Lønforhandling i det offentlige

Sidst opdateret 16.04.2024 Af konsulent Christian Petersen

Her får du råd om, hvordan lønforhandling foregår i den offentlige sektor. Du får overblik over, hvad din løn består af, og hvor meget du får indbetalt til din pension. Brug lønberegneren til at se de typiske lønninger for psykologer i staten, kommunerne og regionerne.

Tjek din løn

Tjek din løn ved at prøve vores lønberegner eller dyk ned i vores publikation løn, takster og honorarer for at se de typiske løntillæg for psykologer.

Prøv lønberegneren
Beregn din og kollegernes løn
Download: Løn, takster og honorarer (april) 2024

Lønforhandling

Som offentlig ansat er det som hovedregel din tillidsrepræsentant (TR), der forhandler løn. Er der ikke en TR på arbejdspladsen, er det konsulenterne i Dansk Psykolog Forenings sekretariat, der forhandler for dig. Lønforhandlingen kan foregå på mange måder, men forløbet aftaler du med TR eller os i DP.

Hvis du er nyansat eller skifter job

Din forhandlingsposition er bedst, før du tiltræder. Derfor er det en god ide at få styr på lønniveauet og dine muligheder.

Sådan forhandler du

Hvis du får mere ansvar eller flere opgaver

Tal med os eller din tillidsrepræsentant, hvis du får nye eller flere arbejdsopgaver. Det kan gavne lønsamtalen.

Tal med TR

Hvis du skal til den årlige lønforhandling

Du har ret til en årlig lønforhandling. Få styr på, hvordan du klæder tillidsrepræsentanten på til opgaven.

Hent tjeklisten

Fakta om løn og pension

Din løn som offentlig ansat er opdelt i forskellige løndele – som en slags byggeklodser. Nogle af løndelene er sikret via de offentlige overenskomster, lokale forhåndsaftaler, mens andre er resultatet af konkrete forhandlinger på arbejdspladsen. Ud over din løn får du en pension, som varierer alt afhængigt af, om du er ansat i stat, kommune eller region. Din løn skal afspejle din anciennitet, kvalifikationer og konkrete arbejdsopgaver.

  • Basisløn
   Basisløn er den løn, du er sikret via overenskomsten. Altså en løn, som centralt er aftalt for en enkelt stillingsgruppe eller en flerhed af stillingsgrupper. Basislønnen for psykologer går fra trin 4-8, ligesom nogle psykologer bliver indplaceret som specialpsykologer og specialkonsulenter, chefkonsulenter eller chefpsykologer afhængigt af psykologens baggrund og stillingens indhold. Basislønnen er pensionsgivende.
  • Funktionstillæg
   Funktionstillæg ydes ud over basislønnen og eventuelle kvalifikationstillæg. Funktionstillæg baseres på de konkrete funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Tillæggene er pensionsgivende.
  • Kvalifikationstillæg
   Kvalifikationstillæg ydes ud over basislønnen og eventuelle funktionstillæg. Kvalifikationstillæg baseres på den enkelte psykologs kvalifikationer og erfaring. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende.

  Din løn ekskl. pension omtales nettoløn.

 • Når du ansættes i en offentlig stilling, er du ansat efter AC’s overenskomst. Det betyder, at dine ansættelsesvilkår er aftalt i overenskomsten. Overenskomsten er indgået mellem Akademikernes Hovedorganisation (AC), Dansk Psykolog Forening og de offentlige arbejdsgiverorganisationer; KL, Danske Regioner eller Medarbejderstyrelsen.

  På de fleste arbejdsaftaler er der indgået forhåndsaftaler mellem Dansk Psykolog Forening og de lokale arbejdsgivere. Forhåndsaftalen definerer, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at en medarbejder kan få mere i løn; Og hvor lønnen uden yderligere aftale bliver udbetalt, når betingelserne i forhåndsaftalen er opfyldt.

  Forhåndsaftaler og offentlige AC- overenskomster

 • Som overenskomstansat psykolog i det offentlige indbetaler du en samlet procentdel af din løn automatisk til din pensionskasse (typisk Akademikerpension). Dit bidrag udgør 1/3 af pensionsbidraget, mens din arbejdsgiver betaler 2/3 af pensionsbidraget. Din løn inkl. pension omtales bruttoløn.

  Kommuner

  18,78 pct. af nettolønnen, hvoraf 2,38 pct. kan veksles til nettoløn.

   

  Regioner

  18,58 pct. af nettolønnen, hvoraf 2,18 pct. kan veksles til nettoløn.

  Staten

  17,10 pct. af nettolønnen, hvoraf 0,30 pct. kan veksles til nettoløn.

  Mange psykologer arbejder i deltidsstillinger, og her er pensionsindbetalingen tilsvarende lavere.

  Lønanciennitet

  Lønanciennitet er en dato, der bruges til at beregne, hvor når du automatisk skal stige i løn på basisløntrinene. Lønanciennitet svarer til det antal år, du som færdiguddannet kandidat har været beskæftiget. Basisløntrin 4 er toårigt, dvs. du aflønnes som nyuddannet på dette løntrin dine to første år. De øvrige trin er etårige:

  Antal års ansættelse Basisløntrin i offentlig ansættelse*
  0-2 år Basisløntrin 4
  2-3 år Basisløntrin 5
  3-4 år Basisløntrin 6
  Efter 4 år Basisløntrin 8

  *Basisløntrin 7 har ikke gældt psykologer siden 2003.

  Grundbeløb og lønregulering

  Løndele for offentlig ansatte er opgjort i forskellige årlige grundbeløb afhængigt af, om du er ansat i kommunerne, regionerne eller i staten.

  Kommuner

  2000-niveau

  Regioner

  2018-niveau

  Staten

  2012-niveau

  For at få din aktuelle løn, som du fx kan se på din lønseddel, bliver din løn løbende ganget med den seneste reguleringsprocent. Reguleringsordningen skal sikre, at din løn følger med pris- og lønudviklingen i samfundet. Lønnen bliver typisk reguleret 2-3 gange årligt og aftales i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger mellem de offentlige arbejdsgivere og akademikernes faglige organisationer.