Vi svigter børn og unge med flygtningebaggrund

 I

I denne kronik i Information fra d. 11. april 2018 skriver Eva Secher Mathiasen sammen med Dorte Steenberg, Karin Verland, Andreas Rudkjøbing, Marie Nørredam og Jonas Keiding Lindholm om, hvordan børn og unge med flygtningebaggrund ofte overses i kommunerne, skolevæsenet og sundhedssektoren.

I artiklen refereres blandt andet til Dansk Psykolog Forenings nylige rundspørge offentliggjort i Magasinet P (og refereret i Altinget den 1. marts), hvor kun 13 kommuner ud af 88 svarede ja til, at de havde en systematisk indsats til opsporing af flygtningebørn og -unge med psykiske problemer.

Med henblik på at komme dette svigt til livs, fremhæves blandt andet DIGNITY, Red Barnets projekt “Fra flugt til skolegang” samt Dansk Psykolog Forenings faglige vejledning til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Kronikken kan læses her.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge