Dansk Psykolog Forenings tillidsrepræsentanter spiller en afgørende rolle lokalt

TR-korpset er guld værd som foreningens talerør og arbejder for medindflydelse og gode arbejdsvilkår lokalt på arbejdspladserne. Her får du fakta om, hvordan DP vejleder og styrker det vigtige arbejde, som tillidsrepræsentanter, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter udfører hver dag.

Foreningens talerør lokalt

Tillidsrepræsentanterne er ofte nøgleperson i samarbejdet på arbejdspladsen. Hovedopgaven er at repræsentere DP-medlemmerne på din arbejdsplads og varetage de løn- og ansættelsesmæssige interesser.

Dansk Psykolog Forening understøtter og vejleder TR og AMR i deres arbejde og uddanner i at varetage psykologernes interesser bedst muligt på arbejdspladser i hele landet.

390 lokale repræsentanter

Dansk Psykolog Forening sparrer med i alt 390 tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentant-suppleanter, fællestillidsrepræsentanter og AC-tillidsrepræsentanter

Hvert år arrangerer Dansk Psykolog Forening et TR-årsmøde over to dage

Hvert år holder Dansk Psykolog Forening et stort fælles årsmøde for alle foreningens tillidsvalgte med aktuelle faglige og fagpolitiske emner og skaber en bred ramme for vidensdeling mellem de valgte.

10 kurser/uddannelse for TR over to dage udbydes hvert år

Hvert år udbyder foreningen selv kurser og fælles AC-TR-kurser som vi driver sammen med AC-familien kurser til tillidsvalgte med fokus på konkrete værktøjer og personlige færdigheder, som skal bidrage til at skabe optimale rammer for kollegerne på arbejdspladsen.

3 netværksmøder for alle TR om året

TR-netværksmøder arrangeres 3 gange om året for at styrke sammenholdet, opdage nye perspektiver på tillidshvervet.

8 TR-møder om året i Grønland

Hvert år gennemføres 8 TR-møder i Grønland for at styrke sammenholdet og skabe rum for at videndele på tværs.