Få refunderet dine udgifter

Sidst opdateret 17.04.2023 Af konsulent Louise Lund Christensen

Du kan nemt få refunderet udgifter i forbindelse med klub-arrangementer, transport til kurser og evt. overnatning.

Sådan gør du

 • For at få refunderet dine rejseomkostninger eller klubudgifter skal du logge på www.zexpense.dk
 • Her vil du have adgang til refundering til klub-arrangementer, du har deltaget på, og du vil kunne uploade din originale kvitteringer og billetter.
 • Har du ikke tidligere modtaget login skal du sende en mail til regnskab@dp.dk, så sørger vi for, at du får adgang.
 • Hent vejledning til zexpense

Sådan kan du få godtgjort dine rejseomkostninger

Du kan få dækket rejseomkostninger, der er nødvendige for at udføre den funktion du har i foreningen, når:

 1. Det er budgetteret med i opgaveløsningen i dit hverv
 2. Du får godkendt dit udlæg hos den budgetansvarlige eller kassereren i forbindelse med dit hverv.

Benyt offentlige transportmidler til møder og kurser i stedet for din evt. private bil. I foreningen har vi en ambition om at bruge de billigste og mest klimavenlige transportformer.

Fly

Du kan få refunderet flybilletter på standard-klasse og ikke flex-billetter. Det er billigst at booke så tidligt som muligt. Du får refunderet udgifter for indenrigsfly ved møder i København, når du kommer fra Region Nordjylland eller Bornholm.

Skal du rejse udenlands for at deltage i møder med internationale organisationer som Dansk Psykolog Forening er medlem af, skal det forhåndsgodkendes af direktøren.
Hvis du vælger at booke en dyrere bookingklasse end standard, skal du selv betale differencen.

Tog/bus

Du kan få refunderet 2. klasses billetter og tilhørende pladsbilletter. Hvis du bestillesr1. klasse eller lignende, får du stadig refusion for en standard 2. klasses billet.
Benytter du eget pendlerkort eller lignende, så kan du ikke få refunderet medmindre der er en meromkostning. Benytter du rejsekort, skal du dokumentere rejsen med et screenshot eller lignende.

Taxa/Gomore

Du kan få refunderet taxakørsel og samkørselsordninger som fx Gomore. Har du ikke mulighed for at bruge offentlig transport, kan du tage en taxa, hvis turen er under 10 km. Husk kvitteringen uanset hvad.

Kørsel

Det er kun muligt at få kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. Foreningen refunderer statens lave takst som i 2023 er 2,19 kr. pr. km. (Gældende skatteregler). Ved kørsel i leasede/lejede biler, så kan du få refusion, hvis du selv står som lejer. Færge (standard klasse) og broafgifter dækkes også ved kørsel i egen bil.

DP dækker parkeringsafgifter, men ikke parkeringsbøder. Det betyder, at du kan få refunderet parkeringsafgifter, hvis du har fået accept til at køre i din egen bil.

Vejledningen gælder for medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der har en politisk post som bestyrelsen, er medlem af Komité for Etik, styrelsesmedlemmer i decentrale enheder, tillidsrepræsentanter og udvalgsmedlemmer.

Udgifter til hotelovernatning

 • Deltager du i et meritgivende kursus på specialistuddannelsen, kan du aftale at overnatte i nærheden af kursusstedet, hvis du bor så langt væk, at du ikke kan nå frem og tilbage mellem kursusdagene.
 • Book et standard enkeltværelse, på ét af de hoteller, som DP allerede har en aftale med, alternativt på hotel med samme prisniveau. Du kan også få refunderet udgiften til din aftensmad, der svarer til cafépriser. Se DP’s hotelaftaler med medlemsrabat
 • Husk at aftale det på forhånd, når du tilmelder dig kurset.

Regler for udgifter til klub-arrangementer

 • DP refunderer op til 400,- kr. årligt pr. medlem af klubben til TR-klubmøder.
  Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december, og det er ikke muligt at overføre ubrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. Sådan søger du
 • DP refunderer ekstraordinært udgifter til oplægsholder ved klub-arrangementer med max. 10.000,- kr. årligt. Oplægget skal omhandle samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning eller lignende til gavn for klubbens formål. Tilskuddet foregår efter først-til-mølle og efter forudgående aftale med os. Søg godtgørelse af ekstraordinære udgifter

 

Se tillidsrepræsentantens værktøjskasse