Omsorgsdage og -orlov

Sidst opdateret 05.07.2023 Af konsulent Stine Blak Melgaard

Som lønmodtager har du ret til at holde 5 dages orlov uden løn for at drage omsorg om et familiemedlem eller person i din husstand, der har alvorlige helbredsproblemer.

Omsorgsdage

Hvert år (fra januar 2023) har du ret til at holde orlov 5 dages omsorgsorlov. Du kan holde orloven som en enkelt dag eller i en samlet periode. Omsorgsorloven er uden løn.

Du kan holde omsorgsorloven, så du kan yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem (egne børn, forældre, ægtefælle eller partner), eller en person der bor i samme husstand, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte pga. en alvorlig sygdom/alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Hvis din arbejdsgiver kræver dokumentation for, at du opfylder betingelserne, er det dig som lønmodtager, der har ansvaret for at fremskaffe den tilstrækkelige dokumentation.

Pasningsorlov

Du har som lønmodtager mulighed for og ret til orlov fra dit arbejde i op til 6 måneder til pasning af pårørende med et betydeligt og varigt handicap eller en langvarig eller uhelbredelig sygdom i hjemmet, hvor pasningen har et omfang, der ikke er foreneligt med et arbejde.

Orloven kan bevilges til ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med så tæt tilknytning, at det er nærliggende at pasningen og omsorgen varetages af den pågældende.

Det er kommunen, der vurderer, om du er berettiget til orlov, og du er i orlovsperioden ansat af kommunen. Formålet med orloven er, at du kan varetage pasnings- og omsorgsopgaver over på den pårørende.