BESTYRELSE

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Den forvalter de beslutninger, som generalforsamlingen træffer.

KOMITÉ FOR ETIK

DP’s Komité for Etik udbreder de etiske principper for nordiske psykologer, behandler klagesager og rådgiver om etiske problemstillinger.

UDVALG / FAGNÆVN

Find foreningens 9 faste udvalg, fagnævn og andre ad-hoc-udvalg.
Se medlemmer og beskrivelser af opgaver under hvert enkelt.

FORMANDS-KOLLEGIUM

Formandskollegiet mødes mindst to gange årligt for at drøfte aktuelle spørgsmål.

Den ene gang forud for DP’s generalforsamling.

FIND EN MEDARBEJDER

Sekretariatet varetager den daglige drift af foreningen.

Vi har hovedkontor i København, og en mindre afdeling i Aarhus.

ER DER LEDIGE STILLINGER I DANSK PSYKOLOG FORENINGS SEKRETARIAT, FINDER DU DEM HER:

Fakta om foreningen

Dansk Psykolog Forening er faglig organisation for psykologer i Danmark.

Foreningen blev stiftet af 37 psykologer den 23. juni 1947.

Medlemmerne er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. samt psykologistuderende ved København, Århus, Aalborg og Syddansk Universitet.

Foreningens godt 11.000 medlemmer arbejder i det private, liberale og offentlige Danmark. De er offentligt og privat ansatte, ledere samt selvstændige med organisationspsykologiske virksomheder og privatpraksisklinikker.

Psykologerne arbejder med udvikling, behandling, trivsel, terapi, ledelse, projektledelse, kommunikation og markedsføring – i alle brancher og virksomhedstyper. Læs mere.

Dansk Psykolog Forening indgår i et åbent og nært samarbejde med andre fagforeninger, herunder især medlemmer af Akademikerne. DP arbejder sammen med de øvrige psykologforeninger i nordisk, europæisk (www.efpa.eu) og international sammenhæng (www.iupsys.net).

LOGO

DP LOGO NEW BLUE Transparant (png) DP LOGO OLD BLUE Transparant (png) DP LOGO NEW BLUE vector CMYK (pdf) DP LOGO OLD BLUE vector CMYK (pdf)

Når du klikker på linket, åbner billedet i et nyt vindue. Højreklik på billedet og vælg “Gem billede som…”.

Læs historien om tilblivelsen af DP’s logo her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge