Ved rejser i forbindelse med varetagelse af politiske hverv i Dansk Psykolog Forening ydes der refusion af rejseomkostninger.

Der bør som hovedregel benyttes billigste offentlige transportmiddel. På togrejser rejses der på 2. klasse, medmindre særlige forhold taler for andet. Ønsker du at benytte fly, er det en god idé at bestille billetten i så god tid som muligt. Der er som regel mange penge at spare ved at reservere tidligt. Det er endvidere værd at overveje, om der kan benyttes en “economy” billet, som ikke kan ændres, eller om det er nødvendigt at købe de dyrere fleksible billetter.

For refundering af rejseomkostninger er udarbejdet en særlig blanket, som vi beder dig udfylde tydeligt og underskrive. Det er vigtigt, at du udfylder blanketten fuldstændigt med angivelse af, hvilket møde I har deltaget i, og vedlægger originalkvitteringer og -billetter. Send den til faktura@dp.dk

Download et eksemplar af blanketten. word.(Godtgørelse af rejseudgifter 2022)

rejse

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge