Tillidsrepræsentantens værktøjskasse

Som tillidsrepræsentant er du ofte nøgleperson i samarbejdet på arbejdspladsen. Din hovedopgave er at repræsentere DP-medlemmerne på din arbejdsplads og varetage jeres løn- og ansættelsesmæssige interesser. Her får du overblik, indblik og redskaber til at løse opgaven som bindeled mellem medlemmer, arbejdsgiver og foreningen.

Beregn løn, takster og honorarer

Dit overblik over løn, takster og honorarer. Du kan også se DP's lønpolitik på det offentlige område og downloade regneark for kommuner, regioner og staten.

Se lønoversigten

Få refunderet dine udgifter

Du kan nemt få refunderet udgifter i forbindelse med klub-arrangementer, transport til kurser og evt. overnatning, når du skal på kursus eller uddannelse.

Udfyld blanketter

Dine rettigheder og pligter som TR

Få styr på dine rettigheder og pligter, hvordan du er særligt beskyttet, hvordan du aftaler tidsforbrug, hvad der er fastlagt i centrale aftaler, og hvad du selv aftaler med din arbejdsgiver.

Få styr på ret og pligt

Guide til at håndtere persondata

Få svar på, hvad du må og ikke må, når du håndterer dine kollegers personoplysninger (GDPR). Du får både en vejledning og svar på de mest stillede spørgsmål.

Sådan håndterer du persondata

Se kurser, intro og årsmøder for TR

Kurserne giver viden om TR-arbejdet, samarbejde, løn og og forhandlingstræning. Både på uddannelserne og til TR-årsmødet møder du TR-kolleger, som du kan sparre med.

Dit kursusoverblik

TR som bisidder

TR kan påvirke både proces og beslutninger i forbindelse med større afskedigelser. Læs om opgaverne og om din rolle som bisidder ved afskedigelser og ved kollegers sygdom.

Din rolle i svære sager

Klubmøder og vedtægter

Klubben på jeres arbejdsplads er det forum, hvor du og dine kolleger kan mødes og tale om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

Få inspiration til klubmøder

Aftaler, overenskomster og regler

Få overblik over overenskomsterne, særbestemmelser individuelle lønaftaler og forhåndsaftaler i kommuner og regioner.

Find aftaler og OK

Valg af TR

TR er medarbejdernes repræsentant og bindeledet mellem virksomhedens ledelse og DP. Læs om TRs mandat og redskaber.

Bliv TR

Download pjece med medlemsfordele

Her kan du hente en pjece, du kan give eller sende til kolleger, der er nye i foreningen eller endnu ikke er medlemmer.

Download pdf

Værktøjer til at reflektere over etik i praksis

Komité for Etik udvikler materialer til egen eller fælles refleksion over etiske dilemmaer. Materialerne kan anvendes med kolleger på arbejdspladsen, i gruppearbejde med medstuderende, i netværk, i supervision eller ved præsentationer og undervisning om etik i psykologifaget.

Se alle materialer til etisk refleksion

Få hjælp til TR-opgaven

Som TR er du DP’s lokale repræsentant og dine kollegers talerør. Find hjælp og støtte til at løse din opgave her:

  • TR/AMR Nyt med nyheder og inspiration
  • Kurser og møder for tillidsvalgte – Se aktuelle arrangementer
  • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø – Kontakt DP
  • TR-værktøjskassen – Find materialer til TR-opgaven
  • For at være godt rustet til opgaven kan du trække på rådgivning hos DP’s konsulenter
  • I særligt vanskelige sager og i afskedigelsessager, hvor der fx er brug for juridisk bistand tager DP opgaven for dig.

Husk at opdatere dine oplysninger

For at kunne rådgive så godt som muligt skal vi have opdaterede oplysninger om din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du informerer sekretariatet om indgåede lønaftaler, ændringer i valggrundlag, organisationsændringer og andet relevant.

  • Hvis du ikke længere har et tillidshverv, skal vi vide det, så alle oplysninger er ajour. Send en os en mail på dp@dp.dk med oplysning om din arbejdsplads og dato for ophør af tillidshverv.
  • Er du lige blevet valgt som tillidsrepræsentant eller -suppleant, så skal du huske at anmelde valget til os. Når du har gjort det, anmelder vi valget til din arbejdsgiver, og herefter er du bemyndiget til hvervet. Udfyld anmeldelsesblanket