigReforms faglige- og sociale organisationer er medafsendere på denne pressemeddelelse.

Samarbejdet sætter fokus på de store problemer, som reformen om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, der trådte i kraft 1. januar 2013, har medført. Med bl.a. en halvering af antallet af tilkendelser af førtidspensioner og absurde eksempler på årelange indholdsløse ressourceforløb for syge og nedslidte mennesker.

Samarbejdet #VærdigReform har derfor udarbejdet og foreslået seks konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen til ministeren, forligskredsen og medlemmerne af beskæftigelsesudvalget.

Afsenderorganisationer:

Ansatte Tandlægers Organisation, Bedre Psykiatri, Bibliotekarforbundet, Blik og Rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Artist Forbund, Dansk El-forbund, Dansk Fibromyalgi-Forening, Dansk Handicap Forbund, Dansk Magisterforening, Dansk Psykologforening, Danske Handicaporganisationer, Den Boligsociale Fond, Den Sociale Retshjælps Fond, Fagligt Fælles Forbund 3F, FOA, Gigtforeningen, HK, LEV, Malerforbundet i Danmark, Mødrehjælpen, PROSA, Serviceforbundet, SIND, Socialpædagogerne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge