Rådgivning om det psykiske arbejdsmiljø

Sidst opdateret 10.07.2024 Af konsulent Tine Andresen

Oplever du problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Som TR og AMR kan du få rådgivning af DP’s konsulenter. Konsulenterne kan hjælpe med at beskrive løsningsforslag og finde idéer til, hvordan dialogen med ledelsen kan etableres.

Eksempler på rådgivning om arbejdsmiljø

 • Dialog om og vurdering af problemstillingen som henvendelsen handler om.
 • Undersøgelse af forskellige handlemuligheder. Det kan være i forhold til:
  • Arbejdets karakter, herunder arbejdstid, arbejdsmængde, organisering af opgaverne, de organisatoriske rammer for indflydelse, åbenhed, indflydelsesmuligheder, grænseløshed, klarhed i mål og rammer mm.
  • Sociale relationer, tillid og retfærdighed, samarbejde, kommunikation, rammer for dialog, møder, videndeling mm.
  • Fysiske rammer og systemer, herunder kontorforhold, plads, it-systemer og andre hjælpemidler.
  • Medlemsmøde
 • Plan for dialog om og taktik til at komme i dialog med leder /ledelse.
Læs mere om AMR's rolle og opgaver