Velkommen til jeres nye fagmagasin

 I

Dansk Psykolog Forening relancerer foreningens medlemsblad og sender et nyt fagmagasin på gaden.

Psykolog Nyt udkom første gang i 1956 og har i de snart 60 år løbende ændret udseende, navn og indhold. Nu, hvor bladet snart runder et skarpt hjørne, træder det igen ind i en ny æra. En ny redaktør, Ulrikke Moustgaard, har sat sig i bladstolen, og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse har besluttet at relancere bladet i en helt ny form.

Sådan bliver jeres nye fagmagasin
Det nye fagmagasin kommer til at hedde P – Psykologernes fagmagasin og ser dagens lys i den 22. august 2015.

P – Psykologernes fagmagasin vil blive et journalistisk båret fagmagasin om psykologiens rolle og betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet. Magasinet har en ambition om at sætte fokus på, levere viden om, perspektivere og bidrage til en nuanceret debat – og vil også stimulere den faglige identitet.

Magasinet vil udkomme som et månedsmagasin 12 gange om året og vil rumme artikler, der dækker tre overordnede stofområder:

  • Psykologi og samfund
  • Psykologi – viden og fag
  • Psykologi – job og karriere

Det nye magasin vil således få en indholdsprofil, der favner både det ”brede” samfundsrelevante stof, det ”kloge” videnskabelige og forskningsbaserede stof og det ”smalle” erhvervsrettede stof. Magasinet vil have psykologien og psykologerne mere ud i verden – og have verden mere ind i sine spalter.

En sammensætning, der sikrer, at magasinet er læsværdigt, inspirerende og har appel til psykologer, men også til andre relevante faggrupper, beslutningstagere og læsere med interesse i psykologiens område i øvrigt.

Nyt udseende
Når det første nummer af magasinet lander i jeres postkasser i august, vil forandringen være konkret og synlig. Det nye fagmagasin kommer ikke til at ligne det tidligere Psykolog Nyt.

Nyt papir – lidt kraftigere og grovere – og en ”ryg” vil få magasinet til at se tykkere ud end det gamle blad og give en mere ”magasin”-agtig fornemmelse, når man holder det i hænderne.

Designet vil også være helt nyt med nye skrifttyper og grafiske opsætninger, der er udviklet til det nye magasin.

Debat og faglige artikler flytter
Med det nye magasin vil nogle af de tekster og artikler, I kender fra Psykolog Nyt, holde flyttedag.

Debatindlæg vil fremover blive trykt på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside – naturligvis under magasinets del af hjemmesiden – og ikke i det trykte magasin. Det giver mulighed for at publicere flere indlæg og kommentarer fra læsere.

Faglige artikler, skrevet af psykologer, vil også flytte. For at give de faglige artikler langt større udbredelse end hidtil, et større publikum og muligheder for at blive ”delt” via link på eksempelvis sociale medier, vil faglige artikler fremover blive publiceret i et nyt digitalt univers, som i første omgang vil have til huse på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside. Det betyder, at flere faglige artikler end hidtil kan blive publiceret – og kan få langt større rækkevidde.

Du kan stadig komme til orde på tryk
Ændringerne betyder ikke, at psykologer og medlemmer af Dansk Psykolog Forening ikke længere kan optræde i spalterne i trykt udgave. Det er der flere muligheder for.

Du kan skrive en fagkronik eller et fagessay.

Eller du kan optræde som kilde i artikler, skrevet af journalisterne på redaktionen, for eksempel i forbindelse med forskningsprojekter, portrætter, problemstillinger, du er involveret i, og meget andet.

Få mere at vide
Hvis du vil have mere at vide om det nye fagmagasin eller om, hvad forandringerne betyder for artikler, bogomtaler, annoncer og så videre – eller om hvordan du kommer i kontakt med magasinets redaktion – kan du finde svar og kontaktinfo på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside på her.

God sommerferie og god fornøjelse med P – Psykologernes fagmagasin, når det udkommer den 22. august.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge