Netværk

DP er et stærkt fagfællesskab med netværk og arbejdspladser i hele landet. Her får du et overblik over strukturen i DP, og hvilke netværk foreningen er inddelt i.

Mød ligesindede på tværs af speciale

DP er opdelt i kredse, sektioner og selskaber. Her møder du andre medlemmer og debatterer lokale, ansættelsesretlige og faglige spørgsmål. Du er i kraft af dit medlemskab af foreningen allerede medlem af flere netværk, og du har selv mulighed for at tilmelde dig og oprette nye netværk.

Engager dig lokalt

Foreningen har 16 kredse, 8 sektioner og nu 33 faglige selskaber og netværk, som går under navnet de decentrale enheder. Dette er alle enheder af DP, som selvstændigt arrangerer kurser, netværksdage, fyraftensmøder mm., som du kan deltage i, i det omfang du har lyst. Du kan også engagere dig i de forskellige kredses/sektioners/selskabers styrelser og få indflydelse på, hvad der skal ske og arrangeres.

Find det netværk, der passer dig

Kredsene er geografisk baseret og du er automatisk medlem i den kreds, hvor dit hovedarbejdssted er placeret. Er du uden arbejde hører du til i den kreds, hvor du bor. Du er også medlem af sektionen for dit hovedarbejdsområde. Er du ansat inden for flere, vælger du selv sektion. Selskaberne og netværk adskiller sig ved at være enheder, du selv melder dig ind i. Du kan alt efter forskningsfelt eller interesse blive medlem af et eller flere af de faglige selskaber og netværk i foreningen.

Kredse

Du er medlem i kredsen for dit hovedarbejdssted. Er du uden arbejde, hører du til i den kreds, hvor du bor.

Kredse

Sektioner

Du er medlem af sektionen for dit hovedarbejdsområde. Er du ansat inden for flere, vælger du selv sektion.

Sektioner

Selskaber

Du kan alt efter forskningsfelt eller interesse blive medlem af et eller flere af de faglige selskaber i foreningen.

Selskaber

Netværksgrupper

Du kan alt efter forskningsfelt eller interesse blive medlem af et eller flere af de faglige netværk i foreningen.

Netværksgrupper

Værktøjskasse: Sådan får du hjælp til din frivillige indsats

Er du i tvivl om, hvordan du administrerer dit netværk eller kommer i kontakt med dine medlemmer?
Gå til værktøjskassen