Boganmeldelse: Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

Publiceret 25.02.2022 Anmeldt af Maria Markus, psykolog Forfatter: Lars Rasborg

Bedre sent end aldrig, men her kommer en anmeldelse af Lars Rasborgs bog, som omhandler hans model for metodevalg inden for pædagogisk praksis, han har valgt at kalde Enhedsmodellen. Den er udformet meget simpelt men samtidig så rummer den enormt meget. Den er bygget op som et førstevalg, andetvalg og tredjevalg i det pædagogiske møde med et barn. Førstevalget er almindelig pædagogik, mens andetvalget er ressourceorienteret pædagogik, og tredjevalget er spejling og jeg-støtte, og så tilføjer han også til slut et fjerdevalg, som tilbyder nogle forskellige veje man kan gå i de situationer, hvor modellen måske ikke har vist sig at være hjælpsom. Modellen hævder at kunne rumme alle børn, altså både normalt udviklede børn, børn med diagnoser og børn der har været udsat for omsorgssvigt, og at den kan bruges i stort set alle situationer. Dette underbygger Lars Rasborg virkeligt godt med både mange gode eksempler fra praksis, med en meget velfunderet teoretisk tilgang, samt en analyse af forskellige eksisterende pædagogiske metoder, som også alle kan dækkes ind under enhedsmodellen.

Lars Rasborg har formået at skrive en bog, der på en og samme tid er velbegrundet i teori og meget praksisnær, hvilket gør den forståelig og lettilgængelig for ikke blot andre psykologer, men også andre relevante fagpersoner som pædagoger, lærere og endda forældre (dette er dog ikke bogens primære målgruppe). Lars Rasborg laver mange henvisninger til sine egne og andres påstande, som hele tiden er med til at underbygge hans pointer på en fin og forståelig måde. Bogen er bygget meget læsevenligt op, og det muliggør at bogen både kan læses ud i et, men også kan genbesøge forskellige afsnit, eller man kan vælge nogle afsnit fra som fx introduktioner eller analyser som underbygger modellen, hvis man kun har brug for at bekendtgøre sig med selve modellen. Bogen er ligeledes visuelt set behagelig at gå til, hvor layoutet er med til at underbygge de væsentlige pointer man skal tage med sig.

Som PPR-psykolog har jeg fundet hans enhedsmodel anvendelig i vejledningen til skole og familier, hvis jeg har oplevet at de sidder fast i fx et førstevalg. Jeg har ligeledes fundet modellen hjælpsom i mit eget hjemmeliv som mor.

Jeg kunne forestille mig, at denne bog var gavnlig i mange sammenhæng og fx kunne være et oplagt valg til pensum på uddannelser som psykologer, lærere, pædagoger og andre som arbejder pædagogisk med børn. Jeg kan klart anbefale alle voksne at læse den!

Find mere om