Få refunderet dine udgifter

Sidst opdateret 15.04.2024 Af konsulent Louise Lund Christensen

Du kan nemt få refunderet udgifter i forbindelse med klub-arrangementer, transport til kurser og evt. overnatning.

Sådan gør du

  • For at få refunderet dine rejseomkostninger eller klubudgifter skal du logge på www.zexpense.dk
  • Her vil du have adgang til refundering til klub-arrangementer, du har deltaget på, og du vil kunne uploade din originale kvitteringer og billetter
  • Har du ikke tidligere været inde i afregningssystemet, skal du sende en mail til regnskab@dp.dk med informationen om klubnavn for at blive knyttet til rette klub i afregningssystemet
  • Se guides til, hvordan du benytter afregningssystemet

Sådan kan du få godtgjort dine rejseomkostninger

Du kan få dækket rejseomkostninger, der er nødvendige for at udføre den funktion du har i foreningen, når:

  1. Det er budgetteret med i opgaveløsningen i dit hverv
  2. Du får godkendt dit udlæg hos den budgetansvarlige eller kassereren i forbindelse med dit hverv.

Benyt offentlige transportmidler til møder og kurser i stedet for din evt. private bil. I foreningen har vi en ambition om at bruge de billigste og mest klimavenlige transportformer.

Se yderligere om rejseafregning

 

Regler for udgifter til klub-arrangementer

  • DP refunderer op til 400,- kr. årligt pr. medlem af klubben til TR-klubmøder.
    Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december, og det er ikke muligt at overføre ubrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. Sådan søger du
  • DP refunderer ekstraordinært udgifter til oplægsholder ved klub-arrangementer med max. 10.000,- kr. årligt. Oplægget skal omhandle samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning eller lignende til gavn for klubbens formål. Tilskuddet foregår efter først-til-mølle og efter forudgående aftale med os. Søg godtgørelse af ekstraordinære udgifter

 

Se tillidsrepræsentantens værktøjskasse