Godtgørelse af ekstra­ordinære TR-klubudgifter

Få refunderet dine udgifter i forbindelse med ekstraordinære TR-klubarrangementer.

  Adresse

  Postnummer & by

  CPR-nummer:

  Medlemsnummer:

  Bankoplysninger

  Reg. nr.

  Konto nr.

  Arrangement

  Arrangementsdato

  Arbejdsplads

  Formål med arrangement/Baggrund for valg af tema inden for områderne samarbejde, arbejdsmiljø og konfliktløsning

  Deltagerliste for DP-medlemmer i arrangementet:

  Oplægsholder

  Aftalt pris og betaling (angiv om udlæg eller faktura til DP)

  Ved direkte fakturering til DP oplyses: Mødedato, mødetema, TR's navn, arbejdsplads og DP's SE nr.: 10 32 37 11.
  DP yder årligt maks. 10.000 kr. Regnskabsåret løber fra den 1.1.-31.12. og ubrugte midler kan ikke overføres til følgende år.

  Godtgørelse i alt ifølge vedlagt(e) bilag (kr.)

  Vedhæft bilag

  NB: Dine filer må max fylde 5MB