Planlæg din barsel

Sidst opdateret 02.10.2023 Af konsulent Jørgen Andersen

Barselsreglerne er komplicerede, men indeholder også flere muligheder for at tilrettelægge jeres barselsorlov, så den passer bedst muligt til jeres behov. Her kan du se dine muligheder.

Barselsreglerne

Det er barselsloven (fra og med 2. august 2022), der bestemmer i hvilket omfang du har ret til orlov fra dit arbejde og i hvilket omfang du har ret til barselsdagpenge. Derudover kan du have ret til hel eller delvis løn i en del af orloven.

Som forældre har I mange muligheder for at tilpasse jeres barsel, så den passer til netop jeres behov. I har tilsammen ret til at holde orlov i op til 108 uger – men kun ret til dagpenge i samlet 52 uger.

Rettigheder

Din barselsorlov kan inddeles i tre forskellige rettigheder

 • Din ret til fravær (orlov uden løn)
  Fraværsretten er den længste periode. Det betyder, at du har ret til at holde orlov en hel del længere end du har ret til at få barselsdagpenge. Du vil i denne periode derfor ikke modtage hverken løn eller dagpenge. I kan tilsammen holde orlov i op til 108 uger.
 • Din ret til barselsdagpenge (orlov med barselsdagpenge)
  Barselsdagpengeretten er den samlede periode, hvor I har mulighed for at få barselsdagpenge i. I har som forældre en samlet ret til dagpenge i 52 uger. De uger I evt. har ret til løn under barsel bliver modregnet i barselsdagpengeperioden.
 • Din ret til løn (evt. orlov med fuld eller halv løn)
  Lønretten afhænger af, hvor du er ansat og om der gælder særlige rettigheder i forbindelse med barselsorlov. Er du ikke omfattet af en overenskomst og er du ikke omfattet af bedre vilkår gennem din kontrakt, vil du efter loven som funktionær have ret til halv løn 4 uger før termin og halv løn 14 uger efter.

Din ret til barselsdagpenge

 • Med den nye orlovsmodel får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge. 2 af ugerne er øremærket og skal holdes ifm. fødslen. Herefter vil 9 af de 24 uger være øremærket og skal holdes inden for det første år efter barnets fødsel.

  Moderen vil fortsat have ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Efter fødslen har moren ret til 10 ugers orlov, hvoraf de første to uger er obligatoriske, og de resterende otte uger frit kan overdrages til den anden forælder.

   

  Inden barnets fødsel Øremærket barsel Kan overdrages
  Mor 4 uger 2 uger efter fødsel + 9 uger 13 uger
  Far/medmor 2 uger efter fødsel + 9 uger 13 uger

   

 • Ret til barselsdagpenge afhænger af, om du opfylder et beskæftigelseskrav, er dagpengeberettiget i en a-kasse eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse inden for den seneste måned. Læs mere om retten til barselsdagpenge.

 • Dagpengesatsen afhænger bl.a. af din beskæftigelsesgrad og løn.

  Dagpengesatsen udgør højst 120,54 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge. Det svarer til 4.460 kr./ugen, hvis du er ansat på 37 timer. Hvis din timeløn er mindre end 120,54 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har (119,05 kr. i 2020). Læs om satsen.

 • Som ledig kan du stadig have ret til barselsdagpenge. Det vil du have ret til, hvis du har meldt dig ledig i din a-kasse. Læs mere om dine rettigheder som ledig på barsel.

Din ret til løn under barselsorlov

 • Er du ansat i kommunen eller regionen, er du omfattet af ”Fravær af familiemæssige årsager”. Aftalen sikrer dig følgende perioder med fuld løn under din barselsorlov.

  Som mor

  • Graviditetsorlov: 8 uger med fuld løn
  • Barselsorlov: 10 uger med fuld løn
  • Forældreorlov: 10 uger med fuld løn

  Som far/medmor

  • Fædre/medmødreorlov: 2 ugers orlov med fuld løn efter barnets fødsel
  • Forældreorlov: 7 ugers forældreorlov med fuld løn

  Fælles

  • 6 uger med fuld løn, som mor og far/medmor kan dele.

  Sådan bliver barselsreglerne administreret i kommuner og regioner (KL)

 • Er du ansat i staten har du ret til orlov med løn i følgende perioder:

  Som mor

  • Graviditetsorlov: 6 uger med fuld løn
  • Barselsorlov: 10 uger med fuld løn
  • Forældreorlov: 10 uger med fuld løn

  Som far/medmor

  • Fædre/medmødreorlov: 2 ugers orlov med fuld løn efter barnets fødsel
  • Forældreorlov: 7 ugers forældreorlov med fuld løn

  Fælles

  • 6 uger med fuld løn, som mor og far/medmor kan dele.

  Sådan bliver barselsreglerne administreret i staten (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)

 • Dine barselsvilkår som privatansat afhænger af, hvad der fremgår af din kontrakt, overenskomst eller personalehåndbog. Uden særskilt aftale om andet, har du som funktionær og mor ret til halv løn under en del af din barsel. Det fremgår af funktionærloven:

  Som mor

  • Graviditetsorlov: 4 uger med halv løn
  • Barselsorlov: 14 uger med halv løn

  Som far/medmor

  • Fædreorlov: 2 ugers orlov med barselsdagpenge

Fleksible muligheder for planlægning af din barsel

 • I har mulighed for at udskyde en del af orloven for til gengæld at kunne holde den på et senere tidspunkt. Orloven kan udskydes fra den 14. uge efter fødslen, og indtil barnet er 9 år.

  Orloven kan udskydes på to måder. Enten som retsbaseret udskydelse eller som aftalebaseret udskydelse.

  Den retsbaserede udskydelse af barsel

  • Du kan udskyde 5 uger af din orlov
  • Orloven skal du holde sammenhængende
  • Benytter du retten til at udskyde orlov, mister du retten til at forlænge orloven
  • Begge forælder har retskrav på at udskyde orlov
  • Hvis du skifter job, skal din nye arbejdsgiver respektere den udskudte orlov
  • Din arbejdsgiver kan ikke modsætte sig den retsbaserede udskydelse – det er din ret
  • Du skal varsle udskydelsen over for arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen og 16 uger før selve afviklingen

  Den aftalebaserede udskydelse af barsel

  • Begge forældre kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven
  • Du behøver ikke holde den aftalebaserede udskudte orlov samlet – den kan i stedet holdes drypvis, fx som enkeltdage
  • I modsætning til den retsbaserede udskydelse kan den aftalebaserede holdes på skift af begge forældre
  • Vær på opmærksom på: Ved jobskifte behøver din nye arbejdsgiver ikke at respektere aftalen – og I skal derfor sørge for at indgå en ny aftale
 • Som forældre kan I vælge at forlænge med orloven med 8 eller 14 uger. Bemærk, at forlængelsen kun kan ske med enten 8 uger eller 14. Hvis du er ledig, kan du alene forlænge orloven med 8 uger.

  Hvis du vil benytte retten til at forlænge orloven, skal du varsle dette senest 8 uger efter fødslen. Samtidig kan du søge Udbetaling Danmark om at få nedsatte barselsdagpenge.

  Hvis du benytter retten til at forlænge din orlov, mister du muligheden for at udskyde en del af orloven.  Du kan også forlænge orloven ved at genoptage dit arbejde delvist.

  Forlænger du orloven, skal du være opmærksom på, at al orlov skal være holdt, når dit barn har en vis alder:

  • Har du forlænget med 8 uger: Al orlov være holdt inden dit barn er 54 uger
  • Har du forlænget med 14 uger: Al orlov skal holdt inden dit barn er 60 uger

  Betydning i forhold til dine barselsdagpenge
  Du kan under din forlængelse få nedsatte barselsdagpenge under forlænget orlov. Det skal du søge Udbetaling Danmark om at få.

  Når du forlænger din barsel, har det ikke betydning for dine barselsdagpenge. Du vil fortsat have ret til dagpenge i de 32 uger. De uger, du forlænger med, vil være uden løn/dagpenge.

 • Du har mulighed for at genoptage arbejdet delvist for tilsvarende at få orloven forlænget med den tid, som arbejdet har været genoptaget.

  Du vil i den periode, hvor du arbejder delvist, modtage en forholdsmæssig andel af din sædvanlige løn. I de timer, hvor du holder orlov, kan Udbetaling Danmark udbetale nedsatte barselsdagpenge.

  Ordningen forudsætter, at du aftaler det med din arbejdsgiver.

Frister for varsel

3 måneder før forventet fødsel
Moderen skal underrette arbejdsgiveren om forventet fødselstidspunkt, og om hun vil udnytte sin ret til at gå fra før fødslen.

4 uger før forventet fødsel
Faderen/medmoderen skal give besked om fædre/medmor-orlov senest 4 uger før forventet fødsel.

Moderen har ret til 10 ugers orlov efter fødslen, hvoraf de første to uger er obligatoriske, og de resterende otte uger frit kan overdrages til den anden forælder.

Hvis hun ikke vil holde de sidste 8 uger, som hun kan overdrage, kan hun i stedet vælge at holde de 9 ugers øremærket orlov i direkte i forlængelse af de to uger efter fødslen. I det tilfælde er faderen/medmoderen forpligtet til at holde de 8 uger i direkte forlængelse af de to ugers øremærkede barselsorlov.

 • I så fald skal moderen give besked til arbejdsgiveren 4 uger før forventet fødsel, at hun benytter den øremærkede barsel.
 • I så fald skal faderen/medmoderen give besked til arbejdsgiveren 4 uger før forventet fødsel.

Det er muligt for moderen blot at holde to ugers øremærket barselsorlov efter fødslen og overdrage 8 ugers barselsorlov til faderen/medmoderen, som skal holdes i direkte forlængelse af de to ugers øremærkede barselsorlov.

 • I så fald skal moderen give besked til arbejdsgiveren 4 uger før forventet fødsel.
 • I så fald skal faderen/medmoderen give besked til arbejdsgiveren 4 uger før forventet fødsel.

6 uger efter fødslen
Senest 6 uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver besked om, hvordan I vil fordele og udnytte mulighederne for fravær efter de første 10 ugers orlov.

Gamle barselsregler

Til og med 1. august 2022 gjaldt:
Ud af den samlede ret til barsel, er der perioder, der er øremærket til mor, ligesom der er perioder, der er øremærket til far/medmor. Retten til at holde barsel er derfor inddelt i forskellige typer orlov, der går under forskellige betegnelser:

 • Graviditetsorlov: 4 uger før termin (øremærket til mor)
 • Barselsorlov: 14 uger efter barnets fødsel (øremærket til mor)
 • Fædreorlov: 2 uger efter barnets fødsel (øremærket til far/medmor)
 • Forældreorlov: Fordeles mellem mor og barnets far/medmor

Senest 8 uger efter fødslen skulle du give din arbejdsgiver besked om, hvordan og hvornår I vil holde jeres barsel.

Se den tidligere barselsvejledning