Om P

P – Psykologernes fagmagasin er et journalistisk båret magasin om psykologiens betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet. Fagmagasinet udgives af Dansk Psykolog Forening og sætter fokus på, leverer viden om, perspektiverer og bidrager til en nuanceret debat om og med afsæt i psykologi og psykologfaglighed. Magasinet udkommer fire gange om året.

Kontakt

P – Psykologernes fagmagasin. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, E-mail: p-nyt@dp.dk

Redaktion:

Ansv. red.: Amanda Kusk Jessen
Redaktør: Christian Nørgaard Larsen
Bladsekretær/Annoncer: Michelle Lagergaard

Oplag

Trykoplag: (september 2023) 12.780 ex.

Abonnement

Er du ikke medlem af DP og ønsker at abonnere på magasinet P?

Bliv abonnent

Annoncer

Ønsker du at annoncere i P eller på andre af DP's kanaler?

Annoncer

Etiske retningslinjer

Magasinet P skrives og redigeres efter journalistiske principper.

Læs retningslinjerne

Freelancer

Er du journalist, fotograf eller illustrator, der har en god idé til P?

Bliv freelancer

Levering

Modtager du ikke P eller oplever du problemer med leveringen?

Levering af P

Udgivelsesplan

Se fristerne for annoncer samt redaktionelt stof til udgaverne i 2024.

Udgivelsesplan