Få en psykologi­studerende i praktik

Sidst opdateret 17.11.2023 Af Cecilie Melin

Den obligatoriske praktik er en vigtig del af psykologuddannelsen, men det kan være svært for universiteterne og de studerende at finde praktikpladser. Er det noget for dig at få en studerende i praktik, får du her overblik over krav, muligheder og genveje til universiteternes opslag om psykologistuderende i praktik.

Vil du være med til at uddanne den næste generation af psykologer?

Som et led i uddannelsen til psykolog, er de studerende i en obligatorisk praktik. Praktikken falder i overbygningen, så praktikanterne mangler typisk kun deres speciale. De studerende har derfor allerede tilegnet sig en række kompetencer, for eksempel i form erfaringer med at udføre både kvalitative og kvantitative forskningsprojekter og viden om både teoretiske perspektiver og aktuelle empiriske fund på en lang række områder.

Når de studerende kommer ud på praktikpladser, er de nysgerrige og motiverede for at lære og tilegne sig psykologfaglige kompetencer, hvilket kan øge refleksionsniveauet i virksomheden og bidrage med nye perspektiver.

Formålet med praktikken er, at den studerende oplever at være en aktiv del af et arbejdsmiljø for psykologer, herunder den praktiske anvendelse af psykologisk teori samt de vilkår, hvorunder psykologer arbejder.

Den studerende kan ikke forventes at honorere kravene til en færdiguddannet psykolog, men forventes at overholde de for området gældende regler, herunder reglerne om etik og tavshedspligt.

Praktikkens indhold skal sikre, at den studerende erhverver kendskab til psykologers arbejdsmåder og de rammer, en psykolog arbejder indenfor. Det er derfor vigtigt, at den studerende indgår i psykologens arbejde både som aktiv deltager og som observatør. Praktikstedet skal tilbyde den studerende at deltage i klientarbejde og desuden skaffe den studerende kontakt med klienter og/eller klientsystemer i bred forstand, så den studerende får indblik i varierede problemstillinger og opgavetyper.

Den studerende har typisk ca. 50 arbejdsdage og skal under sit praktikophold tilbydes supervision, men både praktikkens varighed og krav til supervision varierer mellem regionerne.

Overblik over universiteternes information til praktiksteder