Lotte Rod, sundhedsordfører for Radikale Venstre

Interview: Henning Due. Foto: Folketinget

Hvilken rolle skal psykologer spille i fremtidens nære sundhedsvæsen – fx gennem PPR?

– Psykologerne skal spille en endnu vigtigere rolle i sundhedsvæsenet end i dag. Vi har indrettet sundhedsvæsnet sådan, at det først er gratis at få hjælp, når man er så syg, at man skal have medicin, mens vi samtidig gør alt for lidt for at forebygge, at folk bliver syge. Det er der noget forkert i. For mig er det derfor en vigtig sag, at vi får udvidet PPR og får mere gratis psykologhjælp, så vi får hjulpet børn og unge, der mistrives eller har psykiske problemer.

Skal alle have mulighed for at få gratis psykologhjælp?

– Jeg ser gerne, at der er gratis psykologhjælp for alle, og at vi får de muskler, der skal til i PPR. Jeg mener først, vi er i mål, når alle børn og unge får hjælp med det samme.

For mig er det derfor en vigtig sag, at vi får udvidet PPR og får mere gratis psykologhjælp, så vi får hjulpet børn og unge, der mistrives eller har psykiske problemer

Hvad spænder ben for det mål?

– Der mangler penge, vilje og den rette tænkning. I dag accepterer vi, at alt for mange med psykiske lidelser får medicin i stedet for, at vi hjælper dem tidligere og altid har alternativer på hylden til medicinen.

Skal danskere med behov kunne gå direkte og gratis til psykolog – uden henvisning fra læge?

– På unge-området er vi endt på en model, hvor vi dels tilbyder det gennem PPR, og det mener jeg er en fordel, fordi vi dermed kigger på det hele menneske og har øje for børnene i deres dagligdag i institutioner og skole. På voksen-området har vi ikke lagt os fast på en bestemt model, og det handler i sidste ende om investeringsvilje. Jeg er optaget af, at vi skal gøre mere for at forebygge mistrivsel og psykiske problemer blandt især børn og unge. Både så de får hjælp, når det kræves, og så de rustes til at håndtere presset fra hverdagen og lære at koble af.

Ifølge WHO bliver angst og depression de største sygdomsbyrder inden for nærmeste fremtid: Hvordan skal det danske samfund og sundhedsvæsen håndtere den problematik?

– Vi skal både hjælpe de ramte, men også gøre mere for at forebygge. Når så mange lider af stress, angst og depression som i samfundet i dag, har vi som politikere et ansvar for at kigge på, hvad der er galt.

Vi ønsker at lave en national strategi for mental sundhed med inspiration fra England, hvor man er gået sammen på tværs af de politiske partier om at skabe en “mindful nation”

Når vi snakker mental sundhed generelt – skal sundhedsvæsenet så spille en mindre eller større rolle i forebyggelsesarbejdet, end vi ser i dag?

– Det skal spille en større rolle. Vi ser fx mindfulness-baseret stressbehandlingsteknikker, der lærer hjernen at slappe af, som kunne bruges mere systematisk. Vi lever i en digital tid, hvor hjernen har svært ved at følge med, og så er det lidt for let som politiker at sige, at ”I må bare sørge for at lægge telefonen fra jer” eller ”husk at gå en tur”.

– Vi ønsker at lave en national strategi for mental sundhed med inspiration fra England, hvor man er gået sammen på tværs af de politiske partier om at skabe en ’mindful nation’. Jeg har også arbejdet for at få etableret et center for digital sundhed, hvor det digitale tages med i Sundhedsstyrelsens forebyggelsesarbejde

Tal fra Sundhedsministeriet viser, at udgifter pr. patient i psykiatrien faldt hvert år fra 2008 – 2015, mens udgifterne pr. patient på somatiske sygehuse i samme periode har været stort set de samme – der er altså sket en politisk prioritering til fordel for somatiske patienter – skal den skævvridning rettes op på, mener I?

– Jeg så gerne, at vi kiggede mere grundlæggende på psykiatrien. Der er både brug for flere penge og på at tænke psykiatrien på en helt anden måde. Der skal være mere fokus på alternativer og supplementer til medicin i psykiatrien, og der burde være større fokus på at trappe folk ud af medicin igen og anvende ’Åben Dialog’ og andre metoder, der involverer patienternes netværk og familie. Den slags forandringer er ikke gjort ved bare at putte flere penge i det eksisterende system.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge