Kontingent

Hvad koster det at være medlem af Dansk Psykolog Forening? Din kontingentsats er afhængig af din arbejdsmæssige situation. Vær opmærksom på at rette dine oplysninger, hvis dit arbejdsliv ændrer sig. Alle kontingentsatser er pr. kvartal.

Kontingentsatser

Husk, at dit kontingent er fradragsberettiget, og du dermed kan trække det fra i skat.

Hvis du ændrer status, kan du rette dine oplysninger i Mit DP

Oversigt over kontingentsatser i Dansk Psykolog Forening

 

Pr kvartal
20 timer pr. uge og derover 1.938 kr.
1. og 2. års kandidater på 20 timer pr. uge og derover 969 kr.
19 timer pr. uge og derunder 873 kr.
Selvstændigt erhvervsdrivende, uanset ugentligt timetal 1.938 kr.
Ledige / på efterløn / på orlov på dagpenge / i puljeordning / i jobtilbud 759 kr.
Ledige på kontanthjælpsydelse 96 kr.
Ansatte i stillinger, hvor anden organisation har forhandlingsretten,
og hvor psykologen er medlem af denne organisation, uanset timetal
873 kr.
Ph.d.-studerende 1.938 kr.
Pensionister 201 kr.
Udlandsmedlemmer 873 kr.
Studentermedlemmer 96 kr.

Kontingentsatser gælder fra 2022.

Har du spørgsmål til kontingentsatser?

Som medlem af Dansk Psykolog Forening får du både varetaget dine fagforeningsmæssige og professionsfaglige forhold, fordi foreningen både er en fagforening og en standsforening. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du spørgsmål til dit kontingent.

Kontakt os

Sådan bliver kontingent, budget og regnskab fastlagt

 • Det er generalforsamlingen (GF), der vedtager foreningens budget for den kommende periode og i den forbindelse besluttes også kontingentets størrelse. Ligeså er det også GF, der vedtager arbejdsprogrammet for perioden og foretager eventuelle justeringer i vedtægterne.

  GF holdes hvert 3. år. Sidste gang i september 2021. Alle medlemmer har adgang til GF, som er foreningens øverste myndighed.

  Efter en generalforsamling vælges ved urafstemning en formand og bestyrelse, som har til opgave at beslutte, hvordan foreningen forvaltes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger, indtil generalforsamlingen mødes næste gang.

 • Som fagforening arbejder Dansk Psykolog Forening som forhandler af en lang række aftaler på arbejdsmarkedet, aftaler for psykologer, der arbejder på offentlige arbejdspladser i statsligt regi, i regionernes psykiatri og øvrige sygehuse, i kommunernes PPR mv. og for psykologer, der arbejder i regi af den offentlige tilskudsordning samt psykologer, der er ansat privat.

  Det giver sig udslag i en række overenskomster mellem arbejdsgivere og ansatte, såvel som et stort antal individuelle lønforhandlinger. På den bane bød 2018 på den store konflikt på det offentlige område og 2019 byder på igangværende forhandlinger om rammerne for praksisoverenskomsten.

 • Standsforeningen for professionen ”psykolog” er kendetegnet ved alle initiativer, der understøtter fagets og medlemmernes udvikling i relation til arbejdsmarkedet samt psykologernes placering i relation til andre faggrupper. Den omfattende kursusvirksomhed i både DP som hovedorganisation og i de decentrale enheder og specialistuddannelserne er en af hjørnestenene i denne del af foreningen. Det kommer endvidere til udtryk i alt fra aktiviteter i de decentrale enheder, over repræsentation i en række arbejdsgrupper i f.eks. Sundhedsstyrelsen aktuelt vedrørende indsatsen for at sikre psykologer behandlingsansvar i psykiatrien.

  Herudover er der aktiviteter, der placerer sig mellem fagforening og standsforening. De senere års eksempler inkluderer interessevaretagelse af Psykologloven (titelbeskyttelse og autorisation), forhandlinger med forsikringsselskaberne om vilkår for psykologers arbejde for disse, en omfattende brancheanalyse af det liberale område, udviklingsarbejde på PPR-området med KL, interessevaretagelse overfor Regering, Folketing og Regioner om alt fra den aktuelle psykiatrihandlingsplan, over højere takster for psykologuddannelserne til en udvidelse af PPR’s virkefelt mv.