Daglig rådgivning styrker psykologernes arbejdsliv

Hver dag får medlemmerne rådgivning om alt lige fra afskedigelse og barsel til fortolkning af praksisoverenskomsten. Derudover forhandler, fornyer og implementerer Dansk Psykolog Forening med jævne mellemrum en række overenskomstaftaler for psykologer. Her kan du se, hvor mange Dansk Psykolog Forening hjælper hver dag, og hvor mange sager foreningen fører for medlemmerne om året.

Ekspertrådgivning om løn og arbejdsforhold

Hver dag rådgiver sekretariatet i Dansk Psykolog Forening medlemmerne om arbejdsforhold på baggrund af en omfattende vidensbank om psykologernes arbejdsmarked og arbejdsliv.

Psykologerne får hjælp til vejledning i klagesager, kontraktgennemgang, lønforhandling, arbejdsskader, afsked, overtrædelse af ligebehandlingsloven og meget mere.

Hver dag svarer foreningen på 250 henvendelser

50 daglige henvendelser i medlemsservice

Medlemsservice besvarer hver dag omkring 50 henvendelser på foreningens hovednummer og i foreningens hovedpostkasse.

Henvendelserne kommer fra medlemmer, samarbejdspartnere og borgere. De handler bl.a. om ændring af medlemsoplysninger, indmeldelse, udmeldelse, TR-anmeldelse, TR-afregning/lokale klubber, Psykologer i Danmark og kontingentregulering.

200 daglige henvendelser i rådgivning om arbejdsvilkår

Omkring 200 henvendelser fra medlemmer, tillidsrepræsentanter eller HR/arbejdsgivere besvarer forhandlingskonsulenterne i Dansk Psykolog Forening hver dag på mails og telefon.

Henvendelserne handler om alle forhold, der har med psykologernes arbejde at gøre – herunder om bl.a. lønforhandlinger, arbejdstid, arbejdsmiljø, barsel, ferie, sygdom, handicap, førtidspension, spørgsmål om selvstændig virksomhed, praksisoverenskomsten, sundhedsforsikringsområdet, klager i Psykolognævnet, juridiske spørgsmål om tavshedspligt, GDPR,  journalisering og underretning.

 

Hvert år håndterer foreningen flere end 1000 sager om arbejdsvilkår

 

1276 sager håndterede foreningens forhandlingskonsulenter i alt i 2023. Det vil sige henvendelser, der udviklede sig til en sag, der skal forhandles med arbejdsgiverne. Sagerne dækker primært:

 • 554 individuelle lønforhandlinger for offentligt ansatte. Oftest om nyansættelse men nogle om ændringer i job/løft af charge/kvalifikationsudvikling, osv. for ledere og menige psykologer
 • 121 sager om fyringer af psykologer
 • 31 tjenestelige samtaler
 • 38 om sygdom/sygesamtaler
 • 169 om årlige lønforhandlinger på offentlige psykologarbejdspladser ledere og menige psykologer. Foreningen har forhandlet på 169 arbejdspladser for alle psykologerne på arbejdspladsen
 • 192 sager om kontraktgennemgang og vejledning for privatansatte psykologer
 • 11 sager om arbejdsmiljøforhold
 • 18 om arbejdstid
 • 41 sociale sager og sager om sygdom
 • 85 klage- eller tilsynssager vedr. Psykolognævnet
 • 4 konkurssager
 • 4 arbejdsskadesager
 • 7 sager om ferie

Hvert andet og tredje år forhandler foreningen overenskomster med fokus på psykologernes behov

Foreningen forhandler, fornyer og implementerer med jævne mellemrum en række overenskomstaftaler for psykologer

 • 3 offentligt overenskomster med staten, regionerne og kommunerne (som forhandles sammen med AC – Akademikernes Centralorganisation)
 • 10 private overenskomster (nogle forhandles alene, andre sammen med andre fagforeninger i og udenfor AC)
 • Praksisoverenskomsten – der fastlægger rammerne for ydernummerpsykologerne

Noget af det vigtigste, vi har i DP, er forhandlingsretten for psykologerne. Det betyder, at vi forhandler alle de overenskomster, som involverer psykologerne. Det er der ingen andre organisationer, der må på psykologernes vegne.

I første omgang er det vigtigt for de psykologer, der arbejder under overenskomst i det offentlige, men i mange andre sammenhænge er det også vigtigt, for overenskomster trækker både løn og vilkår fx barsel for de områder, der ikke er underlagt overenskomst. Når DP går ind i et forhandlingsrum – uanset om vi forhandler løn, eller taler med politikere på Christiansborg eller går i pressen, så er det afgørende, at DP har forhandlingsretten, og hvor mange vi er. Der er ingen andre foreninger, der går fx på Christiansborg for psykologerne eller taler deres sag i pressen.

DP har forhandlingsretten for alle psykologer ansat i det offentlige. Det betyder, at vi forhandler psykologers løn og vilkår med de offentlige arbejdsgivere fx offentlige institutioner, hele sundhedsvæsenet, kommuner og regioner eller andre organisationer, der beskæftiger psykologer.

Når du bliver ansat som psykolog i det offentlige, har DP eksklusiv-ret til at forhandle din kontrakt på plads.

Faktisk er det sådan, at arbejdsgiveren skal sende kontraktudkastet til os, så vi kan sikre, at du får det, du er berettiget til. Og så vi kan forhandle de bedst mulige rammer for dig på baggrund af vores erfaring og viden om andre medlemmers løn og vilkår. Hvis du ikke er medlem af DP, blåstempler vi blot tilbuddet, hvis det overholder minimumskravene i overenskomsten.