Frisk start og ny formand i Selvstændige Psykologers Sektion

 I

Lørdag d. 5. september blev der afholdt generalforsamling i Selvstændige Psykologers Sektion. 26 sektionsmedlemmer deltog i generalforsamlingen, der blandt andet omhandlede en række vedtægtsændringsforslag, udformning af det kommende handlingsprogram og valg af ny sektionsformand.

Det forgangne år i sektionen har på flere måder været usædvanligt. Forud for sektionens generalforsamling i 2019 nedlagde den daværende sektionsstyrelse sig selv som følge af samarbejdsproblemer, hvorfor generalforsamlingen i 2019 ikke blev gennemført som vanligt. Siden da har sektionen ikke haft en politisk styrelse. I stedet har en arbejdsgruppe bestående af tre sektionsmedlemmer taget hånd om at forberede generalforsamlingen i 2020 med det formål at sikre sektionen en ny og frisk start.

Den nye sektionsformand, Neelaverny Maria Srisgandarajah, er glad for valget og glæder sig til arbejdet for at sikre de selvstændige psykologer bedst mulige vilkår i samarbejde med resten af Dansk Psykolog Forening: ”Jeg er utrolig glad for at blive valgt til posten som formand. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, og jeg glæder mig rigtig meget til at kæmpe for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for selvstændige psykologer landet over.”

Den nye sektionsformand finder det vigtigt, at det er attraktivt for selvstændige psykologer at engagere sig i sektionen: “Man kan være selvstændig på mange måder, og jeg synes det er vigtigt at skabe et miljø, hvor der er plads til at mange forskellige områder har en stemme.”

Hun slutter af med en opfordring til, at alle selvstændige psykologer tager fat i hende: “Jeg har brug for et bredt udsnit af de selvstændige psykologers holdninger og input. Jeg håber på et stort engagement og opbakning til at skabe et stærkt fællesskab i sektionen.”

 

Kommentarer
 • Poul Erik Jørgensen
  Svar

  Kære nye formand.
  Flot at du vil påtage dig arbejdet – som jeg tror er en nødvendig del af vores aebejde som selvstændige psykologer.
  Lige nu pågår der en akkreditering af ydernummerpsykologerne. Det er for de fleste af os en voldsom og stor arbejdsbyrde at lægge oven i en travl hverdag.
  Jeg har talt med mange af mine kollegaer om situationen.
  Generelt føler vi os svigtet af vores faglige organisation – der er ikke meget hjælp at hente, meget af standardkravene er nyt stof og at henvise til § xx i et xx cirkulære ( som vi sikkert burde kende!) er ikke meget hjælp
  Det vi ser er, at indtil nu bliver ca 2/3 af psykologerne dumpet ved første besøg !! det må dog give anledning til reflektion ! De fleste akkrediteres ved interwiev eller 2. besøg
  Men min forventning til min forening var at blive positvt klædt på til denne seance. Det virker som surveyer komme for at fejlfinde – og ikke vejlede. Nå prøv at tage det op, så de næste får bedre vilkår !

 • Neela
  Svar

  Kære Poul
  Tak for din kommentar. Det er godt med tilkendegivelser af, hvor behovene ligger, og jeg noterer mig dit ønske om bedre hjælp og vejledning. Det er meget brugbart, at du nævner disse ting, som absolut er tankevækkende læsning.
  Det er ambitionen, at ingen skal føle sig svigtet af den faglige organisation. Der vil blive taget handling ift. ydernummerpsykologernes situation, og jeg håber, at du vil kunne mærke forbedringer indenfor en ikke alt for fjern fremtid. Indtil da hører jeg stadig gerne jeres ønsker til forbedringer og kommentarer til vilkår og situation generelt.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge