Vil du holde mere end 3 ugers sommerferie i 2020?

 I

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, der især ændrer på perioderne for optjening og afvikling af ferie. Vær opmærksom, hvis du vil holde efterårsferie eller over 3 ugers sommerferie i 2020.

Den nye ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020, ændrer først og fremmest på den måde, du optjener ret til ferie og din mulighed for at holde den. Fremover kommer du til at kunne holde din ferie næsten samtidig med, at du optjener den i modsætning til i dag, hvor du optjener retten til betalt ferie det ene år (kalenderåret) og afholder den det følgende ferieår.

Som noget nyt optjener du ferie fra 1. september til 31. august og kan holde den fra 1. september samme år til 31. december året efter. Er du i nyt job, optjener du også ret til ferie fra første dag og kan afvikle den allerede fra måneden efter, hvis du har lyst til det. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned.

Sommerferie og efterårsferie i 2020
Den nye ferielov har allerede nu betydning for den ferie, du kan holde næste år.

Vi er lige nu midt i en overgangsordning mellem to sæt af ferieregler. Fra 1. januar 2019 og frem til 31. august 2019 sparer du op til ferie, som du kan holde fra 1. maj 2020 til 30. september 2020 (miniferieår). De penge, du optjener i denne forkortede periode, svarer til 16,64 feriedage (ca. 3 uger).

Hvis du vil holde mere end 3 ugers sommerferie, skal du lave en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferie fra tidligere år eller bruge dine feriefridage sammen med de 16,64 dage .

Pr. 1. september 2020 starter den nye ferieordning, hvor du optjener ferie, som du kan holde næsten samtidig med, at du optjener den. Fra 1. september til midt i oktober når du ikke at spare fem dage sammen til at holde efterårsferie. Du har dog ret til at tage ikke-afholdte feriedage med ind i perioden efter 1. september 2020.

Vil du med andre ord holde efterårsferie på overført ferie, så er det en god idé så tidligt som muligt at lave en klar aftale om ferieoverførsel med din arbejdsgiver, fx om at du gerne selv vil kunne råde over dine tilbageværende feriedage og bestemme, om de fx skal gå til at holde efterårsferie i 2020. Gør det nu. Din arbejdsgiver har nemlig mulighed for at varsle, at du skal afholde den ferie, som du har sparet op fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, senest i september måned 2020.

Der er også mulighed for at holde ferie på forskud efter aftale med din arbejdsgiver. Så fradrages de feriedage, som du efterfølgende optjener. De skal dog kunne fradrages indenfor samme ferieår

Ferie optjent i overgangsperioden udbetales, når du går på pension
Du sparer fortsat penge op fra 1. september 2019 og helt frem til 31. august 2020, dagen før den ny ferieordning starter. Denne opsparing får du ikke udbetalt. Den indbetaler din arbejdsgiver i stedet til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, og de penge får du udbetalt, når du går på pension. Din arbejdsgiver kan også vælge at beholde feriepengene og vente med at afregne med feriefonden til du går på pension.

Læs mere om gældende og fremtidige ferieregler, herunder resterende feriemidler, indberetning, forrentning mv. her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge