DP’s sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige drift af foreningen. Organisationen afspejler foreningens virksomhed som både fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Vi arbejder med rådgivning og forhandling, kursus- og kompetenceudvikling samt politisk rådgivning, analyse, kommunikation, service- og driftsopgaver.

Direktør

Jacob Stengaard Madsen
M: jsm@dp.dk
T: 35 25 97 02 og 29 11 21 69

Ansvarlig for forenings drift og økonomi samt ledelse og udvikling af sekretariatets medarbejdere.

Ansvarlig for udvikling og implementering af de politiske mål og strategier.

Ledelsesstaben

Ledelsesstaben beskæftiger sig med interessevaretagelse, analyse, kommunikation, psykologi og ledelsesbetjening.

Vibeke Grønvall Kristensen

Vibeke Grønvall Kristensen, stabschef
M: vgk@dp.dk
T: 22 26 91 60

 

Amanda Aaboe Bell

Amanda Aaboe Bell, politisk psykologfaglig konsulent
M: aab@dp.dk
T: 35 25 97 51

 

Anne Randby Toft

Anne Randby Toft, pressechef
M: art@dp.dk
T: 35 25 97 19 og 24 20 04 30

 

Caroline Tiklev, kommunikationsrådgiver
M: cat@dp.dk
T: 44 12 71 24

 

Cecilie Melin

Cecilie Melin, politisk konsulent
M: cem@dp.dk
T: 42 22 58 40

 

Christian Nørgaard LArsen

Christian Nørgaard Larsen, redaktør P
M: cnl@dp.dk
T: 22 87 81 67

 

Ditte Marie Spang

Ditte-Marie Spang Sørensen, økonom
M: dss@dp.dk
T:

 

Julie Kauffmann

Julie Ringgaard Kauffmann, pressekonsulent
M: juk@dp.dk
T: 21 61 01 19

 

Mai Sinius

Mai Sinius, udviklingskonsulent
M: mas@dp.dk
T: 48 80 18 28

 

Michelle Lagergaard, webkoordinator
M: mil@dp.dk
T: 35 25 97 31

 

Rikke Aagaard Linnemann, chefsekretær
Sekretær for formand og direktør samt bestyrelses- og udvalgsbetjening
M: ril@dp.dk
T: 22 98 94 98

 

Thomas Søndergaard Sarup

Thomas Søndergaard Sarup, politisk konsulent
M: tss@dp.dk

 

Aja Skafte, studentermedhjælper og studenterambassadør
M: ajs@dp.dk

 

Beate

Beate Vang Tommerup, studenterambassadør
M: bvt@dp.dk

 

Cecilie Madsen

Caroline Grønkjær Madsen, studenterambassadør
M: cam@dp.dk

 

Ellen Ruus Sundby, studentermedhjælper
M: ers@dp.dk

 

trine

Trine Kjøngerskov, studenterambassadør
M: trk@dp.dk

Forhandling

Forhandlingsgruppens medarbejdere arbejder med alle spørgsmål om løn, ansættelse og selvstændigt erhverv og varetager hele bredden inden for offentlig, privat, ledelse og liberalt erhverv.

Lis Ethelberg, forhandlingschef
le@dp.dk
T: 35 25 97 13

Offentligt og privatansatte

I det offentlige team rådgiver vi om spørgsmål relateret til offentlig ansættelse og forhandler løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer omfattet af de tre offentlige overenskomster i henholdsvis kommuner, regioner og staten. I det private team forhandler vi overenskomster og rådgiver og forhandler i ansættelsesretlige sager for vores privatansatte medlemmer. Hvis du skal privatansættes, gennemgår vi din kontrakt.

Sofie Barkholt

Sofie Møller Barkholt, teamleder
M: smb@dp.dk

 

Christina Baas, konsulent
M: chb@dp.dk

 

Christina Milter

Christina Milter Stenholm Larsen, konsulent
M: csl@dp.dk

 

Helle Berit Jungersen, konsulent
M: hej@dp.dk

 

Jeppe Langballe, konsulent
M: jel@dp.dk

 

Jørgen Andersen, konsulent
M:jan@dp.dk

 

kim rønsholt

Kim Rønsholt, konsulent
M: kir@dp.dk

 

Louise Lund Christensen, konsulent
M: llc@dp.dk

 

Mie Von Holstein-Rathlou

Mie von Holstein-Rathlou, forhandlingskonsulent
M: mhr@dp.dk

 

Stine Blak Melgaard, konsulent
M: sbm@dp.dk

 

Tine Andresen, konsulent
M: tia@dp.dk

Selvstændige og Ledere

I det liberale team rådgiver vi på området for selvstændige psykologer, herunder om praksisoverenskomsten for psykologer.
I lederteamet rådgiver vi om spørgsmål som relaterer sig til ledelse og vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår for alle psykologer i ledende stillinger. I det liberale og leder team sidder:

Britt Vestskov-Møller, sekretær
M: bvm@dp.dk

 

Christian Petersen

Christian Petersen , konsulent
M: chp@dp.dk

 

Cornelia Brendestam Persson, konsulent
M: cbp@dp.dk

 

Mads Lythje, konsulent
M: mal@dp.dk

 

Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent
M: mha@dp.dk

 

Tim Pedersen, konsulent
M: tpe@dp.dk

 

Team Medlemsservice

I Team medlemsservice arbejder vi bl.a. med telefonsomstilling, medlemsregistreringer, kontingent, anmeldelser af TR, TR-S og AMR.

Marianne Rostock, sekretær
M: mro@dp.dk

 

Mette Binding, forhandlingskonsulent
M: mbi@dp.dk

Studentermedhjælpere

 

Karoline Elkjær Kaad, studentermedhjælper
M: kak@dp.dk

 

Marie Søby Manthai, studentermedhjælper

 

Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse udvikler kurser og arrangementer, administrerer foreningens 10 specialistuddannelser og sørger den praktiske afvikling af kurser, arrangementer og møder.

Signe Groth-Brodersen, uddannelseschef
M: sgb@dp.dk
T: 30 48 70 04

 

Heidi Hilmar Svane, serviceleder
M: hsh@dp.dk
T: 35 25 97 26
Service, ejendom, kurser og lokaleadministration

 

Brita Lauritzen, uddannelseskonsulent
M: bla@dp.dk

 

Caroline Appel Pallesen, konsulent
M: cap@dp.dk
Udvikling af kursus- og specialistområdet samt sekretariats- og udvalgsbetjening.

 

Lotte Kjærside, konsulent
M: lok@dp.dk

 

Gitte Jensen, kursussekretær
M: gje@dp.dk
Administration af kurser

 

Lotte Riis, kursussekretær
M: lor@dp.dk
Administration af kurser

 

Vibeke Hjulmand, kursussekretær
M: vih@dp.dk
Administration af kurser

 

Kenneth Erik Møller, servicemedarbejder
Rengøring m.m.

 

Kantine

Anja Fordsmann, kantineleder
M: kantine@dp.dk
T: 35 25 97 30
Tilberedning af mad til møder og kurser

 


Heidi Hartmann Andreasen, gastronom
M: kantine@dp.dk
T: 35 25 97 30
Tilberedning af mad til møder og kurser

 


Hope Jespersen, kantinemedarbejder
Tilberedning af mad til møder og kurser

 


Alberte Melchior Christiansen, studentermedhjælp
M: amc@dp.dk

 

Reception aften og weekend

Tara Johanne Hayes Bauer, studentermedhjælp

M: tjb@dp.dk
Praktisk hjælp ved møder og kurser

 

 

Liv Helweg-Jørgensen, studentermedhjælp

M: lhj@dp
Praktisk hjælp ved møder og kurser

 

 

Marie Vølund

Marie Vølund Themsen, studentermedhjælp

M: mvt@dp.dk
Praktisk hjælp ved møder og kurser

 

Karolina Bro Næss, studentermedhjælp

 

Økonomi og IT

Administrationsafdelingen varetager foreningens økonomi og it, herunder udbetaling af udlæg, fakturaer og økonomistyring.

Henrik Poulsen Jangö, Økonomichef
M:hpj@dp.dk
T: 93 59 00 39

 

 

Riffat Ahmad, økonomimedarbejder
M: ria@dp.dk
Regnskabsfører for de decentrale enheder

 

Louise Frydenlund Loubani, controller
M: lfl@dp.dk
T:

Søren Andersen, IT-medarbejder
M: soa@dp.dk
T: 35 25 97 32
IT-support, systemadministrator
Hjemmeside (teknisk)

 

Catrine Justesen

Catrine Vinter Justesen, økonomikonsulent

T: