Rejseafregning

Skal du på rejse i forbindelse med dit politiske hverv i Dansk Psykolog Forening, kan du få refunderet dine rejseomkostninger.

Sådan gør du

  • For at få refunderet dine rejseomkostninger skal du logge på www.zexpense.dk
  • Her vil du have adgang til refundering til klub-arrangementer, du har deltaget på, og du vil kunne uploade din originale kvitteringer og billetter.
  • Har du ikke tidligere modtaget login skal du sende en mail til regnskab@dp.dk så sørger vi for, at du får adgang.
  • Hent vejledning til zexpense

Regler for godtgørelse af rejseomkostninger

Reglerne gælder for medlemmer af Dansk Psykolog Forening som sidder på politiske poster som bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening, Komité for Etik, styrelsesmedlemmer i decentrale enheder, tillidsrepræsentanter, udvalgsmedlemmer og lignende.

Dansk Psykolog Forening dækker rejseomkostninger der er nødvendige for at udføre den funktion man har i foreningen, men under forudsætning for der er budgetteret med det og den relevante budgetansvarlige eller kasserer godkender rejseomkostningen.

Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler skal benyttes til møder, kurser mv. frem for private transportmidler, specielt privat bil. Dette skyldes en forhåndsformodning om, at dette oftest er det billigste og mest klimavenlige alternativ. Ved benyttelse af privat transportmiddel skal det ske ud fra en samlet økonomisk og tidsmæssig betragtning for foreningen.

Fly

Der refunderes for flybilletter på standard-klasse og ikke flex-billetter. Det anbefales der bookes i god tid, da det ofte er billigst. Der refunderes for indenrigsfly ved møder i København, når man kommer fra Region Nordjylland eller Bornholm.

Ved udenrigsflyvning refunderes ved deltagelse af møder med internationale organisationer som Dansk Psykolog Forening er medlem af, eller efter forhåndsgodkendelse fra direktøren.
Hvis man vælger at booke en dyrere bookingklasse skal man selv betale differencen og skal dokumentere prisen på standard-klasse for at få refusion.

Tog/bus

Der refunderes for 2. klasse billetter og tilhørende pladsbilletter. Hvis der bestilles 1. klasse eller lignende, så refunderes der stadig for en standard 2. klasses billet.
Benytter man eget pendlerkort eller lignende, så kan man ikke få refunderet medmindre der er en meromkostning. Benytter man digitalt rejsehjemmel skal afleveres screenshot af kvittering/billet.

Taxa/Gomore

Der refunderes for taxakørsel og samkørselsordninger som fx Gomore. Normalt forudsættes det, at taxa kun benyttes ved transport over kortere afstande (under ca. 10 km) og i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at planlægge en billigere transportform. Uanset transportform kræver det en kvittering for at få udbetalt refusion.

Kørsel

Ved kørsel i egen bil følger Dansk Psykolog Forening de til hver en tid gældende skatteregler.
Det er kun muligt at få kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. Foreningen refunderer statens lave takst som i 2022 er 1,98 kr. pr. km. Ved kørsel i leasede/lejede biler, så kan der også refunderes hvis man selv står som lejer. Færge (standard klasse) og broafgifter dækkes også ved kørsel i egen bil.