Sådan bidrager psykologerne

Foreningen blev stiftet af 37 psykologer den 23. juni 1947. I dag tæller vi flere end 12.000 medlemmer, der arbejder i det private, liberale og offentlige Danmark som medarbejdere, ledere samt selvstændige med organisationspsykologiske virksomheder og privatpraksisklinikker.

Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Vores arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold til medlemmer og eksterne samarbejdspartnere. Foreningen er intet uden medlemmerne, medarbejderne og samfundet og den daglige indsats og udvikling beror afgørende på et aktivt medlemsdemokrati.

Dansk Psykolog Forening repræsenterer psykologer i alle faser af arbejdslivet

 

Psykologerne har et bredt og nuanceret arbejdsfelt

Medlemmerne er uddannet cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. samt er psykologistuderende ved København, Århus, Aalborg og Syddansk Universitet. Psykologers virke går langt ud over terapeutiske samtaler og behandling af mennesker i krise. Det retter sig også mod job, der kræver et indgående kendskab til fx adfærd, arbejdsformer, kommunikation, medarbejderudvikling og forbrugsmønstre.

Psykologerne bruger kompetencer inden for alt fra undervisning, HR, teambuilding og markedsundersøgelse til udvikling af koncepter, produkter, reklamer og events. De arbejder med udvikling, behandling, trivsel, terapi, ledelse, projektledelse, kommunikation og markedsføring – i alle brancher og virksomhedstyper.

Psykologerne bidrager i hele landet

Psykologerne arbejder i hele Danmark. En del af dem er ydernummerpsykologer, der ligeledes er spredt i hele landet tæt på borgerne.

Psykologerne arbejder i alle dele af samfundet

4.300 psykologer arbejder i den private sektor

  • Heraf 900 psykologer, der har et ydernummer i det offentlige og behandler patienter efter henvisning.
  • 300 psykologer arbejder  i non-profit organisationer

5.600 psykologer arbejder i den offentlige sektor

  • 1.900 arbejder i regionerne
  • Primært på hospitalerne, hvor +400 psykologer i somatikken og 1.300 psykologer arbejder i psykiatrien
  • 2.800 arbejder i kommuner, heraf ca.1700 i PPR
  • Ca. 900 arbejder i staten, primært med undervisning forskning og offentlig forvaltning

Omkring 1800 studerende er i gang med deres kandidat på psykologistudiet. Omkring 300 psykologer er ledige, og omkring 2000 psykologer er gået på pension.

Opgørelsen dækker psykologer i Danmark. Ikke kun medlemmer af foreningen.

Nationalt og internationalt samarbejde styrker fællesskabet

Dansk Psykolog Forening indgår i et åbent og nært samarbejde med andre fagforeninger, herunder især medlemmer af Akademikerne. DP arbejder sammen med de øvrige psykologforeninger i nordisk, europæisk (www.efpa.eu) og international sammenhæng (www.iupsys.net).

Psykologtitlen er en beskyttet titel

Kun personer med de godkendte uddannelser må bruge betegnelsen psykolog.
Se oversigten over alle godkendte titler på dansk og engelsk.