“Vi kunne ikke drive forretning uden psykologer”

 I

Psykologer giver Korn Ferry en grundlæggende konkurrencefordel, og uden psykologer ville virksomheden ikke kunne drive forretning, siger Kai Hammerich, Office Managing Director i det internationale konsulenthus Korn Ferrys danske afdeling.

Af Henning Due, journalist

Hvad laver Korn Ferry?

– Vi startede som headhuntere, men i dag er den største del af vores forretning fokuseret på organisationsudvikling, lederudvikling og talentudvikling og at hjælpe virksomheder med at aktivere deres strategi gennem mennesker. I Danmark er vi 15 ansatte, i Norden er vi 70 ansatte og globalt er vi cirka 7.000. Mellem 500 og 1.000 af vores ansatte er psykologer, og det gør os til en af de største private arbejdsgivere for psykologer globalt set.

Hvad bruger Korn Ferry psykologer til?

– Vi bruger psykologer til at forstå og udvikle mennesker og derigennem udvikle virksomheder. Hos os er psykologer nøglemedarbejdere og mange har kommercielt eller ledelsesansvar. Det er blandt andet psykologer, som er ansvarlige for at udvikle vores IP, dvs vores viden, metoder og data om mennesker, som fx bliver brugt i de tests og programmer, vi udvikler og sælger.

Hvad ellers?

– Typisk foregår vores tests af jobkandidater ved, at en psykolog og en headhunter bruger tre timer på at interviewe og teste personen. Men vi har også opkøbt en række virksomheder, som er stiftet af psykologer, blandt andet PDI – en verdensførende amerikansk virksomhed i Minneapolis – og de har udviklet det, vi kalder assessment-centre.

– På et assessment-center foregår ”interviewet” over en hel dag, hvor en eller flere psykolog sidder og gennemgår en række øvelser sammen med kandidaten. Det er en mere robust øvelse, der tegner et mere præcist billede af kandidaten.

Hvad er psykologer gode til?

– Vores job er at forstå mennesker, udvikle dem og rekruttere dem til topstillinger i erhvervslivet, og psykologer har en fantastisk indsigt i menneskets sind. Vi kunne simpelthen ikke drive vores forretning uden psykologer, og vores grundlæggende konkurrencefordel skyldes vores brug af psykologer. Deres faglige viden og indsigt er guld værd for os.

Hvad er det, psykologer leverer mere konkret?

– I vores branche er det grundlæggende en god ide at kunne forstå folk, at få indsigt i de hjørner og kanter, som alle mennesker består af. Psykologer viser os, at menneskers svagheder typisk er spejlbilleder af deres styrker, og at mennesker er meget sammensatte.

Hvad skal psykologer blive bedre til?

– Min oplevelse er, at psykologer kan være lidt for puritanske. De mener ikke, at business og det at tjene penge er særligt fint. Men vi lever i en kommerciel verden, og det at være kommercielt tænkende og drive business er hele vores forretningsgrundlag for at kunne rådgive vores klienter.

– Vi er specielt interesserede i psykologer, der har lyst til at forstå virksomheder og udvikle deres medarbejdere, og som derfor også kan mestre at tænke kommercielt.

Hvad er den største fremtidstrussel for psykologers ansættelse hos jer?

– Den digitale revolution truer alle vidensjob i dag. Men med afsæt i den viden, jeg har om psykologer, mener jeg, det vil tage længere tid at underminere psykologer end de fleste andre videnstunge faggrupper. Mennesker er komplicerede, og forståelsen og analyse af mennesker er derfor i høj grad erfaringsbaseret. Den type analyse har computere og algoritmer stadig svært ved at udføre.

Hvad er det, computere ikke kan endnu, som psykologer kan?

– Når jeg ser, hvad dygtige psykologer kan, bliver jeg dybt imponeret: Deres evne til at ændre folk i en positiv retning og at åbne deres øjne for, hvad de kan, og hvordan de kan blive bedre til deres job. Psykologers evne til at skabe en bedre forståelse af dem selv. Det er en nøglekompetence, som jeg ikke tror kan erstattes på den korte bane.

– Hvorimod jeg forestiller mig, at fx læger der primært diagnosticerer, godt kan blive erstattet af computere indenfor relativt få år, fordi computere efter alt at dømme allerede på mange områder er – og i fremtiden bliver endnu bedre til at diagnosticere end mennesker.

Artikelserie i Psykologernes Nyhedsbrev

Hvad kan psykologerne, hvad er de gode til, og hvor bør de blive bedre?

I denne artikelserie spørger Psykologernes Nyhedsbrev en række offentlige og private arbejdsgivere, hvad psykologer skal kunne for at gøre sig uundværlige på et arbejdsmarked, hvor produktivitetskravene stiger, økonomien er stram, og hvor digitalisering, kunstig intelligente computere og automatisering i disse år vender op og ned på arbejdsmarkedet. Artiklerne skrives af journalist Henning Due.

Interviewet med Kai Hammerich, Office Managing Director i det internationale konsulenthus Korn Ferrys danske afdeling, er den fjerde artikel i serien.

“Min oplevelse er, at psykologer kan være lidt for puritanske. De mener ikke, at business og det at tjene penge er særligt fint.

Vi er specielt interesserede i psykologer, der har lyst til at forstå virksomheder og udvikle deres medarbejdere, og som derfor også kan mestre at tænke kommercielt”.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge