Overenskomster og forhåndsaftaler

Sidst opdateret 02.04.2024 Af konsulent Kim Rønsholt

Når du ansættes i en offentlig stilling, er du ansat efter AC’s overenskomst. Det betyder, at dine ansættelsesvilkår er aftalt i overenskomsten. På nogle private arbejdspladser er der også indgået overenskomst. Her kan du se og downloade alle overenskomster og forhåndsaftaler, DP er part i.

Overenskomster

Overenskomsten indeholder bestemmelser om generelle aftaler omkring bl.a. løn, arbejdstid, barns 1. sygedag, forhandlingskompetence m.m. Bestemmelserne gælder for ansatte i det offentlige. Med mindre andet er aftalt, er du også via overenskomsten omfattet af funktionærlovens vigtigste bestemmelser om bl.a. opsigelse og øvrige ansættelsesvilkår.

Overenskomsterne på de offentlige områder er fællesoverenskomster for en lang række akademikere. Særbestemmelser for psykologer fremgår af protokollater til overenskomsterne.

Find din overenskomst for offentligt ansatte

Overenskomst for kommuner 2021

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner.

Se overenskomst

Overenskomst for staten 2021

Overenskomst for akademikere ansat i staten.

Se overenskomst

Overenskomst for regionerne 2021

Overenskomst for akademikere ansat i regionerne.

Se overenskomst

Aftale om honorering af psykologiske konsulenter

Aftale om honorering mv. af psykologiske konsulenter.

Se aftaler

Chefaftale i Grønland

Den fælles chefaftale.

Se aftale

Overenskomst til Grønland

Overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og De Samforhandlende Akademikerorganisationer Kommunikation & Sprog samt Bibliotekarforbundet.

Se resultatpapir

Find din overenskomst for privatansatte

Center for ADHD

Overenskomst mellem Center for ADHD og Dansk Psykolog Forening.

Se overenskomst

Center for Autisme

Overenskomst mellem Center for Autisme og Dansk Psykolog Forening.

Se overenskomst

Center for Hjerneskade

Overenskomst mellem Center for Hjerneskade og Dansk Psykolog Forening.

Se overenskomst

Dag- og døgncentret

Protokollat til overenskomst mellem Dag- og Døgncenteret og Dansk Psykolog Forening.

Se protokollat

Dansk Flygtningehjælp

Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp og AC-organisationerne.

Se overenskomst

Familieplejen

Overenskomst mellem Familieplejen i Danmark (FD) og Dansk Psykolog Forening (DP) om ansatte psykologer FD's medlemsforeninger.

Se overenskomst

Incita 2023 – 2025

Overenskomst mellem Incita og HK/Privat, Dansk Metal, FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Akademiker organisationerne og Dansk Fysioterapeuter.

Se overenskomst

Kræftens Bekæmpelse

Overenskomst mellem Kræftens Bekæmpelse og Akademikerne.

Se overenskomst

Kræftens Bekæmpelse

Lederaftale indgået mellem Kræftens Bekæmpelse og Akademikerne.

Se lederaftale

Mødrehjælpen 2018 – 2021

Overenskomst mellem Fonden Mødrehjælpen og HK Service Hovedstaden, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Psykologforening med flere.

Se overenskomst

OASIS 2021-2024

Overenskomst mellem Oasis og Dansk Psykolog Forening.

Se overenskomst

TDC

Overenskomst mellem TDC A/S og Akademikerorganisationerne.

Se overenskomst

Ungdomspsykologisk Center

Overenskomst mellem UngdomsPsykologisk Center og Dansk Psykolog Forening.

Se overenskomst

Væksthuset overenskomst 2022-2023

Overenskomst mellem Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset inkl. eventuelle underselskaber og Dansk Socialrådgiverforening, HK Privat, 3F - BJMF, Lærernes Centralorganisation (LC) og Akademikerorganisationerne.

Se overenskomst

Forhåndsaftaler

I AC’s overenskomst er der adgang til lokalt at aftale løndele i form af funktions- og kvalifikationsløn samt resultatløn til medarbejderne. Dette sker enten som en individuel lønaftale eller ved en forhåndsaftale. Begge typer af aftaler indgås mellem kommunen, regionen, staten og DP/TR som forhandlingsberettigede organisation.

Individuel lønaftale

En individuel lønaftale er en aftale om løn for en eller flere medarbejdere. Denne type aftaler kaldes også konkrete lønaftaler. Individuelle lønaftaler indgås mellem regioner/kommuner, staten og DP/TR som forhandlingsberettigede organisation.

Forhåndsaftale

En forhåndsaftale er en aftale, der definerer hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansat kan opnå en lønforbedring, og hvor lønnen uden yderligere aftale kommer til udbetaling, når betingelserne i forhåndsaftalen er opfyldt.

Til TR: Hvad er en forhåndsaftale?

Find din tiltrædelsesoverenskomst eller forhåndsaftale for privatansatte

Center for Seksuelt Misbrugte CSM:Øst

Forhåndsaftale om tillæg "På vej mod specialist" for psykologer i CSM Øst

Se forhåndsaftale

Dignity - Dansk Institut Mod Tortur

Forhåndsaftale 2013 indgået mellem DIGNITY og Dansk Psykolog Forening,

Se forhåndsaftale

Heldagsskolen Bråby ApS

Tiltrædelsesoverenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Heldagsskolen Bråby ApS.

Se tiltrædelsesoverenskomst

Incest Center Fyn

Tiltrædelsesoverenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Incest Center Fyn.

Se tiltrædelsesoverenskomst

Sclerosehospitalerne i Danmark

Uddannelsesaftale mellem Dansk Psykolog Forening og Sclerosehospitalerne i Danmark.

Se uddannelsesaftale

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte

Hovedstaden

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte i region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Gå til forhåndsaftaler

Midtjylland

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte i region Midtjylland og kommunerne i regionen.

Gå til forhåndsaftaler

Nordjylland

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte i region Nordjylland og kommunerne i regionen.

Gå til forhåndsaftaler

Sjælland

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte i region Sjælland og kommunerne i regionen.

Gå til forhåndsaftaler

Syddanmark

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte i region Syddanmark og kommunerne i regionen.

Gå til forhåndsaftaler

Staten

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte i Staten.

Gå til forhåndsaftaler

Specialpsykolog

Dansk Psykolog Forening har forhandlet forhåndsaftaler i de 5 regioner om lønvilkårene for de nye specialpsykologer. Her vil du kunne læse om forhandlingerne og finde forhåndsaftalerne vedr. specialpsykologer.

Gå til forhåndsaftaler

Forhåndsaftaler for chefer

Her finder du de forhåndsaftaler Dansk Psykolog Forening har indgået for chefer.

Gå til forhåndsaftaler