Barsel: Før fødsel

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Jørgen Andersen

Er du eller din partner gravid? Her får du overblik over dine rettigheder og pligter i perioden op til termin.

Fortæl din arbejdsgiver om graviditeten senest 3 måneder før termin

Som mor har du pligt til at fortælle din arbejdsgiver om din graviditet senest 3 måneder før termin. Som far eller medmor skal du give arbejdsgiver besked senest 4 uger inden forventet barsel. Skal du adoptere, skal du så vidt muligt give besked 3 måneder før forventet barsel.

 • Mor: Senest 3 måneder før forventet termin
 • Far eller medmor: Senest 4 uger før forventet barsel
 • Adoptanter: Så vidt muligt 3 måneder før forventet barsel

Du bestemmer selv, om du vil fortælle din arbejdsgiver om din graviditet eller din partners graviditet før de lovbestemte varsler. Det er vores erfaring, at de fleste fortæller om deres graviditet til deres arbejdsgiver tidligere, end de er forpligtet til.

Det kan der være flere grunde til.

Som gravid kan det ofte – af åbenlyse årsager – være svært at graviditeten skjult for din arbejdsgiver, hvis du venter med at fortælle om din graviditet til ovenstående varsel.

Det kan også være en god idé at fortælle om din graviditet eller din partners graviditet tidligere, da du kun er omfattet af ligebehandlingslovens omvendte bevisbyrde ved graviditet, hvis din arbejdsgiver ved (eller burde vide), at du er gravid. Du kan stadig opsiges, men det er vanskeligere for arbejdsgiver at godtgøre at opsigelsen er saglig.

Andre oplever, at de bliver frataget spændende opgaver, hvis de oplyser om graviditet tidligt.

Ret til fravær ifm. undersøgelser

Er du gravid, har du som udgangspunkt ret til fravær med løn til forebyggende graviditetsundersøgelser. Du skal forsøge at lægge undersøgelserne uden for arbejdstiden eller på tidspunkter, hvor det er mindst forstyrrende for arbejdet, at du er væk.

 • Som offentligt ansat
  Du har ret til løn fravær med løn til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med arbejdet. Det indebærer, at du har ret til fravær ved graviditetsundersøgelser, men at du skal planlægge dit fravær, så det samtidig er muligt at få arbejdet til at fungere.
 • Som privatansat
  Som funktionæransat har du ret til fravær med løn, når du skal til forebyggende graviditetsundersøgelser. Det gælder dog kun for den gravide og således ikke for barnets far/medmor.

Sygdom under graviditet

Bliver du syg under din graviditet, skelner arbejdsgiveren mellem at være sygemeldt og at være fraværsmeldt.

Sygdom – sygemelding
Der gælder ikke særlige regler i forhold til sygemelding, hvis du bliver syg under din graviditet. Det betyder, at du skal melde dig syg som du plejer.

Vær dog opmærksom på, at din graviditetsorlov starter som planlagt, selvom du stadig er sygemeldt.

Fravær der skyldes sygeligt graviditetsforløb – fraværsmelding
Din arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsmiljøet er foreneligt med din graviditet. Hvis I ikke kan blive enige om, hvilke arbejdsopgaver du fortsat kan udføre, skal du kontakte din egen læge.

Din læge kan henvise dig til Arbejdsmedicinsk Klinik, som vurderer dine skånebehov.

Du kan blive fraværsmeldt helt eller delvist, hvis beskæftigelse medfører en risiko for dit eller fosterets helbred. Risikoen kan bl.a. være ved truende abort, svangerskabsforgiftning eller bækkenbundsløsning. Du vil i så fald have ret til fravær med fuld løn.

Graviditetsorlov – din orlov før fødslen

Graviditetsorloven er orloven før fødslen. Som mor har du ret til orlov 4 uger før termin som udgangspunkt med halv løn. Du kan dog gennem overenskomst eller individuel aftale være sikret bedre rettigheder:

 • Som ansat i kommunen eller regionen: Ret til fravær med fuld løn 8 uger før termin
 • Som ansat i staten: Ret til fravær med fuld løn 6 uger før termin

Hvis du føder før termin, bliver graviditetsorloven afkortet. Går du over tid, så forlænges orloven tilsvarende.