Brigitte Klintskov Jerkel – psykiatriordfører for Det Konservative Folkeparti

Interview: journalist Henning Due. Foto: Steen Brogaard

Hvilken rolle skal psykologer spille i fremtidens nære sundhedsvæsen – fx gennem PPR?

– Psykologer er enormt vigtige og deres arbejde er en afgørende del af vores sundhedsvæsen. Vi oplever jo desværre, at flere og flere lider af psykiske problemer som fx angst og depression. Det skal vi tage alvorligt, og de skal have den psykologhjælp, de har brug for. Her er PPR et rigtig godt middel til at styrke forebyggelsesindsatsen overfor sårbare børn og unge, og derfor er det også et område, vi har investeret markant i med satspuljen.

Tusindvis af danskere får i dag ikke behandling for angst og depression – enten fordi de ikke har en privat sundhedsforsikring via arbejdspladsen, eller fordi de ikke kan få tilskud via psykologordningen pga. deres alder og ikke har råd til selv at betale behandlingen. Skal de og andre danskere med behov kunne gå direkte og gratis til psykolog – uden henvisning fra læge?

– Vi villige til at se på, hvad der kan gøres for at sikre, at flere får den psykologbehandling, de har brug for. Med psykiatriplanen vil vi jo netop fjerne aldersloftet for tilskud til psykologbehandling for angst.

Vi villige til at se på, hvad der kan gøres for at sikre, at flere får den psykologbehandling, de har brug for

Ifølge WHO bliver angst og depression de største sygdomsbyrder inden for nærmeste fremtid: Hvordan skal det danske samfund og sundhedsvæsen håndtere den problematik?

– Vi skal sætte ind, før problemerne opstår. Desværre ser vi i dag, at flere og flere børn og unge slås med psykiske problemer. Som et led i psykiatriplanen præsenterede vi derfor initiativer, som blandt andet fokuserer på en tidligere indsats på skolerne, hjemme i familierne og ude ved fritidsaktiviteterne. Blandt andet etableres der et partnerskab om mental sundhed i skolerne og på ungdomsuddannelserne, og der udvikles forebyggende, kommunale tilbud og indsatser i civilsamfundet for psykisk sårbare unge.

For mig er det vigtigste, at alle får adgang til et sundhedsvæsen i verdensklasse – uanset om ens lidelse er fysisk eller psykisk

Når vi snakker mental sundhed generelt – skal sundhedsvæsenet så spille en mindre eller større rolle i forebyggelsesarbejdet, end vi ser i dag?

– Det skal spille en større rolle. Vi skal have lettere behandlingstilbud og god adgang til psykologbehandling i sundhedsvæsenet.

Hvordan skal sundhedsvæsenet hjælpe med at dæmme op for den stigende mistrivsel, som vi især ser blandt danske unge i disse år?

– Vi skal blive bedre til at forstå, hvorfor den gruppe mistrives, og det kræver en fælles indsats på tværs af sundhed-, social- og undervisningsområdet. I Det Konservative Folkeparti arbejder vi bl.a. for at forebygge de problemer, som ofte udløser, at man mistrives. Fx mobning, hvor vi har forpligtet skolerne til at udarbejde en handlingsplan mod mobning og indført klageadgang til forældrene, hvis ikke skolerne lever op til deres forpligtelser.

Tal fra Sundhedsministeriet viser, at udgifter pr. patient i psykiatrien faldt hvert år fra 2008 – 2015 – mens udgifterne pr. patient på somatiske sygehuse i samme periode har været stort set de samme – der er altså sket en politisk prioritering til fordel for somatiske patienter – skal den skævridning rettes op på, mener I?

– For mig er det vigtigste, at alle får adgang til et sundhedsvæsen i verdensklasse – uanset om ens lidelse er fysisk eller psykisk. Ressourcerne skal ikke fordeles efter kroner og ører, men placeres der, hvor de bliver brugt bedst muligt. Det handler om at skabe resultater i sidste ende.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge