Psykologi

Det er psykologfagligheden, der binder medlemmerne sammen på tværs af vigtige opgaver i mange forskellige sammenhænge på tværs af samfundet.

Fagetikken er en grundsten i psykologernes arbejde

Se de fælles nordiske principper for psykologer, der kan vejlede og støtte den etiske refleksion.

Etik i psykologifaget

Psykolog, psykiater, psykoterapeut

Hvilke titler dækker over hvad, og hvilken uddannelsesbaggrund har en person, der arbejder med psyken?

Psyke: Forstå fag, forskelle og titler

Psykologer, specialister og specialpsykologers kompetencer, opgaver og beføjelser

Få et overblik over, hvad psykologer og specialpsykologer har kompetencer til at løse.

Gå til overblikket

Psykologfaglig testning

Kommuner og andre offentlige myndigheder, herunder PPR, udfører en række psykologfaglige tests af børn, unge og voksne. For en del af disse test gælder det, at de skal administreres af en psykolog for at være gyldige. Det er helt centralt, at du som psykolog efterlever reglerne, som er til for at sikre borgernes patientsikkerhed.

Læs reglerne

Principerklæring: Evidensbaseret psykologisk praksis

Dansk Psykolog Forening har udarbejdet en principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis. Principerklæringen tager udgangspunkt i en erklæring fra American Psychological Association (APA) fra 2005.

Download erklæringen

Forretningsudvikling for selvstændige psykologer

Find inspiration til forretningsudvikling i analyser og artikler og mød en række selvstændige psykologer.

Forretningsudvikling

Handicap-politikken skal fremme lighed og inklusion

DP arbejder for at fremme og sikre vilkårene for medlemmer og medarbejdere med en langvarig funktionsnedsættelse, der medfører begrænsninger i hverdagen og arbejdslivet.

Download politik

Til psykolog gennem din sundhedsforsikring?

Her får du svar og hjælp til at stille de rigtige spørgsmål til dit forsikringsselskab og din police, hvis du skal til psykolog gennem din sundhedsforsikring eller sundhedsordning.

Stil de rette spørgsmål

Hjælp en psykologistuderende med praktik

Se krav og muligheder for at få en psykologistuderende i praktik fra landets universiteter.

Se fordelene

Find en psykolog

På psykologeridanmark.dk kan du søge efter en psykolog i nærheden af dig og læse artikler om psykologi.

Læs om psykologeridanmark.dk
Fag og forskning

The Scandinavian Journal of Psychology

The Scandinavian Journal of Psychology (SjoP) er publiceret i et samarbejde mellem de nordiske psykologforeninger. Opslagsværket dækker international forskning og artikler på langt de fleste områder inden for psykologi. Det udkommer seks gange om året.

Kom Europa rundt i forskningsverdenen med artikler på Wiley Online Library og Cochrane Library.

European Journal of Social Psychology

Cochrane Library
Opret dig gratis som bruger på SjoP