Beregn løn, takster og honorarer

Sidst opdateret 22.04.2024 Af konsulent Louise Lund Christensen

Find lønoversigten og beregn løn for kolleger i det private og det offentlige.

Lønoversigt

Få hjælp til TR-opgaven

Som TR er du DP’s lokale repræsentant og dine kollegers talerør. Find hjælp og støtte til at løse din opgave her:

  • TR/AMR Nyt med nyheder og inspiration
  • Kurser og møder for tillidsvalgte – Se aktuelle arrangementer
  • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø – Kontakt DP
  • TR-værktøjskassen – Find materialer til TR-opgaven
  • For at være godt rustet til opgaven kan du trække på rådgivning hos DP’s konsulenter
  • I særligt vanskelige sager og i afskedigelsessager, hvor der fx er brug for juridisk bistand tager DP opgaven for dig.

Husk at opdatere dine oplysninger

For at kunne rådgive så godt som muligt skal vi have opdaterede oplysninger om din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du informerer sekretariatet om indgåede lønaftaler, ændringer i valggrundlag, organisationsændringer og andet relevant.

  • Hvis du ikke længere har et tillidshverv, skal vi vide det, så alle oplysninger er ajour. Send en os en mail på dp@dp.dk med oplysning om din arbejdsplads og dato for ophør af tillidshverv.
  • Er du lige blevet valgt som tillidsrepræsentant eller -suppleant, så skal du huske at anmelde valget til os. Når du har gjort det, anmelder vi valget til din arbejdsgiver, og herefter er du bemyndiget til hvervet. Udfyld anmeldelsesblanket