Velbesøgte gå hjem-møder om beskæftigelse

 I

Over 60 psykologer med interesse for arbejdet i beskæftigelsesindsatsen mødtes i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København og Aarhus midt i sidste uge. Der var sat tid af til at tale sammen på kryds og tværs og udveksle erfaringer og ideer, og snakken gik livligt.

Aftenens første oplæg tog fat på det komplekse lovgivningsmæssige grundlag for arbejdet i beskæftigelsesindsatsen. Hvis budskabet skulle koges helt ned til én sætning så er det: ”Sørg for at kende formålet med din opgave og vær bevidst om, hvilket lovgivningsmæssigt grundlag, du arbejder på. Læs mere om oplægget ved jurist Susanne Wiederquist her.

Aftenens andet oplæg var psykologfagligt og handlede om, hvordan kognitive vanskeligheder ofte bliver helt overset i jobcenterarbejdet. dette sker, fordi der alt for mange steder ikke er den fornødne (psykolog-)faglighed til at få øje på kognitive problematikker og til at sørge for, at indsatsen omfatter disse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilget 10 millioner kr. til et tre-årigt projekt, hvor der skal udvikles erfaringer med vidensbaseret rådgivning og psykoedukation. Psykolog Klaus Christensen fortalte på mødet om sin mangeårige involvering i dette arbejde. Læs mere om det her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge