Den årlige lønforhandling

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Christian Petersen

Som psykolog i en offentlig stilling har du i udgangspunkt ret til at få forhandlet løn en gang om året, medmindre der er aftalt andet lokalt. Du kan med fordel orientere dig om lønniveau og gør dine ønsker klart, inden selve forhandlingen går i gang.

Har din stilling ændret sig?

Husk at du har mulighed for at få din løn genforhandlet, også selvom det ikke er et år siden, du sidst fik forhandlet din løn. Hvis din stilling er ændret væsentligt, eller hvis der har været arbejdsomlægninger, som medfører væsentligt ændret stillingsindhold.

Du skal kontakte din TR eller DP, hvis du kan begrunde en lønforhandling. Hvis du fx har gennemført en specialistuddannelse, gjort en ekstraordinær indsats, har øget erfaring eller har fået nye opgaver.

Tjekliste

 • Det er typisk din tillidsrepræsentant, som forhandler for dig i forbindelse med de årlige lønforhandlinger. Din opgave er at klæde din forhandler bedst muligt på ved at give ham de gode argumenter i form af nye opgaver, øget erfaring mm.
 • I årlige lønforhandler kan man groft sagt skelne mellem en bagudrettet og en fremadrettet argumentation.
 • De bagudrettede argumenter kan rettes mod de resultater og den succesfulde opgaveløsning, du har varetaget. Derudover kan du have fået ny viden eller erfaring, som gør din opgaveløsning (endnu) mere værdiskabende for din arbejdsplads, borgere, patienter mm. De fremadrettede argumenter handler om at byde ind på nye arbejdsopgaver og muligheder. Disse argumenter er mere orienteret mod fastholdelse og den værdi og de resultater, du skaber på sigt.
 • TR og konsulenterne i Dansk Psykolog Forening kan hjælpe dog med at forberede dig på din lønsamtale, hvis du ønsker at tage din samtale selv med din leder.
 • På nogle arbejdspladser findes lokale aftaler, forhåndsaftaler, lønpolitik og kutymer, så husk at undersøge, om det gælder på din arbejdsplads.
 • Alternativer til lønløft kan fx være uddannelse, supervision, timetal, arbejdsredskaber, tilrettelæggelse af arbejdstiden, herunder evt. hjemmearbejdsdage. Men det behøver ikke være et alternativ – det kan også være et supplement til højere løn, så spil ikke sådanne forslag ud for tidligt.
 • Nogle gange går ønskerne ikke igennem. Her er det centralt at bevare den gode tone og huske, at lønudvikling er en løbende proces. Der kommer en forhandling til. Du kan derfor med fordel have fokus på nye arbejdsopgaver, større arbejdsmængde, projektarbejde, fleksibilitet, ny viden fra kurser og uddannelse, større ansvar, tværfagligt samarbejde samt ændrede arbejdsvilkår.

Lønforhandling, hvis der ikke er en TR på din arbejdsplads

Hvis du gerne vil lønforhandle, og der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, forhandler vi for dig. Udfyld formularen og send den til os.


  Beskriv kompetencer, du finder særligt relevante for stillingen. Det gælder både faglige og personlige kvalifikationer også fra tidligere jobs, tidligere uddannelser, kurser eller forhold, som du bruger i jobbet.

  Vedhæft din seneste lønseddel (hvis muligt)

  NB: Dine filer må max fylde 5MB

  Kontaktformularerne er beskyttet af reCAPTCHA.
  Se Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår i den forbindelse.