Omsorgsorlov

Sidst opdateret 19.09.2022 Af konsulent Stine Blak Melgaard

Som lønmodtager har du ret til at holde 5 dages orlov uden løn for at drage omsorg om et familiemedlem eller person i din husstand, der har alvorlige helbredsproblemer.

5 dages omsorgsorlov fra 1. januar 2023

Hvert år (fra januar 2023) har du ret til at holde orlov 5 dages omsorgsorlov. Du kan holde orloven som en enkelt dag eller i en samlet periode. Omsorgsorloven er uden løn.

Du kan holde omsorgsorloven, så du kan yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem (egne børn, forældre, ægtefælle eller partner), eller en person der bor i samme hustand, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte pga. en alvorlig sygdom/alvorlig helbredsmæssig tilstand.

vis din arbejdsgiver kræver dokumentation for, at du opfylder betingelserne, er det dig som lønmodtager, der har ansvaret for at fremskaffe den tilstrækkelige dokumentation.

Du har som lønmodtager ret til 2 dages omsorgsorlov i perioden fra den 2. august 2022 frem til den 31. december 2022.