ForskerTalks

ForskerTalks er fokuserede, forskningsbaserede oplæg, der er sat sammen for at give adgang til psykologisk forskning med det formål at understøtte og inspirere din psykologfaglige praksis. Se videoerne, der varer ca. 15 minutter hver.

Serie: Psykologien i identiteternes tid

Serien handler om den nyeste forskning, der involverer psykologiske perspektiver og stiller skarpt på psykologiens og psykologernes rolle i digitaliseringen som udviklingstendens i samfundet.

Serien består af i alt 4 ForskerTalks af ca. 15 minutters varighed.

Serie: Psykologien i en digital tidsalder

Serien handler om den nyeste forskning, der involverer psykologiske perspektiver og stiller skarpt på psykologiens og psykologernes rolle i digitaliseringen som udviklingstendens i samfundet.

Serien består af i alt 7 ForskerTalks af ca. 15 minutters varighed.

Serie: Fødselsdepression

En serie, der styrker dit videns- og handleniveau i forhold til opsporing,  behandling og afstigmatisering af fødselsdepression hos begge forældre. Du kan se de 8 ForskerTalks enten enkeltvis eller som en hel serie, hvor du kommer godt rundt om emnet.

Materialet er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen som led i indsats over for fødselsdepression – styrket vidensniveau og afstigmatisering.

Serien består af i alt 8 ForskerTalks af ca. 15 minutters varighed.