DP’s sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige drift af foreningen. Organisationen afspejler foreningens virksomhed som både fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Vi arbejder med rådgivning og forhandling, kursus- og kompetenceudvikling samt politisk rådgivning, analyse, kommunikation, service- og driftsopgaver.

Direktør

Jacob Stengaard Madsen
M: jsm@dp.dk
T: 35 25 97 02 og 29 11 21 69

Ansvarlig for forenings drift og økonomi samt ledelse og udvikling af sekretariatets medarbejdere.

Ansvarlig for udvikling og implementering af de politiske mål og strategier.

Ledelsesstaben

Ledelsesstaben beskæftiger sig med interessevaretagelse, analyse, kommunikation, psykologi og ledelsesbetjening.

Vibeke Grønvall Kristensen, stabschef
M: vgk@dp.dk
T: 22 26 91 60

 

Amanda Aaboe Bell, politisk psykologfaglig konsulent
M: aab@dp.dk
T: 35 25 97 51

 

Anne Randby Toft, presserådgiver
M: art@dp.dk
T: 35 25 97 19 og 24 20 04 30

 

Caroline Tiklev, kommunikationsrådgiver
M: cat@dp.dk
T: 44 12 71 24

 

Cecilie Melin, politisk konsulent
M: cem@dp.dk
T: 42 22 58 40

 

Christian Nørgaard Larsen, redaktør P
M: cnl@dp.dk
T: 22 87 81 67

 

Ditte-Marie Spang Sørensen, økonom
M: dss@dp.dk
T:

 

Helene Almind Jansen, psykologfaglig redaktør
www.altompsykologi.dk
M: haj@dp.dk
T: 30 80 90 85

 

Ida Deleuran, sundhedspolitisk konsulent
M: ide@dp.dk
T: 60 71 24 10

 

Michelle Lagergaard, webkoordinator
M: mil@dp.dk
T: 35 25 97 31

 

Rikke Aagaard Linnemann, chefsekretær
ril@dp.dk – Telefon: 22 98 94 98
Sekretær for formand og direktør samt bestyrelses- og udvalgsbetjening

 

Sofie Stokholm Jacobsen, digital redaktør
www.altompsykologi.dk
ssj@dp.dk – Telefon: 35 25 97 61
På orlov

 

William Hjorth, politisk organisatorisk konsulent
wih@dp.dk – Telefon: 93 83 29 60
Politisk interessevaretagelse og bestyrelsesbetjening

 

Aja Skafte, studentermedhjælper
M: dss@dp.dk
T:

 

Ellen Ruus Sundby, studentermedhjælper
M: ers@dp.dk

Mads Emil Kjeldsen, studentermedhjælper
M: mek@dp.dk

 

Forhandling

Forhandlingsgruppens medarbejdere arbejder med alle spørgsmål om løn, ansættelse og selvstændigt erhverv og varetager hele bredden inden for offentlig, privat, ledelse og liberalt erhverv.

Lis Ethelberg, forhandlingschef
le@dp.dk
T: 35 25 97 13

 

Rikke Røpke, souschef
M: rir@dp.dk
T: 35 25 97 53

 

Offentligt og privatansatte

I det offentlige team rådgiver vi om spørgsmål relateret til offentlig ansættelse og forhandler løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer omfattet af de tre offentlige overenskomster i henholdsvis kommuner, regioner og staten. I det private team forhandler vi overenskomster og rådgiver og forhandler i ansættelsesretlige sager for vores privatansatte medlemmer. Hvis du skal privatansættes, gennemgår vi din kontrakt.

Helle Berit Jungersen, konsulent
M: hej@dp.dk
T: 35 25 97 33

 

Jeppe Langballe, konsulent
M: jel@dp.dk
T: 35 25 97 58

 

Jørgen Andersen, konsulent
M:jan@dp.dk
T: 35 25 97 16

 

kim rønsholt

Kim Rønsholt, konsulent
M: kir@dp.dk
T: 35 25 97 17

 

Kira Hjul Hallberg, konsulent
M:khh@dp.dk
T: 35 25 97 45

 

Louise Lund Christensen, konsulent
M: llc@dp.dk
T: 35 25 97 74

 

Mette Binding, forhandlingskonsulent
M: mbi@dp.dk
T: 35 25 97 23

 

Mie von Holstein-Rathlou, forhandlingskonsulent
M: mhr@dp.dk
T: 35 25 97 47

 

Stine Blak Melgaard, konsulent
M: sbm@dp.dk
T: 35 25 97 46

 

Tine Andresen, konsulent
M: tia@dp.dk
T: 35 25 97 48

 

Selvstændige og Ledere

I det liberale team rådgiver vi på området for selvstændige psykologer, herunder om praksisoverenskomsten for psykologer.
I lederteamet rådgiver vi om spørgsmål som relaterer sig til ledelse og vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår for alle psykologer i ledende stillinger. I det liberale og leder team sidder:

Britt Vestskov-Møller, sekretær
M: bvm@dp.dk
T: 35 25 97 22

 

Cornelia Brendestam Persson, konsulent
M: cbp@dp.dk
T: 35 25 97 40

 

Kristian Bach Thomsen, konsulent
M: kbt@dp.dk
T: 35 25 97 57

Mads Lythje, konsulent
M: mal@dp.dk
T: 35 25 97 44 / 30 80 90 77

 

Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent
M: mha@dp.dk
T: 35 25 97 10

 

Tim Pedersen, konsulent
tpe@dp.dk – Telefon 35 25 97 54

 

Team Medlemsservice

I Team medlemsservice arbejder vi bl.a. med telefonsomstilling, medlemsregistreringer, kontingent, anmeldelser af TR, TR-S og AMR.

Marianne Rostock, sekretær
M: mro@dp.dk
T: 35 25 97 35

 

Mette Gorski, sekretær
M: mg@dp.dk
T: 35 25 97 20

Studentermedhjælpere

Maiken Lindegaard Kemp, studentermedhjælper
M: mlk@dp.dk
T: 35 25 97 72

Marie Louise Arenholt Rosengaard, studentermedhjælper
M: mlr@dp.dk
T: 25 30 15 13

Karriere og kompetence

Karriere og Kompetencer udvikler kurser og arrangementer og administrerer foreningens 10 specialistuddannelser.

Signe Groth-Brodersen, uddannelseschef
M: sgb@dp.dk
T: 30 48 70 04

 

Brita Lauritzen, uddannelseskonsulent
M: bla@dp.dk
T: 35 25 97 28

 

Caroline Appel Pallesen, konsulent
M: cap@dp.dk
T: 35 25 97 60
Udvikling af kursus- og specialistområdet samt sekretariats- og udvalgsbetjening.

 

Lotte Kjærside, konsulent
M: lok@dp.dk
T: 35 25 97 42 og 30 15 20 79

Studenter

Ditte Byskov Andersen, studentermedhjælper
dia@dp.dk – Telefon: 35 25 97 52

 

Emma Kold Toftegaard Andersen, studentermedhjælper
ema@dp.dk – Telefon: 35 25 97 52

 

Kursuscenter

Kursuscentret står for den praktiske afvikling af kurser, arrangementer og møder.

Heidi Hilmar Svane, service- og trivselschef
M: hsh@dp.dk
T: 35 25 97 26
Service, ejendom, kurser og lokaleadministration

 

Gitte Jensen, kursussekretær
M: gje@dp.dk
T: 35 25 97 11
Administration af kurser

 

Jan Aarup Petersen, servicemedarbejder
M: jap@dp.dk
T: 35 25 97 15
Kopiering, lokaleadministration, service mv.

 

Kenneth Erik Møller, servicemedarbejder
Rengøring m.m.

 

Lotte Riis, kursussekretær
M: lor@dp.dk
T: 35 25 97 24
Administration af kurser

 

Vibeke Hjulmand, kursussekretær
M: vih@dp.dk
T: 35 25 97 25
Administration af kurser

 

Kantine

 

Anja Fordsmann, kantineleder
M: kantine@dp.dk
T: 35 25 97 30
Tilberedning af mad til møder og kurser

 


Heidi Hartmann Andreasen, gastronom
M: kantine@dp.dk
T: 35 25 97 30
Tilberedning af mad til møder og kurser

 


Hope Jespersen, kantinemedarbejder
Tilberedning af mad til møder og kurser

 

Reception aften og weekend

Louise Schutt Hansen, studentermedhjælp
M:lsh@dp.dk
T: 92 44 11 17
Praktisk hjælp ved møder og kurser aften og weekend

 

Alberte Melchior Christiansen, studentermedhjælp
amc@dp.dk – Telefon: 92 44 11 17
Praktisk hjælp ved møder og kurser aften og weekend

Simone Hovind, studentermedhjælp

swh@dp.dk – Telefon: 92 44 11 17
Praktisk hjælp ved møder og kurser aften og weekend

Tara Johanne Hayes Bauer, studentermedhjælp

tjb@dp.dk – Telefon: 92 44 11 17
Praktisk hjælp ved møder og kurser aften og weekend

 

Administration

Administrationsafdelingen varetager foreningens økonomi og it, herunder udbetaling af udlæg, fakturaer og økonomistyring.

Mikkel Rode, administrationschef
M: mir@dp.dk
T: 35 25 97 03

 

Riffat Ahmad, økonomimedarbejder
M: ria@dp.dk
T: 35 25 97 41
Regnskabsfører for de decentrale enheder

 

Louise Frydenlund Loubani, controller
M: lfl@dp.dk
T: 35 25 9706

 

Susanne Schmidt Hansen, løn- og økonomimedarbejder
M: ssh@dp.dk
T: 35 25 97 04
Løn, bogholderi og regnskab

 

Søren Andersen, IT-medarbejder
M: soa@dp.dk
T:35 25 97 32
IT-support, systemadministrator
Hjemmeside (teknisk)