Lovgivning

Der er en lang række love og regler, der påvirker dig i dit daglige arbejde som psykolog. De udspringer af psykologloven, offentlighedsloven og sundhedsloven. Her får du et overblik over de mest almindelige regler, som du er underlagt.

Aktindsigt

Dine klienter har som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i alt der er skrevet om dem.

Se regler og undtagelser

Barnets lov

Få svar på, hvordan du skal forholde dig til barnets lov, og du kan downloade materiale om lovgivningen.

Hvad betyder barnets lov?

Journalpligt

Du har som psykolog journalpligt, opbevaringspligt og notatpligt.

Læs om dine pligter

Klager og instanser

Her kan du se de myndigheder, der er involveret ved en klage.

Læs mere om klager

Onlinekonsultationer

Her får du gode råd til at holde online-konsultationer.

Onlinesamtaler - sådan

Sundhedspersoner

Psykologer på sundhedsområdet er omfattet af sundhedsloven.

Sundhedspersoners rettigheder

Titelbeskyttelse

Psykolog er en beskyttet titel. Det følger af psykologloven.

Se alle godkendte titler

Udlevering af oplysninger

Selvstændige psykologer oplever ofte, at andre end klienten selv ønsker at få udleveret journaloplysninger om klienten.

Se hvem du må udlevere til

Persondataforordningen (GDPR)

Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om persondataforordningen, samtykke og datasikkerhed, der gælder alle.

Svar og skabeloner til GDPR

Underretnings- og vidnepligt

Underretnings- og vidnepligt er undtagelser fra hovedreglen om, at du kun må videregive oplysninger med samtykke.

Læs om undtagelserne

Det kan du få rådgivning om

  • Tavshedspligt
  • Pligt til at videregive oplysninger
  • Journalpligt
  • Aktindsigt
  • Mindreårige klienter – især samtykke til behandling og psykologens tavshedspligt
  • Klager
  • Myndigheder

Det kan vi ikke hjælpe med

  • Vi rådgiver ikke om opbygning og indretning af IT-/journalsystemer.
  • Hvad kan du selv gøre: Det kan være en god idé at tage en konkret problemstilling op i din supervision.
  • Har problemet væsentlige etiske aspekter, kan du kontakte Komité for etik.