Netværk og job

DP er et stærkt fagfællesskab med netværk og arbejdspladser i hele landet. Her får du overblik over dine netværksmuligheder. Du finder alt om tillidshverv, og du får en samlet indgang til alle dine medlemsfordele afhængigt af, hvordan, hvor eller om du arbejder som psykolog.

Du er i et stærkt fagfællesskab med flere end 50 netværk

Netværk er opdelt i kredse, sektioner, selskaber og netværksgrupper

Her møder du andre medlemmer og debatterer lokale, ansættelsesretlige og faglige spørgsmål. Du er i kraft af dit medlemskab af foreningen allerede medlem af flere netværk, og du har selv mulighed for at oprette nye netværk.

Kredse

Du er medlem i kredsen for dit hovedarbejdssted. Er du uden arbejde, hører du til i den kreds, hvor du bor.

Se alle kredse

Sektioner

Du er medlem af sektionen for dit hovedarbejdsområde. Er du ansat inden for flere, vælger du selv sektion.

Se alle sektioner

Selskaber

Du kan alt efter forskningsfelt eller interesse blive medlem af et eller flere af de faglige selskaber i foreningen.

Se alle selskaber

Netværksgrupper

Du kan alt efter forskningsfelt eller interesse blive medlem af et eller flere af de faglige netværk i foreningen.

Netværksgrupper

Værktøjskasse: Sådan får du hjælp til din frivillige indsats

Som frivillig i foreningen bidrager du med en vigtig indsats, som har stor betydning for den enkelte psykologs netværk og faglige sparring. Vi har samlet en værktøjskasse med alt, hvad du skal bruge, for at løse opgaver i forbindelse med dit virke i et netværk.
Gå til værktøjskassen

Godt 400 tillidsvalgte arbejder for et godt arbejdsliv og gode samarbejdsrelationer

Tillidsrepræsentanter, -suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter er foreningens talerør lokalt, som arbejder for medindflydelse og gode arbejdsvilkår rundt omkring på de danske arbejdspladser.

Alt om tillidshverv

Få overblik over tillidshverv, tillidsrepræsentantens vigtige mandat på arbejdspladsen og arbejdsmiljørepræsentantens indflydelse. Du får svar på, hvad rollen som tillidsrepræsentant indebærer, hvordan du kan blive det, og hvordan I vælger en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. I tillidsrepræsentantens værktøjskasse bliver du rustet til at løse opgaven.

Læs mere

12.000 medlemmer løser psykologfaglige opgaver i mange forskellige sammenhænge

Psykologfagligheden binder os 12.000 medlemmer sammen, men vores arbejdssituation eller tilknytning til arbejdsmarkedet er forskellige. Dine ansættelsesvilkår, medlemsfordele og muligheder afhænger af, hvor, hvordan eller om du arbejder eller er studerende.

Ansat i det private

Brug os til at få mulighed for at aftale dig frem til bedre ansættelsesvilkår. Vi kender dit arbejdsmarked og giver dig råd om arbejdslivet.

Privatansatte psykologer

Ansat i det offentlige

Du er sikret bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår, når vi forhandler overenskomster med stat, regioner og kommuner.

Psykolog i det offentlige

Selvstændige psykologer

Er du eller vil du være selvstændig, rådgiver vi dig om alt lige fra opstartsfasen til det erfarne overblik over dine muligheder og vilkår.

For selvstændige

Ledere

Har du brug for sparring, inspiration eller råd om ledelse? Vi hjælper dig i forhold til ansættelsesvilkår og lønforhandling.

Er du leder?

Studerende

Brug fællesskabet, mens du studerer og få rådgivning under dit studie, studieforsikring og studiekonto, arrangementer og netværk.

Styrk dit studieliv

Ledige

Når du er blevet ledig, er der en række initiativer, du kan sætte i gang for at gøre for hurtigt at komme i job. A-kassen hjælper dig videre.

Se mere hos a-kassen

Forskere

Find her mulighederne for at dele din forskning. Se forskerlisten og få din egen profil.

Forskere i psykologi