Kontingent

Hvad koster det at være medlem af Dansk Psykolog Forening? Din kontingentsats er afhængig af din situation på arbejdsmarkedet, og kontingentet varierer derfor.

Kontingentsatser

Kontingentsatserne i Dansk Psykolog Forening er fastlagt forskelligt ud fra et princip om, at de bredeste skuldre bærer de største kontingentudgifter. Dit kontingent er fradragsberettiget, og du kan dermed trække det fra i skat*.

Her kan du se alle satserne for at være medlem af foreningen. Du betaler dit kontingent kvartalsvis.

Hvis dit arbejdsliv ændrer sig, kan du rette dine oplysninger i Mit DP så sikrer vi, at du betaler det rigtige i kontingent.

Fuldtidsansat min. 20 timer pr. uge

Pr kvartal 1998,00 kr.
Pr måned 666,00 kr.
Pr måned efter skat 499,50 kr.

Dimittend (kandidat inden for de sidste 2 år) og fuldtidsansat min. 20 timer pr. uge

Også kaldet 1. og 2. års kandidat

Pr kvartal 999,00 kr.
Pr måned 333,00 kr.
Pr måned efter skat 249,75 kr.

Studerende

Pr kvartal 99,00 kr.
Pr måned 33,00 kr.
Pr måned efter skat 24,75 kr.

Max 19 timer pr. uge

Pr kvartal 900,00 kr.
Pr måned 300,00 kr.
Pr måned efter skat 225,00 kr.

Selvstændig psykolog (uanset ugentligt timetal)

Pr kvartal 1998,00 kr.
Pr måned 666,00 kr.
Pr måned efter skat 499,50 kr.

Ph.d.-studerende

Pr kvartal 1998,00 kr.
Pr måned 666,00 kr.
Pr måned efter skat 499,50 kr.

På dagpenge/ efterløn /orlov/ / i puljeordning /i jobtilbud

Pr kvartal 783,00 kr.
Pr måned 261,00 kr.
Pr måned efter skat 195,75 kr.

Ledige på kontanthjælpsydelse

Pr kvartal 99,00 kr.
Pr måned 33,00 kr.
Pr måned efter skat 24,75 kr.

Pensionister

Pr kvartal 207,00 kr.
Pr måned 69,00 kr.
Pr måned efter skat 51,75 kr.

Udlandsmedlemmer

Pr kvartal 873,00 kr.
Pr måned 291,00 kr.
Pr måned efter skat 218,25 kr.

Ansatte i stillinger, hvor anden organisation har forhandlingsretten, og hvor psykologen er medlem af denne organisation, uanset timetal

Pr kvartal 900,00 kr.
Pr måned 300,00 kr.
Pr måned efter skat 225,00 kr.

*Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Værdien af skattefradraget varierer ift kommuneskatten. I oversigten har vi regnet med, at værdien af skattefradraget er 25%

Hvorfor er kontingentet fastlagt på den måde?

Kontingentsatser er fastlagt forskelligt ud fra et solidarisk princip om, at de bredeste skuldre skal bære de største kontingentudgifter. Det koster 499,50 (efter fradrag) om måneden, hvis du arbejder fuld tid.

Der er ingen andre fagforeninger, der kender psykologernes vilkår, mentalitet, behov og kan varetage dine interesser som DP eller tilbyder et fællesskab. Derudover er der stor forskel på at være en lille og stor forening – især fordi hele standsaspektet gør os særlige, men også kræver ressourcer.

F.eks. bruger vi mange af de fælles ressourcer på at råde og vejlede psykologer spørgsmål, der knytter sig til titlen og det at arbejde som psykolog fx hvis man bliver indklaget for psykolognævnet, ligesom vi med psykologfaglige netværk og selskaber skabe et solidt fagligt fundament.

På den måde ligger vi sammenligneligt også kontingentmæssigt på niveau med de andre lignende standsforeninger.

Har du spørgsmål til kontingentsatser?

Som medlem af Dansk Psykolog Forening får du både varetaget dine fagforeningsmæssige og professionsfaglige forhold, fordi foreningen både er en fagforening og en standsforening. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du spørgsmål til dit kontingent.

Kontakt os