Barns sygdom

Sidst opdateret 13.07.2023 Af konsulent Jørgen Andersen

Langt de fleste kan holde fri på barns første sygedag. Om du kan blive hjemme med løn, hvis dit barn bliver syg, kommer til skade eller skal på hospitalet, afhænger af, om du er privatansat eller ansat i det offentlige. Her får du svar på, hvad du har ret til hvornår.

Som forælder skal du give din arbejdsgiver besked så hurtigt som muligt, når dit barn bliver syg eller kommer til skade. Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, som har forældremyndigheden over barnet.

Hvis dit barn bliver syg eller kommer til skade

Ved akut opstået sygdom har den ene forælder ret til at holde fri fra arbejdet, hvis dit barn ikke kan være alene hjemme. Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution.

Akut opstået sygdom er af kort varighed fx en sygedag, indtil du har mulighed for at finde pasning.

De fleste overenskomster indeholder regler om at holde fri på barnets første sygedag. Hvis du er omfattet af en overenskomst, kan du holde fri, hvis:

  • Dit barn er under 18 år
  • Dit barn opholder sig hos dig
  • Det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet
  • Det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads.

Reglerne om barns sygdom fremgår af loven om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Løn under barns første sygedag

Det står i din ansættelseskontrakt eller i personalepolitikken, om du har fri med løn på dit barns første sygedag og evt. anden sygedag. Hvis du ikke har ret til løn på dit barns første sygedag, har din arbejdsgiver ret til at trække i lønnen, hvis du udebliver.

Hvis du er omfattet af en overenskomst, har du ret til løn. Nogle overenskomster giver ret til to eller flere dages fravær med løn. Hvis begge forældre har ret til at holde fri, er det kun den ene, der kan få helt eller delvist fri på barnets sygedage. Der kan altså ikke være en første sygedag og anden sygedag osv. for begge forældre samtidig i samme sygdomsperiode.

Omsorgsdage med dit barn

Som offentligt ansat har du ret til to årlige omsorgsdage pr. barn. Retten gælder fra fødselsåret og til og med det år, hvor barnet fylder syv år.

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, fremgår det af din kontrakt, overenskomst eller personalehåndbog, om du har ret til omsorgsdage.

Hvis dit barn skal på hospitalet

Skal dit barn (under 14 år) indlægges på hospitalet, har du ret til at holde fri med løn i op til 10 arbejdsdage i løbet af 12 sammenhængende måneder. Det gælder også, hvis dit barn er hjemme under indlæggelsen. Begge forældre kan holde fri med løn, men I kan kun få løn i tilsammen 10 arbejdsdage.

Du skal kunne dokumentere indlæggelsen, hvis din arbejdsgiver beder om det.

Hvis dit barn skal til tandlæge, læge eller har et planlagt indgreb

Det afhænger af personalepolitikken på din arbejdsplads, om du har ret til at holde fri, når dit barn skal til læge.