Vores fag

Det er psykologfagligheden, der binder medlemmerne sammen på tværs af vigtige opgaver i mange forskellige sammenhænge på tværs af samfundet.

Fagetikken er en grundsten i vores arbejde

Se de fælles nordiske principper for psykologer, der kan vejlede og støtte den etiske refleksion.

Etik i psykologifaget

Forretningsudvikling for selvstændige

Find inspiration til forretningsudvikling i analyser og artikler og mød en række selvstændige psykologer.

Forretningsudvikling

Psykolog, psykiater, psykoterapeut

Hvilken uddannelsesbaggrund har en person, der arbejder med psyken?

Psyke: Forstå fag, forskelle og titler
Fag og forskning

The Scandinavian Journal of Psychology

The Scandinavian Journal of Psychology (SjoP) er publiceret i et samarbejde mellem de nordiske psykologforeninger. Opslagsværket dækker international forskning og artikler på langt de fleste områder inden for psykologi. Det udkommer seks gange om året.

Kom Europa rundt i forskningsverdenen med artikler på Wiley Online Library og Cochrane Library.

European Journal of Social Psychology

Cochrane Library
Opret dig gratis som bruger på SjoP

Håndtering af COVID-19 som psykolog

Se vejledninger og videoer om håndtering af coronavirus i et psykologisk perspektiv.

Spørgsmål og svar

Indsats for Ukraine

Der er også psykologfaglige aspekter af krig. I DP arbejder vi for, at alle flygtninge får den rigtige hjælp og støtte, men den næste tid må vi på grund af krigen i Ukraine forvente at stå i en meget særlig situation - som også kræver noget særligt af alle dele af vores samfund.

Læs mere om beredskabet