Få refunderet dine udgifter

Sidst opdateret 19.12.2022 Af konsulent Louise Lund Christensen

Du kan nemt få refunderet udgifter i forbindelse med klub-arrangementer, transport til kurser og evt. overnatning.
 • For at få refunderet dine rejseomkostninger eller klubudgifter skal du logge på www.zexpense.dk
 • Her vil du have adgang til refundering til klub-arrangementer, du har deltaget på, og du vil kunne uploade din originale kvitteringer og billetter.
 • Har du ikke tidligere modtaget login skal du sende en mail til regnskab@dp.dk, så sørger vi for, at du får adgang.
 • Hent vejledning til zexpense

Regler for godtgørelse

Reglerne gælder for medlemmer af Dansk Psykolog Forening som sidder i bestyrelse, komitéer, udvalgt, styrelser i decentrale enheder og som TR på arbejdspladser.

Regler for udgifter til transport

Rejseomkostninger der er nødvendige for at udføre den funktion man har i foreningen dækkes, forudsætningen er:

 • at er budgetteret med det
 • at den relevante budgetansvarlige eller kasserer godkender rejseomkostningen
 • at offentlige transportmidler benyttes så vidt muligt. Ved benyttelse af privat transportmiddel skal det ske ud fra en samlet økonomisk og tidsmæssig betragtning for foreningen.

Særligt for:

 • Fly: Der refunderes for flybilletter på standard-klasse og ikke flex-billetter. Det anbefales der bookes i god tid, da det ofte er billigst. Der refunderes for indenrigsfly ved møder i København, når man kommer fra Region Nordjylland eller Bornholm. Ved udenrigsflyvning refunderes ved deltagelse af møder med internationale organisationer som DP er medlem af, eller efter forhåndsgodkendelse fra direktøren. Hvis man vælger at booke en dyrere bookingklasse skal man selv betale differencen og skal dokumentere prisen på standard-klasse for at få refusion.
 • Tog/bus: Der refunderes for 2. klasse billetter og tilhørende pladsbilletter. Hvis der bestilles 1. klasse eller lignende, så refunderes der stadig for en standard 2. klasses billet.
  Benytter man eget pendlerkort eller lignende, så kan man ikke få refunderet medmindre, der er en meromkostning. Benytter man digitalt rejsehjemmel skal afleveres screenshot af kvittering/billet.
 • Taxa/Gomore: Der refunderes for taxakørsel og samkørselsordninger som fx Gomore. Normalt forudsættes det, at taxa kun benyttes ved transport over kortere afstande (under ca. 10 km) og i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at planlægge en billigere transportform. Uanset transportform kræver det en kvittering at få udbetalt refusion.
 • Kørsel i egen bil: Her gælder de til hver en tid gældende skatteregler. Kørselsgodtgørelse gælder alene kørsel i egen bil. Foreningen refunderer statens lave takst som fra 1. maj 2022 er 2,17 kr. pr. km. Ved kørsel i leasede/lejede biler, kan der refunderes, hvis man selv står som lejer. Færge (standard klasse) og broafgifter dækkes også ved kørsel i egen bil.

Regler for udgifter til hotelovernatning

DP tilbyder hotelovernatning i særlige tilfælde:

 • Deltagere til meritgivende kurser på specialistuddannelsen, kan i særlige tilfælde og ved forudgående aftale med DP få refunderet overnatning i nærheden af kursusstedet. Udgifter til hotel og evt. aftensmad refunderes kun, hvis du bor så langt væk fra kursusstedet, at du ikke kan komme frem og tilbage mellem kursusdagene.
 • Book et standard enkeltværelse, helst på ét af de hoteller, som DP allerede har en aftale med, alternativt på hotel med samme prisniveau. Du kan også få refunderet udgiften til din aftensmad, der svarer til cafépriser. Se DP’s hotelaftaler med medlemsrabat

Regler for udgifter til klub-arrangementer

 • DP refunderer op til 400,- kr. årligt pr. medlem af klubben til TR klubmøder. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december, og det er ikke muligt at overføre ubrugte midler til det efterfølgende regnskabsår.
 • DP refunderer ekstraordinært udgifter til oplægsholder ved klub-arrangementer med max. 10.000,- kr. årligt. Oplægget skal omhandle samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning eller lignende til gavn for klubbens formål. Tilskuddet foregår efter først-til-mølle og efter forudgående aftale med os, ansøgning sendes til dp@dp.dk.

 

Se tillidsrepræsentantens værktøjskasse