Sådan arbejder Dansk Psykolog Forenings sekretariat

DP's sekretariat arbejder vi ud fra fire overordnede mål, som besluttes af psykologerne på generalforsamlingen. De fire strategiske mål og politiske pejlemærker tager sit afsæt i arbejdsprogrammet, der understøtter foreningens mission og vision. Sekretariatets 50 ansatte arbejder for sikre at disse mål føres ud i livet. Her kan du se målene og fordelingen af årsværk inden for hvert mål.

Mål 1: Psykologerne skal have en god indtjening og et godt arbejdsliv

 • Psykologernes er en vigtig del af det danske samfund og sundhedsvæsen – og psykologernes arbejdsliv og opgaver er under hastig forandring. Det er Dansk Psykolog Forenings opgave at sikre det bedste fundament for en god løn og et godt arbejdsliv.

  Opgaverne under mål 1 varetages af ca. 19,6 årsværk.

  • Forhandling og overenskomster (offentligt og privat) og praksisoverenskomsten for selvstændige.
  • Medlemsrådgivning om løn, vilkår og jura
  • Hjælper dig med at udvikle din forretning
  • Medlems- og karriererådgivning
  • Ydelser og rådgivning til selvstændige psykologer
  • Samarbejde med fællestillidsrepræsentanter, tillidsvalgte samt TR-uddannelse, TR-netværksmøder og TR-årsmøde
  • Udvikling af nye digitale services og datadrevne serviceydelser med AI samt drift og udvikling af psykologeridanmark.dk.
  • Betjening af Komité for Etik, Løn- og stillingsstrukturudvalget og Liberalt forhandlingsudvalg
  • Kontakt til Psykolognævn og håndtering af sager om titelbeskyttelse og overtrædelse af psykologloven
  • Medlemskommunikation om faglige tilbud, fordele og ydelser.

Mål 2: Psykologien skal bruges til gavn for samfundet

 • Dansk Psykolog Forening er en stærk stemme i samfundsdebatten og arbejder for en synlig og stærk politisk interessevaretagelse med psykologfagligheden i centrum. DP inddrager og lytter til medlemmerne, når de rette løsninger skal findes på samfundets udfordringer.

  Opgaverne under mål 2 varetages af ca. 7,75 årsværk 

  • Politisk interessevaretagelse
  • Synlighed i pressen
  • Medlemskommunikation: Transparente nyhedsbreve og info på dp.dk
  • Høringer og udpegninger af psykologer til fx arbejde i Sundhedsstyrelsen og faglige arbejdsgrupper
  • Sociale medier og medlemsdebat
  • Events og kampagner
  • Betjening af ad-hoc-udvalg

Mål 3: Forskning og uddannelse skal styrke psykologistuderende og psykologernes praksis

 • Dansk Psykolog Forening har fokus på livslang læring – derfor er vores fokus både på psykologistudiet, efteruddannelse, specialistuddannelser og forskning.

  Opgaverne under mål 3 varetages af pr. ca. 7,1 årsværk

  • Kursusvirksomhed
  • Specialistuddannelser
  • Faglige Fyraftensmøder
  • Forskernetværk
  • Magasinet P
  • Samarbejde med universiteterne
  • Politisk interessevaretagelse i forbindelse med uddannelse og forskning
  • Betjening af uddannelses- og forskningsudvalget, specialistudvalg og fagnævn

Mål 4: Fællesskaber gør psykologistuderende og psykologerne stærkere

 • Netværksunderstøttelse, medlemsevents, markedsføring, hvervning og medlemstilfredshedsmålinger styrker fællesskaberne på tværs af organisationen.

  Opgaverne varetages af ca. 3,6 årsværk.

Organisation og drift

Organisation og politiske ledelse
Opgaverne med generalforsamling, bestyrelses- og forretningsudvalgsbetjening samt betjening af formandskollegiet varetages af pr. 2,1 årsværk

DP’s administration
Dansk Psykolog Forenings administration står for driften af huset og for at hjælpe DP’s frivillige kredse og netværk. Disse opgaver varetages af 8,85 årsværk.

 • Økonomi
 • HR
 • Kantine
 • IT og digitalisering
 • Facility Management