Rejseafregning

Skal du på rejse i forbindelse med dit politiske hverv i Dansk Psykolog Forening, kan du få refunderet dine rejseomkostninger.

Sådan gør du

  • For at få refunderet dine rejseomkostninger skal du logge på www.zexpense.dk
  • Her har du adgang til refundering til klub-arrangementer, du har deltaget på, og du kan uploade din originale kvitteringer og billetter.
  • Har du ikke tidligere modtaget login, skal du sende en mail til regnskab@dp.dk så sørger vi for, at du får adgang.
  • Hent vejledning til afregningssystemet

Sådan kan du få godtgjort dine rejseomkostninger

Du kan få dækket rejseomkostninger, der er nødvendige for at udføre den funktion du har i foreningen, når:

  1. Det er budgetteret med i opgaveløsningen i dit hverv
  2. Du får godkendt dit udlæg hos den budgetansvarlige eller kassereren i forbindelse med dit hverv.

Benyt offentlige transportmidler til møder og kurser i stedet for din evt. private bil. I foreningen har vi en ambition om at bruge de billigste og mest klimavenlige transportformer.

Fly

Du kan få refunderet flybilletter på standard-klasse og ikke flex-billetter. Det er billigst at booke så tidligt som muligt. Du får refunderet udgifter for indenrigsfly ved møder i København, når du kommer fra Region Nordjylland eller Bornholm og ved møder i Aarhus, når du kommer fra Bornholm.

Skal du rejse udenlands for at deltage i møder med internationale organisationer som Dansk Psykolog Forening er medlem af, skal det forhåndsgodkendes af direktøren.
Hvis du vælger at booke en dyrere bookingklasse end standard, skal du selv betale differencen.

Tog/bus

Du kan få refunderet 2. klasses billetter og tilhørende pladsbilletter. Hvis du bestiller 1. klasse eller lignende, får du stadig refusion for en standard 2. klassebillet.
Benytter du eget pendlerkort eller lignende, så kan du ikke få refunderet medmindre der er en meromkostning. Benytter du rejsekort, skal du dokumentere rejsen med et screenshot eller lignende.

Taxa/Gomore

Du kan få refunderet taxakørsel og samkørselsordninger som fx Gomore. Har du ikke mulighed for at bruge offentlig transport, kan du tage en taxa, hvis turen er under 10 km. Husk kvitteringen uanset hvad.

Kørsel

Det er kun muligt at få kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. Foreningen refunderer statens høje takst som i 2024 er 3,79 kr. pr. km. (Gældende skatteregler). Ved kørsel i leasede/lejede biler, så kan du få refusion, hvis du selv står som lejer. Færge (standard klasse) og broafgifter dækkes også ved kørsel i egen bil.

Vejledningen gælder for medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der har en politisk post som bestyrelsen, er medlem af Komité for Etik, styrelsesmedlemmer i decentrale enheder, tillidsrepræsentanter og udvalgsmedlemmer.