Ydernummerpsykologer bør ikke systematisk viderehenvise klienter med en lægehenvisning

 I

Midlerne i den offentlige psykologordning modsvarer ikke det store behov i befolkningen. Det fører til fortsat længere ventelister, og psykologer med ydernummer må dagligt afvise borgere, der har brug for psykologhjælp. Det er en uholdbar situation, og derfor arbejder Psykologforeningen for, at der tilføres flere midler til psykologordningen.

Som en konsekvens af den utilstrækkelige økonomi hører vi i Psykologforeningen løbende eksempler på, at ydernummerpsykologer systematisk videreviser lægehenviste klienter til behandling hos psykologer uden ydernummer. Vi hører blandt andet eksempler på, at ydernummerpsykologer indgår aftaler med eller ansætter ikke autoriserede psykologer til behandling af lægehenviste klienter, hvor lægehenvisningen så ikke bringes i anvendelse. I flere af eksemplerne får klienten behandling til en reduceret pris svarende til sygesikringens egenbetaling eller lidt mere.

Vi har forståelse for, hvis en ydernummerpsykolog ønsker at anvise alternative muligheder for psykologbehandling, når hun ikke selv har mulighed for at tilbyde behandling inden for den offentlige ordning på grund af den begrænsede økonomiske kapacitet.

Men vi mener ikke, det er en holdbar løsning at ydernummerpsykologer systematisk viderehenviser klienterne til behandling uden for den offentlige ordning.

Det er der særligt to grunde til:

1. Behovet og den utilstrækkelige økonomi sløres

Det altafgørende problem og baggrunden for de lange ventetider er, at der ikke er afsat midler nok til behandlingsbehovet for psykologhjælp i befolkningen. Det er landspolitikernes ansvar at sikre, at der afsættes midler nok til, at alle kan få den nødvendige psykologbehandling i det offentlige sundhedsvæsen. Hvis stadig flere ydernummerpsykologer systematisk leder lægehenviste klienter udenom den offentlige ordning, sløres den utilstrækkelige økonomi, og problemet er ikke synligt for politikerne.

Med andre ord kan de få den opfattelse, at problemet løser sig selv. Og så sikrer vi ikke en holdbar løsning på den lange bane; Vi får altså hverken kortere ventetid til glæde for klienterne, ligesom det ikke gavner vores arbejde for flere ydernumre.

2. Klienter med lægehenvisning tror, de bliver behandlet i det offentlige sundhedsvæsen

Vi ved, at der selvfølgelig foregår masser af kvalificeret psykologbehandling udenfor den offentlige ordning. Men klienter med en lægehenvisning, der henvender sig hos en ydernummerpsykolog har en berettiget forventning om at blive behandlet i det offentlige sundhedsvæsen med de rettigheder, kvalitetsstandarder og den patientsikkerhed, der følger heraf. Som ydernummerpsykolog er du en del af det sammenhængende offentlige sundhedsvæsen, du virker som en sundhedsautoritet overfor de klienter, der henvender sig hos dig, og heraf følger et særligt ansvar for din håndtering af klienten.

Hvis du systematisk viderehenviser lægehenviste klienter til behandling hos psykologer uden ydernummer, der måske heller ikke er autoriserede, og hvis klienterne derfor ikke bringer deres lægehenvisning i anvendelse, bliver de behandlet udenfor det offentlige sundhedsvæsen. Det har klienterne måske ikke selv den fornødne viden til at gennemskue, ej heller gennemskue konsekvenserne af.

Den nuværende situation er langt fra holdbar. Hverken for de borgere, der ikke kan få den nødvendige hjælp eller for de ydernummerpsykologer, der løbende må afvise borgere i en svær situation. Det er derfor blandt Psykologforeningens højeste prioriteter at arbejde for flere offentlige midler til psykologbehandling, så der er kapacitet til at behandle alle borgere med behandlingsbehov.

Hvis du har erfaringer med denne problemstilling og ønsker sparring eller rådgivning fra Psykologforeningen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os i sekretariatet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge