Vejledning om socialt-psykologisk samarbejde

 I

Ved socialt-psykologisk samarbejde formidles relevante helbredsmæssige, sociale og psykologiske oplysninger mellem kommuner og psykologer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne.

Denne vejledning om det socialt-psykologiske samarbejde indeholder en beskrivelse af kommuner og psykologers virke, lovgrundlaget for udveksling af opgaver samt beskrivelse af blanketter til brug for udveksling af oplysninger mellem kommuner og psykologer.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Dansk Psykolog Forening. I forbindelse med lovfortolkning har juridisk ekspertise fra relevante ministerier mv. været inddraget.

Læs “Vejledning om det socialt-psykologiske samarbejde” (2011).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge