Rådgivning om det psykiske arbejdsmiljø

Sidst opdateret 03.01.2024 Af konsulent Tine Andresen

Oplever du problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Gennem DP kan TR og AMR få rådgivning af Team Arbejdslivs konsulenter, der kan hjælpe med at beskrive løsningsforslag og finde idéer til, hvordan dialogen med ledelsen kan etableres.

Team Arbejdsliv er et konsulentfirma, der rådgiver om det psykiske arbejdsmiljø.

Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant kan du få op til to gange 1,5 timers rådgivning fra konsulenterne i Team Arbejdsliv.

Sådan foregår rådgivningen

Rådgivningen gives som udgangspunkt i Team Arbejdslivs lokaler i Valby eller pr. telefon/online. DP formidler kontakten til Team Arbejdsliv.

Det første møde har til formål at afklare den problemstilling, du som TR eller AMR oplever på arbejdspladsen samt at udvikle ideer til, hvordan I kan handle. Her udarbejder I i fællesskab en analyse af situationen og undersøgelse af handlemuligheder.

Samtalerne er delt op i to sessioner fordi, der ofte efter den første del vil være behov for at TR/AMR kan undersøge forskellige forhold på virksomheden.

 

Eksempler på rådgivning om arbejdsmiljø

 • Dialog om og vurdering af problemstillingen som henvendelsen handler om.
 • Undersøgelse af forskellige handlemuligheder. Det kan være i forhold til:
  • Arbejdets karakter, herunder arbejdstid, arbejdsmængde, organisering af opgaverne, de organisatoriske rammer for indflydelse, åbenhed, indflydelsesmuligheder, grænseløshed, klarhed i mål og rammer mm.
  • Sociale relationer, tillid og retfærdighed, samarbejde, kommunikation, rammer for dialog, møder, videndeling mm.
  • Fysiske rammer og systemer, herunder kontorforhold, plads, it-systemer og andre hjælpemidler.
  • Ledelse.
 • Undersøgelse af muligheder for at medlemmet kan komme i dialog om den givne problemstilling.
 • Plan for dialog om og taktik til at komme i dialog med leder /ledelse.
Læs mere om AMR's rolle og opgaver

Hvem er Team Arbejdsliv?

Aftaler med Team Arbejdsliv skal aftales via DP. Kontakt DP, hvis du har brug for rådgivning om det psykiske arbejdsmiljø. Du kan se mere om konsulenterne på deres hjemmeside:

Om Team Arbejdsliv