Om foreningen

Dansk Psykolog Forening er et stærkt fællesskab af 12.000 psykologer og psykologistuderende, der står sammen om at skabe gode arbejdsliv for psykologer, udvikle psykologien som fag og forbedre menneskers psykiske velfærd og trivsel i samfundet. Sammenholdet ruster os til at hive sejre hjem og til at spænde et stærkt sikkerhedsnet ud under hinanden. Dansk Psykolog Forening værner om det enkelte medlem, hele standen og psykologtitlen. Vores kurs er sat til at forene flere psykologer og fremtidssikre foreningen. Vi hjælper dig, mens du hjælper andre.

Det går dit kontingent til

Indtægter og udgifter bliver prioriteret til at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Se, hvordan økonomien forvaltes.

Økonomisk overblik

Flere end 200 henvendelser om dagen

Hver dag får medlemmerne rådgivning om alt lige fra afskedigelse og barsel til fortolkning af praksisoverenskomsten.

Rådgivning i tal og fakta

250 faglige arrangementer om året

Kursus- og efteruddannelsestilbuddet er udviklet med et systematisk blik for psykologernes forskellige faglige udviklingsbehov.

Komplet kompetenceudvikling

Sådan arbejder Dansk Psykolog Forening for og med dig

DP's sekretariat arbejder vi ud fra fire overordnede mål som besluttes af psykologerne på generalforsamlingen.

Se mål og indsatser

Medlemmerne bidrager i hele landet

DP repræsenterer psykologer med et bredt og nuanceret arbejdsfelt i hele Danmark og i alle faser af arbejdslivet.

Sådan bidrager psykologerne

DP er organiseret i faglige fora

DP er en aktiv medlemsorganisation, hvor bestyrelsen varetager den strategiske, politiske ledelse og sekretariatet varetager den daglige drift.

Se organisering

Tillidsrepræsentanterne dit lokale talerør

TR-korpset er guld værd som foreningens talerør og arbejder for medindflydelse og gode arbejdsvilkår lokalt på arbejdspladserne.

TR's vigtige opgave

DP forgrener sig i faglige fællesskaber

DP's kredse, sektioner og faglige selskaber udgør de decentrale enheder, som giver mulighed for at mødes på tværs og debattere fag og job.

Se alle netværk og enheder

Sekretariats opgaver

Opgaverne i sekretariatet spænder vidt fra den brede interessevaretagelse til konkret medlemsrådgivning i dagligdagen om arbejdsvilkår og kompetencer.

Mød medarbejderne

Vil du arbejde med os?

Her finder du ledige stillinger i DP' sekretariat. Uopfordrede ansøgninger er velkomne.

Se ledige stillinger

Hjælp til Mit DP

Find guides til DP's selvbetjening. Opdatér dine medlemsdata mv.

Guide til Mit DP

Regelsæt 2024-2027

DP's regelsæt er opdateret efter den seneste generalforsamling 25. og 26. maj 2024. Her kan du hente de nyeste love, vedtæger og regler.

Download regelsættet

Referat fra seneste generalforsamling i Dansk Psykolog Forening

Hvad blev besluttet på den seneste generalforsamling i DP 25. og 26. maj 2024? Her kan du hente referatet

Download referat (pdf)