Vi lægger fliserne

 I

Har du bemærket, at Dansk Psykolog Forening har taget hul på en reformproces? Mange har, blandt andet i kraft af de medlemsmøder, vi afholdt i dette forår, og gennem muligheden for at bidrage med synspunkter på hjemmesiden. De strømpile, bestyrelsen har kunnet aflæse, indgår nu i det videre arbejde frem mod generalforsamlingen i marts 2014.

Vi har valgt en fuldstændig åben proces og har bredt demokratiet helt ud i spørgsmål som: Hvad vil du med din forening? Hvad er vi til for? Hvad opfatter du som ’det umistelige’ ved din forening? På én og samme tid helt naturlige temaer og yderst vanskelige, fordi vi i dagligdagen langt mere forudsætter vores værdier, end vi sætter ord på dem.

I en næste fase, den vi er nået til nu, skal vi prøve at beskrive, hvordan foreningen skal fungere, så vi sammen nærmer os de mål og værdier, der tegner sig efter forårets debat. Hvis fordringen er ”at skabe resultater for medlemmerne og for borgerne”, sådan som det har været et gennemgående bud, må vi jo drøfte, hvordan målet skal forstås og indpasses i foreningens virkelighed. Ikke som paragraffer i vores vedtægter – så langt er vi ikke – men som arbejdsprincipper.

Det er disse arbejdsprincipper, vi nu inviterer medlemmerne til at debattere med os, hvad der i første omgang kan ske via vores hjemmeside. Der vil være lagt hjælpespørgsmål og undertemaer ud, så vi ikke inviterer debatten op i den blå luft.

For bestyrelsen er det altafgørende, at også nye arbejdsformer bygger på medlemsdemokrati og respekt for forskellige interesser. Resultater i en skærpet forståelse af ordet kalder på en smidigere organisation og hurtigere beslutningsveje, men det står ikke i modsætning til demokratiet. Teknologien har tværtimod givet os knapper til medlemsinddragelse i en helt anden skala end tidligere, og vi er vel i en læreproces, hvor vi også i reformarbejdet skal se mulighederne og udnytte dem. Som supplement og nogle gange som mulig udbygning af de traditionelle strukturer.

Grib chancen for at være med i en proces, hvor vi lægger fliserne foran os, mens vi går. Retning og længde påvirkes af dem, der deltager i debatten.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge