Børn og barsel

Reglerne i forbindelse med graviditet, barsel og børn er komplicerede og mange. Her får du et overblik, hvad der gælder for fertilitetsbehandling, før fødsel, om du kan få fri, hvis du skal passe syge børn, og hvordan du kan planlægge din barsel.

Før fødsel

Frister og rettigheder i perioden op til termin: Besked til arbejdsgiver, ret til fravær ifm. undersøgelser, sygdom under graviditet og ret til graviditetsorlov

Frister og rettigheder

Planlæg din barsel

Barselsreglerne er komplicerede – men fleksible. Få et overblik muligheder for at planlægge barsel: ret til barselsdagpenge og løn, fleksible muligheder, adoption

Alt om planlægning

Syge børn

Hvad gælder, hvis dit barn bliver syg? Dine rettigheder afhænger bl.a. af, om du er privat - eller offentligt ansat: sygdom, indlæggelse og omsorgsdage

Barns sygdom

Særligt om

 • Ret til fravær ved fertilitetsbehandling
  Du har ret til fravær, hvis du skal undersøges eller i behandling for ufrivillig barnløshed. Hvis det er din fertilitet, der er årsagen til behandlingen, har du ret til fravær med løn efter samme regler som ved almindelig sygdom.

  • Er det din partners fertilitet, der er årsagen til behandlingen, har du ret til fravær i form at ferie
  • Er du offentlig ansat, har du ret til fravær med løn, uanset om det er din eller din partners fertilitet, der er årsagen til behandlingen, så længe det er dig, der skal behandles.

  56-aftale i forbindelse med fravær til fertilitetsbehandling
  Du har mulighed for at indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver om fravær, der skyldes, at du er i behandling for barnløshed. En sådan aftale betyder, at din arbejdsgiver kan få refusion allerede fra første fraværsdag. Uden en aftale vil din arbejdsgiver først kunne få refusion efter 30 sygedage.

  For at indgå en §56-aftale er det en betingelse at:

  • du er i lægeligt anbefalet behandling for barnløshed, og
  • at behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet

  Det er din kommune, der skal godkende §56-aftalen.

 • 1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft, som markant udvidede retten til orlov for forældre, der mister et barn. Det kaldes sorgorlov. De nye regler betyder, at du som forælder har ret til sorgorlov i op til 26 uger, hvis du mister et barn under 18 år. Denne ret gælder begge forældre/adoptanter.

  For at gøre brug af muligheden for sorgorlov, skal du orientere din arbejdsgiver om længden af orlovsperioden. Du kan senere ændre det varslede fravær, ligesom der er mulighed for at vende tilbage på arbejde på deltid, hvis du kan aftale det.

 • Du har du de samme rettigheder som dine kolleger, selvom du er på barsels- eller forældreorlov. Du har derfor krav på at blive tilbudt en lønforhandling på samme tid som dine kolleger, og du har krav på at blive ligestillet med dine kolleger hvad angår lønforhandling og lønregulering. Arbejdsgiver må ikke afvise, at du skal stige i løn med det argument, at du er – eller har været – på barsel. Ellers vil det være i strid med ligebehandlingsloven.

Nedsat kontingent på barsel

I den periode af din barsel hvor du udelukkende modtager barselsdagpenge, kan du søge om at få dit kontingent væsentligt nedsat. Du kan ændre det på MitDP

Mit DP