Ansættelseskontrakt

Sidst opdateret 05.07.2023 Af konsulent Kira Hjul Hallberg

Det er i din ansættelseskontrakt, at dine ansættelsesvilkår bliver fastlagt. Som offentligt ansat er stort set alle vilkår aftalt gennem overenskomster, og det er derfor hovedsageligt din løn, du skal være opmærksom på. Som privatansat er det derimod alle vilkår i kontrakten, du skal forhandles

Krav på ansættelseskontrakt

Du har krav på en ansættelseskontrakt, når du er ansat længere end 1 måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer. Din arbejdsgiver har pligt til at sende kontrakten senest en måned efter, du er blevet ansat. Kontakt os, hvis du ikke har modtaget kontrakten inden for fristen.

Ansættelse og kontrakt

 • Som offentligt ansat psykolog er de fleste af dine vilkår allerede fastsat gennem overenskomsten. Det gælder fx, at du gennem overenskomsten har ret til en ekstra ferieuge (”den sjette ferieuge”), betalt frokostpause, pensionsordning, fastlagte regler om arbejdstid, ret til løn under barsel, barns 1. og 2. sygedag.

  Derfor er det ikke nødvendigt, at alle punkterne fremgår af din ansættelseskontrakt, da rettighederne fremgår af overenskomsten.

  Har du fået tilbudt et job i det offentlige, er det dog vigtigt, at din løn er forhandlet på plads, inden du tiltræder stillingen, og inden du opsiger evt. nuværende job. Det er Dansk Psykolog Forening, der forhandler din løn – enten ved en konsulent eller ved den lokale TR. Derfor kan du i hele forløbet henvise til at DP forhandler lønnen. Læs mere om lønforhandling.

  Er der ikke en TR på den nye arbejdsplads, kontakter du os på dp@dp.dk. Vi har brug for dit cv, din sidste lønseddel, stillingsannonce og en beskrivelse af hvilke kompetencer, du selv finder særligt relevante for den nye stilling.

 • Ansættelsesvilkårene for privatansatte psykologer kan variere meget afhængig af arbejdsplads og branche. Er din nuværende eller kommende arbejdsplads ikke dækket af en overenskomst, skal du være særligt opmærksom på, hvad der skriftligt er aftalt i din ansættelseskontrakt.

  Selvom nogle vilkår er reguleret i lovgivning, skal du aftale langt de fleste vilkår med din arbejdsgiver. Det vil derfor i stort omfang alene være det, der fremgår af din kontrakt, som gælder.

  Som privatansat skal du selv forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. Dansk Psykolog Forening anbefaler derfor, at du får os til at gennemgå kontrakten, inden du skriver under. Så er du bedre stillet forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.

  Send din kontrakt og få en professionel vurdering af de tilbudte vilkår. En rådgiver kontakter vender hurtigst muligt tilbage og senest dagen efter.

  Du kan tjekke, om din kommende arbejdsplads er omfattet af en overenskomst

 • Din kontrakt skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. En række bestemmelser er obligatoriske minimumskrav og skal altid fremgå:

  • Hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er lønmodtager
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Angivelse af din stilling og stillingsbeskrivelse
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed (kun hvis tidsbegrænset stilling)
  • Rettigheder i forhold til ferie
  • Opsigelsesvarsler
  • Den aftalte løn, herunder oplysning om evt. tillæg og pension
  • Den ugentlige arbejdstid
  • Angivelse af om der er en kollektiv overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet

  Der kan derudover være en række vilkår, som kontrakten kan tage stilling til. Det kan fx være:

  • Hvordan honoreres over-/merarbejde?
  • Er frokostpausen betalt?
  • Er der aftalt prøvetid?
  • Hvad er dine barselsrettigheder?
  • Er der aftalt supervision mhp. autorisation?
  • Er der aftalt arbejdsgiverbetalt efteruddannelse?
  • Er der ret til fravær med løn ved barns sygdom?
  • Er du omfattet af en eller flere klausuler?
  • Er du omfattet af funktionærloven?
  • Indgår der bestemmelser om håndtering af immaterielle rettigheder?