Titelbeskyttelse

Sidst opdateret 24.11.2021 Af konsulent Kira Hjul Hallberg

Psykolog er en beskyttet titel. Det følger af psykologloven. Det betyder, at du kun må kalde dig psykolog hvis du er uddannet cand.psych. Her får du overblik over alle godkendte psykologtitler, og hvordan vi agerer, hvis andre misbruger titlen psykolog.

Udover cand.psych har kandidater fra de nedlagte uddannelser mag.art. i psykologi og cand.pæd.psych fra Danmarks Lærerhøjskole også ret til at kalde sig psykolog. Alle andre uddannelser i Danmark giver ikke ret til at bruge titlen psykolog.

Det er heller ikke lovligt at kalde sig fx sportspsykolog eller erhvervspsykolog, medmindre du er uddannet psykolog. Beskyttelsen gælder nemlig også sammensatte ord. Se psykologloven

Kontakt DP, hvis du oplever misbrug

Hvis du oplever at titlen psykolog bliver misbrugt, så skriv til DP. Vi tjekker op på alle henvendelser. Vi kontakter de personer, der misbruger titlen. I de fleste tilfælde fører det til at fejlen bliver rettet. Hvis det ikke sker, anmelder vi sagen til politiet. Man kan blive straffet med bøde hvis man misbruger titlen.

Her kan du se en liste over alle godkendte psykologtitler på dansk og engelsk.