Titelbeskyttelse

Sidst opdateret 10.07.2024 Af konsulent Christina Milter Stenholm Larsen

Psykolog er en beskyttet titel. Det følger af psykologloven. Det betyder, at du kun må kalde dig psykolog hvis du er uddannet cand.psych. Her får du overblik over alle godkendte psykologtitler, og hvordan vi agerer, hvis andre misbruger titlen psykolog.

Udover cand.psych har kandidater fra de nedlagte uddannelser mag.art. i psykologi og cand.pæd.psych fra Danmarks Lærerhøjskole også ret til at kalde sig psykolog. Alle andre uddannelser i Danmark giver ikke ret til at bruge titlen psykolog.

Det er heller ikke lovligt at kalde sig fx sportspsykolog eller erhvervspsykolog, medmindre du er uddannet psykolog. Beskyttelsen gælder nemlig også sammensatte ord. Se psykologloven

Kontakt DP, hvis du oplever misbrug

Hvis du oplever at titlen psykolog bliver misbrugt, så skriv til DP. Vi tjekker op på alle henvendelser. Vi kontakter de personer, der misbruger titlen. I de fleste tilfælde fører det til at fejlen bliver rettet. Hvis det ikke sker, anmelder vi sagen til politiet. Man kan blive straffet med bøde hvis man misbruger titlen.

Godkendte og ikke-godkendte titler

 • Cand.psych.
  Man kan opnå kandidatgraden i psykologi ved universiteterne i København, Odense (Syddansk Universitet) Aarhus og Aalborg. Med en kandidatgrad i psykologi har man ret til at kalde sig psykolog.
 • Mag.art. i psykologi
  Uddannelsen til mag.art. i psykologi på samme universiteter er for mange år siden nedlagt, men kandidater herfra har samme ret til at kalde sig psykolog.
 • Cand.pæd. i psykologi
  I daglig tale cand.pæd.psych. Disse kandidater har ret til at kalde sig psykolog.
  Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere Danmarks Lærerhøjskole) uddannede i 2004 de sidste cand.pæd.psych.er. Uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitet blev lavet om og nye kandidater herfra er ikke længere berettiget til hverken at kalde sig eller fungere som psykolog. Titlen er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og er altså ikke en psykologtitel. (Se nedenfor under cand.pæd. i pædagogisk psykologi).
 • BSc. i psykologi
  Ved universiteterne i København, Odense (Syddansk Universitet), Aarhus og Aalborg kan man desuden efter 3 års studier afslutte en grad som bachelor i psykologi. Man må ikke kalde sig psykolog, men bachelor i psykologi eller BSc. i psykologi. Man må ikke fungere som psykolog, men må gerne eksempelvis undervise i psykologi. Alle kandidater der er omfattet af titelbeskyttelsen samt bachelorer i BSc. i psykologi er optagelsesberettigede i Dansk Psykolog Forening
 • Cand.pæd. i pædagogisk psykologi
  Danmarks Pædagogiske Universitet har etableret en ny uddannelse til cand.pæd. i Pædagogisk Psykologi, hvor de første kandidater blev færdige i 2004. Kandidaterne må ikke kalde sig psykolog. DPU er organisatorisk placeret under Aarhus Universitet.
 • Psykologi på Roskilde Universitet (RUC)
  RUC udbyder psykologi på bachelorniveau og på kandidatniveau, men altid i kombination med et andet fag. Gennemførelsen af såvel bachelor som kandidatdelen, giver ikke ret til at kunne betegne sig som psykolog. På RUC er det derfor muligt at læse psykologi på såvel bachelor som kandidatniveau plus et andet fag, der giver tilladelse til forskellige titler. Mulighederne er mange, men fælles er, at kandidaterne ikke må kalde sig psykolog.