Privatlivspolitik

Dansk Psykolog Forenings privatlivspolitik

Når du besøger på en af Dansk Psykolog Forenings hjemmesider www.dp.dkwww.psykologeridanmark.dk og www.psykologjob.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores privatlivs-, og cookiepolitik. Dansk Psykolog Forening ejer, driver og er dataansvarlig for hjemmesiderne.

Vi deler nogle af dine oplysninger med tredjeparter, som vi har indgået databehandleraftaler og den i forbindelse har vi sikret os, at de overholder gældende lovgivning på området, herunder GDPR.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, dvs. både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Personoplysninger er fx vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, mobilnummer eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Personoplysninger dækker endvidere også alle oplysninger om en identificeret eller identificérbar person, herunder f.eks. oplysninger om køb, hvilke sider, personen ser på et website, hvilke søgeord vedkommende anvender etc.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du besøge hjemmesiderne uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Dansk Psykolog Forening har dog brug for visse personoplysninger for at kunne servicere dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.

Vi er omfattet af reglerne om behandling af data, som fremgår af gældende lovgivning, herunder GDPR. De fleste af oplysningerne, vi behandler, er almindelige personoplysninger, som du selv har givet i forbindelse med oprettelse af medlemskab, såsom f.eks. navn, adresse og cpr.nr. Vi behandler også personfølsomme oplysninger, såsom sygdomsoplysninger i forbindelse med medlemssager for at vi skal kunne servicere dig bedst muligt.

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • giver kontooplysninger i forbindelse med at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. køb af kurser / efteruddannelses-arrangementer
  • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback; eller
  • i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiderne eller på anden måde
  • særligt for dig som medlem har vi den lukkede del MitDP på hjemmesiden, hvor du på dine personlige sider kan tilgå dine medlemsoplysninger, kursustilmeldinger mv.
  • vi behandler dine medlemsoplysninger i forbindelse med at vi servicerer dig og i forbindelse med drift af foreningen

Dansk Psykolog Forening indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (fx e-mailadresse eller privat adresse) for at levere den ydelse, som et medlem eller en bruger / besøgende på hjemmesiderne efterspørger.

Foreningen bruger Matomo som statistikprogram. Vi har anonymiseret alle personoplysninger, også IP-adresser, hvorfor al statistik håndteres i anonymiseret form.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om brugerne på hjemmesiderne, og vi opbevarer ikke informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Dine personoplysninger afgivet på hjemmesiderne videregives kun til:

  • foreningens sekretariat og de relevante enheder i foreningen i henhold til foreningens vedtægter, struktur og vedtagne forretningsgange, og
  • udvalgte og betroede tredjemænd med dit samtykke, såsom fx TR eller advokat i forbindelse med evt. sag der kræver advokatbistand.

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiderne fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender dem. Statistikken anvendes fortrinsvis i opsummeret form, fx til at se brugsmønstre og for at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest.

  • Matomo (anonymiseret trafikmåling)
  • Google (Google AdWords til at vise relevant indhold før besøgende)

Det sker ved, at vi anvender cookies – se vores cookie-politik for nærmere beskrivelse, hvor du også kan se hvad du skal gøre, hvis ikke du vil acceptere cookies.

Bortset fra i ovenstående tilfælde videregiver Dansk Psykolog Forening ikke data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne på hjemmesiderne.

Tredjeparter som vi videregiver personoplysninger til

Groupcare og Lector
Groupcare og Lector udvikler og supporterer Dansk Psykolog Forenings medlemssystem, herunder hjemmesiden www.mitdp.dk, og har i den forbindelse adgang til medlemmernes personoplysninger.

Minimedia (Webbureau) og DoWEB (It-leverandør)
Minimedia (Webbureau) og DoWEB (It-leverandør) supporterer og udvikler på hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk, og har i den forbindelse adgang til personoplysninger om de psykologer, der optræder på hjemmesiden.

Mailchimp
Vi benytter Mailchimp til udsendelse af DP’s nyhedsbreve. Mailchimp modtager i forbindelse hermed personoplysninger om medlemmers navn og mailadresse.

Visma
Visma er udbyder af Dansk Psykolog Forenings lønsystem. Medlemmers personoplysninger videregives til Visma i forbindelse med udbetaling af honorarer og kørselsgodtgørelse.

Elbo og Distribution Plus
Elbo og Distribution Plus modtager personoplysninger i form af medlemmers navn og adresse til brug for udsendelse af Fagmagasinet P.

Chatbot/Chatrine
Chatbotten Chatrine svarer på spørgsmål på baggrund af tekster på www.dp.dk. Den er leveret af GetKarla.ai, vores chatbot-udbyder. Denne funktion er skabt for at hjælpe dig med nemt at finde den information, du søger, og for at forbedre din brugeroplevelse. For at optimere chatfunktionens ydeevne indsamles og analyseres data fra interaktioner. Vi opfordrer derfor til, at du undgår at dele følsomme personoplysninger i chatten. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer og opbevarer data relateret til chatfunktionen: https://getkarla.ai/data-og-sikkerhed/

_______

Der er i overensstemmelse med den nye persondataforordning indgået databehandleraftaler med alle ovenstående tredjeparter.

Hvis du ikke ønsker, at vi videregiver dine persondata til en eller flere af de ovenstående tredjeparter kan du meddele os det ved at skrive til os på privatlivspolitik@dp.dk. Du skal så blot være opmærksom på, at du så ikke længere kan modtage den pågældende ydelse.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne som du afgiver som medlem lagres kun på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Dansk Psykolog Forenings vegne i henhold til denne datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i hvilke typer af oplysninger foreningen har registreret og behandler om dig.

Du kan ændre i dine oplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på kurser og/eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Efter forespørgsel oplyser vi dig om dine registrerede medlemsoplysninger. Hvis du har indsigelser, foretager vi berigtigelse og/eller sletning i det omfang, det ønskes og i øvrigt er sagligt begrundet.

Hvis du ønsker dataindsigt eller at data om dig slettes, skal du skrive til os på adressen dp@dp.dk

Spørgsmål og klager vedrørende håndtering af personoplysninger kan ske til den danske datatilsynsmyndighed: Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Dansk Psykolog Forenings ansvar

Dansk Psykolog Forening fraskriver os ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer, der står på hjemmesiderne.

Dansk Psykolog Forenings hjemmeside indeholder desuden links til andre hjemmesider. Vi påtager os heller intet ansvar for indholdet på disse sider.

Dansk Psykolog Forening er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Dansk Psykolog Forening kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

Dansk Psykolog Forening forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af personoplysninger og øvrige krav og evt. best practices for databeskyttelses- og privacy-området.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen dp@dp.dk eller på telefon 35 26 99 55