“Vi slipper ikke børnene på anbringelses-området”

 I

Aftalen om anbringelsesområdet ”Børnene Først” er på plads i en bred politisk aftale. I Dansk Psykolog Forening er formand Eva Secher Mathiasen overordnet tilfreds med aftalen – men påpeger også, at aftalen har et par alvorlige mangler, som kan få konsekvenser for sårbare børn og deres familier.

”Aftalens fokus på forebygge omsorgssvigt hos de mest sårbare børn og familier og mindre fokus på at tvangsfjerne børn er den rigtige vej at gå og gør den brede politiske aftale langt bedre end den første version regeringen præsenterede”, lyder budskabet fra formanden.

”Så vi kan se, at politikerne på nogle områder har lyttet til os, men der er stadig knaster. Vi mangler fx, at man sikrer krav om, at børnene får en psykologfaglig udredning og at børnenes ret til indflydelse implementeres med kvalificeret hensyntagen til børnenes udvikling, kognitive og emotionelle kunnen. Det betyder også, at vi arbejder videre med området politisk”.

Vi skal kunne skelne

Dansk Psykolog Forening har blandt andet arbejdet politisk for at sikre, at lovgivningen sikrer højere kvalitet og faglighed i de børnefaglige undersøgelser, som i dag er det, der danner grundlaget for beslutningen om et barn skal anbringes, eller om der skal etableres forebyggende initiativer. DP har blandt andet foreslået, at psykologisk udredning bør være et krav, for at sikre, at der kan skelnes fx mellem omsorgssvigt og psykisk lidelse, og at man sikrer udredning af, hvad en anbringelse skal indeholde for at hjælpe barnet bedst.

”Det er vigtigt, fordi der er en risiko for, at man forveksler et barns udviklingsforstyrrelse med manglende forældrekompetence. I så fald kan det betyde, at barnet og familien får helt forkert hjælp”, siger Eva Secher Mathiasen. Hun påpeger, at der også er grund til at fremhæve aftalens positive sider:

-Aftalen nævner helt specifikt, at der skal være tid og ressourcer til at psykologer og sagsbehandlere kan arbejde grundigt rundt om hele familien, som også er noget af det DP har arbejdet for. Desuden stiller aftalen krav om, at det fremover er autoriserede psykologer, der behandler børn i misbrugsfamilier, og der er i aftalen kommet et større fokus på støtte til de biologiske forældre, også når det handler om at varetage samvær og omsorg med barnet, selvom det er anbragt”, siger Eva Secher Mathiasen.

Desuden bliver familiehusene et landsdækkende tilbud til sårbare familier, der er fokus på supervision af plejefamilier og mere forskning som er et vigtigt skridt mod at sikre mere viden og evidens på området.

Formand for børne-sagkyndige: Certificering er stadig relevant

Lise Andersen, der er ny formand for DPs selskab for Børnesagkyndige Psykologer, påpeger også, at aftalen rummer både ”godt og skidt”. Hun er dog ærgerlig over, at aftalen ikke rummer en certificeringsordning for psykologer, der laver specialistundersøgelser på tværs af det familieretlige og børnefaglige system.

”Vi har en åbenlys interesse i at sikre den faglige kvalitet på området, for det er børn og familiers skæbne, vi har i vores hænder. Vi havde gerne set, at man havde indført en statslig certificeringsordning a la den man har haft i Norge siden 1998, som netop har bidraget til at styrke de sagkyndiges kompetencer, undersøgelsernes kvalitet og borgernes retssikkerhed. Derfor havde jeg også gerne set, at man på Christiansborg var gået længere på dette område”, siger Lise Andersen og understreger at arbejdet fortsætter:

”Certificeringsordningen ryger ikke glemmekassen. Vi kommer til at have fokus på indførelsen af sådan en ordning også fremover. Nogle gange tager den slags bare tid at få igennem”, siger hun.

Du kan læse hele den politiske aftale her.

 

Dansk Psykolog Forening har tidligere fremlagt et politisk udspil, der skal sikre højere kvalitet i anbringelsessagerne:

  1. Lovgivningen skal ændres, så den understøtter tilstrækkelig faglighed og kvalitet i den børnefaglige undersøgelse, som ligger til grund for anbringelser og forebyggende foranstaltninger
  • Målet er at styrke kvalitet i undersøgelser og beslutningsgrundlag for indgribende foranstaltninger samt at sikre et ordentligt match mellem barn og anbringelsessted.
  1. Der skal indføres en særlig certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer
  • Målet er at sikre mere ensartet faglig kvalitet i de psykologfaglige undersøgelser og anvendelighed for forvaltningens beslutningsgrundlag.
  1. Plejefamilier skal tilbydes fortløbende psykologfaglig supervision
  • Målet er at øge børn og unges trivsel ved at sikre den nødvendige støtte og styrkede kompetencer i plejefamilierne.
  1. De biologiske forældre og de anbragte børn og unge skal støttes under anbringelsen
  • Målet er at sikre trygge og stabile anbringelser og skabe det bedst mulige grundlag for at sikre børnenes trivsel og udvikling under anbringelsen.
  1. Der skal oprettes et tværfagligt nationalt videnscenter for anbragt børn og unge
  • Målet er at sikre bedre evidens og vidensgrundlag på anbringelsesområdet.

 

Læs DPs indlæg om ”Børnene Først” i Altinget her:

Eva Secher: Flere tidlige anbringelser løser intet i sig selv

Psykologer: Rettigheder alene sikrer ikke et trygt børneliv

Socialpædagoger og psykologer: Det kræver stærk faglighed at sætte børnene først

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge