Ansættelse

Her får du overblik over en række ansættelsesvilkår og svar på, hvordan vi kan rådgive dig om dit arbejdsliv. Du kan beregne din løn og få styr på ferieregler, arbejdstid, barsel, opsigelsesregler, kontrakter og overenskomster.

Ansættelseskontrakt

Få svar på, hvad din ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde, og hvad du kan forhandle dig afhængigt af din ansættelse.

Kontraktens elementer

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave for hele arbejdspladsen, hvor arbejdsmiljø-repræsentanten er en vigtig ambassadør.

Se roller og pligter

Arbejdstid

Din ugentlige arbejdstid er ikke lovbestemt. Den skal fremgå af din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Se bestemmelserne

Børn og barsel

Få overblik, hvad der gælder for fertilitetsbehandling, før fødsel, om pasning af syge børn og om at planlægge din barsel.

Alt om barsel og børn

Ferie og frihed

Kend reglerne for ferie og andre fridage. Hvornår du optjener ferie, kan holde eller flytte ferie, og hvad der gælder, hvis du bliver syg i ferien.

Reglerne for ferie og fridage

Klausuler

Er du omfattet af en klausul, kan det have betydning for dine fremtidige karrieremuligheder. Få overblik over de forskellige typer klausuler.

Overblik over klausuler

Løn og pension

Tjek dit lønniveau og sammenlign dig med andre stillinger i psykologfaget gennem råd og vejledning om løn og lønforhandling.

Alt om løn

Overenskomster og aftaler

Dine vilkår er typisk fastsat i overenskomsten. Her kan du se og downloade alle private og offentlige overenskomster og forhåndsaftaler.

Se alle overenskomster

Opsigelse og afskedigelse

Se, hvad der gælder i de forskellige situationer. Vi anbefaler, at du altid kontakter os for sparring i din situation.

Få svar og rådgivning

Sygdom og fravær

Sygdom er lovligt fravær. Det betyder, at du har krav på at holde fri, når du er syg som oftest med fuld løn. Du har selv en række pligter over for din arbejdsgiver, når du er syg.

Hvad skal du gøre, når du er syg

Omsorgsorlov

Du har mulighed for at få omsorgsorlov til at støtte et alvorligt sygt familiemedlem eller person din husstand.

Se hvornår du kan holde omsorgsorlov

Efterløn og seniorordninger

Se, hvad DP kan hjælpe dig med, når du overvejer pension, efterløn eller en seniorordning eller senioraftale.

Orientér dig om mulighederne

Få gennemgået din kontrakt

Har du fået tilbudt nyt job i det private? Få professionel sparring på de tilbudte vilkår. Så står du bedre i forhandlingen. Send din kontrakt til dp@dp.dk.

Send os din kontrakt

Ansættelse i Grønland?

Her får du overblik over de regler, der gælder, hvis du overvejer at arbejde i Grønland. Løn, sygdom, barsel, boligforhold mv.

Vilkår i Grønland