Hvad er en forhåndsaftale?

Sidst opdateret 07.12.2023 Af Kim Rønsholt

En forhåndsaftale er en aftale, der definerer hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansat kan opnå en lønforbedring, og hvor lønnen uden yderligere aftale kommer til udbetaling, når betingelserne i forhåndsaftalen er opfyldt.

Som tillidsrepræsentant har du kompetence til at forhandle lokale forhåndsaftaler. Forhåndsaftaler fastlægger kriterier for lønændringer. En aftale udmøntes på det tidspunkt, hvor én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier, der er aftalt. I modsætning til personlige lønordninger er der altså her tale om kollektive, decentrale lønaftaler, som fastlægger lønnen for enkeltpersoner og grupper, der har bestemte funktioner eller kvalifikationer.

Forhåndsaftaler har den fordel, at de er med til at sikre en højere grad af gennemskuelighed i den lokale løndannelse og indebærer, at du som TR ikke behøver at indgå i en forhandling, når en medarbejder varetager de funktioner eller opnår de kvalifikationer, der er indgået aftale om.

Argumenter for en forhåndsaftale:

  • rekruttering af medarbejdere
  • fastholdelse af medarbejdere
  • ro i baglandet
  • honorere efteruddannelse, som styrker arbejdspladsen
  • honorering af særlige funktioner

Forhandling og godkendelse

Du kan som TR bede din ledelse/HR om en forhandling med henblik på at indgå en forhåndsaftale for dem, som du repræsenterer. Det er en god idé, at du forinden drøfter det på et klubmøde, så du kan indhente mandat til forhandlingen.

Inden forhåndsaftalen underskrives, skal du sende den til din konsulent i DP, der kigger den igennem for at sikre, at den overholder gældende lovgivning, aftaler og DP’s politikker.

Både du som TR og og din konsulent skal skrive under på aftalen.

Hvis arbejdsgiver vil opsige jeres forhåndsaftale

Hvis din arbejdsgiver vil opsige en forhåndsaftale, skal du kontakte din konsulent. så I sammen kan drøfte, hvordan I bedst håndterer situationen. Skal der evt. anmodes om et møde/forhandling med arbejdsgiveren, hvordan baglandet skal involveres/informeres osv.

Se forhåndsaftaler foreningen har indgået